Saturday, 18 July 2015
05 December 2021
Search
«نقش نواندیشان دینی، سودمند یا زیان‌آور / بخش یکم»

«نقش نواندیشان دینی، سودمند یا زیان‌آور / بخش یکم»

Ali Faridi | 2015 April 29

براستی نقش نواندیشان دینی در عرصه نظری در جامعه ایران چگونه قابل ارزیابی است؟ در اینجا قصد، بررسی نظرگاه‌های نواندیشان و برخی گروهبندی‌های اسلامگرای معاصر می‌باشد. نگاهی کوتاه تا بدانیم که این گروهبندی‌های اسلامی به شکوفایی فکر و مدرنیته فلسفی …

«متفکران و روشن‌فکران اکولوژیست زیست‌بوم‌گرای جهان و ایران/بخش دوم»

«متفکران و روشن‌فکران اکولوژیست زیست‌بوم‌گرای جهان و ایران/بخش دوم»

Ali Faridi | 2014 August 17

با تکنیک چگونه باید برخورد نمود؟ همان‌گونه که دیدیم برخی از جامعه شناسان اکولوژیست علم و تکنولوژی را رد نمی‌کنند بلکه اهداف آن و چرایی آن را به گفت‌وگو می‌گذارند. حال ببینیم برخی فیلسوفان چگونه در این زمینه می‌اندیشند و …

«متفکران و روشن‌فکران اکولوژیست زیست‌بوم‌گرای جهان و ایران / بخش اول»

«متفکران و روشن‌فکران اکولوژیست زیست‌بوم‌گرای جهان و ایران / بخش اول»

Ali Faridi | 2014 August 15

دنیای مدرن از ١۵٠ سال پیش با سازماندهی فعالیت صنعتی، سرمایه‌داری را باوج قدرت رساند و از همان زمان بی‌توجه به طبیعت و تعادل گونه‌گونی طبیعت، به تخریب زیست محیطی ادامه داد و زمین و هوا و آب‌ها و …

«غرب دوست ما و اسلام ضد ما»

«غرب دوست ما و اسلام ضد ما»

Ali Faridi | 2014 August 01

رویارویی میان ارزش‌های غربی و اسلامی امر تازه‌ای نیست. هم غرب در تاریخ خود علیه مذهب، مسیحیت و نیز اسلام ایستاده و انتقاد کرده است و هم اسلام در مضمون قرآنی خود و در تاریخ و سیاست خود تا امروز در …

«ناکارایی سیاست بهداشت و اوج‌گیری بیماری‌ها / بخش دوم»

«ناکارایی سیاست بهداشت و اوج‌گیری بیماری‌ها / بخش دوم»

Ali Faridi | 2014 February 04

در شرایط کنونی در ایران بیماری‌های قلبی و عروقی رتبه بالایی در لیست بیماری‌ها دارند. آمار‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه ۳۳ تا ۳۸ درصد مرگ‌ها در کشور به علت بیماری‌های قلب و عروق اتفاق می‌افتد که این موضوع یک …

«کارزار لغو گام به گام اعدام»

«کارزار لغو گام به گام اعدام»

Ali Faridi | 2014 January 02

هر سال که می‌گذرد، مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران قربانیان بیشتری می‌گیرد. ایران نسبت به جمعیتش، بالا‌ترین رتبه اجرای حکم اعدام را در جهان دارد. تنها در پنج سال گذشته بیش از سه هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند.

«اسلام، برده‌داری و نخبگان دینی»

«اسلام، برده‌داری و نخبگان دینی»

ardavan | 2013 July 26

قرآن کتاب مقدس مسلمانان بسیاری از احکام را بر پایه تبعیض قرارداده است. بعنوان نمونه در دیدگاه قرآن انسان‌ها برابر نیستند ودارای حقوق یکسان نمی‌باشند. مومن دارای امتیازات وبرتری است، حال آن‌که کافر و مرتد و یهودی و مسیحی به هیچ‌وجه آن امتیازات و برتری را ندارند.

«جامعه شناسی دین و خرافات»

«جامعه شناسی دین و خرافات»

Farvahar | 2012 December 01

جامعه تاریخی ایران دینی بوده و در چند دهه اخیر بلحاظ مذهب گرائی در اجتماع وقدرت سیاسی دینی، بمثابه یک کلیت، تمایلات تازه وگوناگونی از خود بروز میدهد. ازیکسو اجرای مذهب اسلام در تمامی عرصه ها و پیوند آن با قدرت سیاسی استبدادی، تمام واقعیت خشن آنرا به نمایش تاریخی کشاند وبخش های گسترده جامعه را نسبت به دین به رفتار شک آمیز ویا بیزاری وطرد کشاند و میتوان گفت که این پدیده در جامعه ایران بیسابقه بوده است.

«اسلام و خود سانسوری روشنفکران»

«اسلام و خود سانسوری روشنفکران»

Farvahar | 2012 May 30

در جامعه هنگامی از سانسور حرف زده میشود که دستگاه سیاسی (یا مذهبی) موانعی دربرابر آزادی بیان شهروند قرار میدهد ومانع از ابراز نظر میشود. تعیین قواعد محدود کننده، برقراری سیستم کنترل، تعقیب و آزار و زندانی نمودن افراد، ایجاد فضای ترس بابکار گیری ماشین تبلیغاتی از جمله ضوابط اجرای سانسور در جامعه است. البته عامل اجرای این سانسور همیشه دولت ها نیستند بلکه دستگاه های سازمانی وحزبی نیزمیتوانند مبتنی بر منافع خود بر همین شیوه عمل کرده و اعضای خود ویا افراد بیرون از ساختار خودرا به سکوت وادار کنند. خودسانسوری عمل شخص جهت محدود کردن ویا حذف بیان وکردارخود میباشد. خودسانسوری یا از زاویه ترس ونگرانی است ویا از زاویه رعایت اخلاق وقواعد جزمی موجود در جامعه میباشد.

«پیروزی فرانسوا هولاند و دشواری‌های بی‌شمار»

«پیروزی فرانسوا هولاند و دشواری‌های بی‌شمار»

Farvahar | 2012 May 08

فرانسوا هولاند بابیش از پنجاه درصد آرا بر نیکولا سارکوزی پیروز شد وچرخش به چپ فرانسه صورت گرفت. جامعه فرانسه که از کارنامه نیکولا سارکوزی مایوس گردیده بود ودشواری های زندگی را با سیاست دولت پنج ساله اوسنگینتر ارزیابی مینمود، علیرغم تردیدهاوپرسش ها، اورا بکنار نهاد و خودرا در آستانه آزمایش سیاسی تازه ای قرارداد. در این لحظه امیدها وانتظارات بسیارند و دشواری ها وتناقضات بیشمارند. رهبری جدید امکاناتی برای پیشروی دارد و درعین حال که از اشتباهات و کجروی ها ومحدودیت ها بکنار نخواهد ماند. در اینجا قصد نوشته طرح مشکلات و بیان راه حلهای ضروری است، بخشی از این پیشنهاد ها دربرنامه فرانسوا هولاند گنجانده شده است. آیا فرلانسوا هولاند پیگیری و قاطعیت اجرای آنها را خواهد داشت؟

«تحلیل از عوامل سیاسی و اجتماعی در انتخابات فرانسه»

«تحلیل از عوامل سیاسی و اجتماعی در انتخابات فرانسه»

Farvahar | 2012 April 29

انتخابات دور اول فرانسه با پیروزی نسبی “فرانسوا هولاند” نماینده سوسیالیست ها بر نیکولا سارکوزی نماینده جناح راست سنتی پایان یافت. جامعه فرانسه دوباره خودرا برای گردش به چپ آماده میکند. ریشه تاریخی این گردش و معنای اجتماعی آن چیست؟ درسال 1981 بدنبال شکست ژیسکار دستن، فرانسوا میتران پس از سالیان درازپیگیری با حمایت جناح چپ بقدرت رسید وطی دو دوره بمدت 14 سال ریاست جمهوری را در اختیار داشت. از جمله اصلاحات برجسته این دوران باید از لغو اعدام، گسترش آزادی های سیاسی ورسانه ای و توسعه آزادی بیان ومشارکت بیشتر در درون بنگاههای تولیدی برای دستمزد بگیران نام برد. دراین دوران جامعه فرانسه شاهد قدرب یابی اتحادیه اروپا، گسترش تکنولوژی های تولیدی وافزایش قدرت بازاربورس بود.

«ما اسلام نمی‌خواهیم، ما آزادی میخواهیم»

«ما اسلام نمی‌خواهیم، ما آزادی میخواهیم»

ardavan | 2012 March 30

اسلام در تضاد با حقوق بشر است، زیرا طرف‌دار تبعیض بین انسان‌ها بوده ودر پی سلطه الله و تعبد روح انسانی است. سالیان متمادی است که جامعه ما از اسلام رنج کشیده است و امروز یک روند عمیق بازنگری و نقادانه آغاز شده است.

«چرا تونس توانست، ولی ایران نتوانست؟»

«چرا تونس توانست، ولی ایران نتوانست؟»

Farvahar | 2011 June 28

در تونس دیگر تصاویر بن‌علی در خیابان‌ها دیده نمی‌شود. پیش از این تمام فروشگاه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها از عکس‌های دیکتاتور آرایش شده بود و هیچ‌کس قادر نبود به آن‌ها نگاه چپ کند، خیلی بندرت کسی انتقاد ملایم و با احتیاطی را بیان می‌کرد.

«آیا سد گتوند را باید خراب کرد»

«آیا سد گتوند را باید خراب کرد»

Ali Faridi | 2015 June 20

به هرکجای این کشور نگاه کنید ویرانگری زیست محیطی بیداد می کند. بحران آب، آلودگی هوا، ریزگردها، خشک شدن دریاچه ارومیه، قطع آب زاینده رود، تخریب جنگل ها، گسترش مناطق خشگ و کویری، آلودگی آب رودخانه ها، نابودی بخش بزرگی از …

«نقش نواندیشان دینی، سودمند یا زیان‌آور / بخش سوم»

«نقش نواندیشان دینی، سودمند یا زیان‌آور / بخش سوم»

Ali Faridi | 2015 May 20

در بخش اول و دوم این نوشتار به بررسی نقش نواندیشان دینی و گروه‌بندی‌های آنان پرداختیم. نقش آنان در بازتولید ایدئولوژی اسلام و ازخود بیگانگی ایرانیان بسیار زیان‌آور می‌باشد. یکی از این گروه‌بندی‌ها، اسلام‌گرایان ایدئولوگ انقلابی می‌باشد. پس از نقد جلال آل احمد …

«نقش نواندیشان دینی، سودمند یا زیان‌آور / بخش دوم»

«نقش نواندیشان دینی، سودمند یا زیان‌آور / بخش دوم»

Ali Faridi | 2015 May 06

در نوشته پیش بر نقش روشنفکر در عرصه آزاد اندیشی تاکید کرده و سپس به این پرسش پرداختیم که آیا نواندیشان دینی در اصلاح مذهبشان نقش مثبت داشته و به بازشدن جامعه بسوی سکولاریسم و مدرنیته و خرد فلسفی کمک نمودند …

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش نهم»

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش نهم»

Ali Faridi | 2015 April 21

در هشت فصل پیش ابعاد مختلف تعرض ایدئولوژی اسلامی شیعه و از خودبیگانگی ایرانیان را نمایان ساختیم و در بحث قبل روشن نمودیم که شیعه یک دستگاه ایدئولوژی اسارت برانگیز بوده و امامان آن طرفدار برده داری و به اسارت کشاندن …

«بن‌بست مسابقه اتمی رژیم و ناسیونالیسم شیعه‌گرا»

«بن‌بست مسابقه اتمی رژیم و ناسیونالیسم شیعه‌گرا»

Ali Faridi | 2015 April 11

امضای تفاهم نامه اتمی ایران و غرب در تاریخ ۲ مارس ۲۰۱۵ یک رویداد مثبت است. برخی می‌گویند این تفاهم نامه به زیان منافع ملی ایران بوده و دست خارجیان را در امور داخلی مربوط به صنعت و تحقیق باز …

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش هشتم»

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش هشتم»

Ali Faridi | 2015 March 31

در هفت شماره پیش جنبه های گوناگون ازخودبیگانگی ایرانیان و رابطه آن با مذهب شیعه را به گفت‌وگو گذاشتیم. این شماره درباره رابطه اسلام با سکس، بردگی و زن است. رفتار واقعی جنسی بزرگان اسلام چه بوده است؟ آیا سکس و …

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش هفتم»

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش هفتم»

Ali Faridi | 2015 March 12

در بخش‌های پیشین به بررسی ازخودبیگانگی، تهاجم اسلام به ایران زمین، دین سازی اسلامی و خشونت پروری و جعلیات مذهب شیعه پرداختیم. در این نوشته‌ها نشان دادیم که چگونه ذهنیت ایرانی از خود بیگانه گشته و عرب‌زده می‌شود و از …

«حیوان آزاری، دانش، دین، فلسفه و جامعه‌شناسی / بخش یکم»

«حیوان آزاری، دانش، دین، فلسفه و جامعه‌شناسی / بخش یکم»

Ali Faridi | 2015 March 02

در جامعه ایران حیوان آزاری یک رفتار دیرینه می‌باشد. حکومت و قانون در جامعه و کردار بسیاری از افراد حیوان آزار می‌باشند. ریشه این آزاررسانی در کجاست؟ نقش اسلام در این رفتار منفی چگونه قابل ارزیابی است؟ فلسفه و جامعه‌شناسی چگونه به …

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش ششم»

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش ششم»

Ali Faridi | 2015 February 15

در بخش‌های پیش به گفتگو در باره مفهوم از خودبیگانگی پرداختیم و تلاش کردیم تا اسلام و مذهب شیعه را به‌مثابه یکی از عوامل مهم از خودبیگانگی ایرانیان نشان دهیم. گفتیم قصد تهاجم اسلام، غارت و برافکندن شوکت ایرانیان بوده …

«آزادی بیان از نظر قانونی و جامعه‌شناسی محدودیت ندارد»

«آزادی بیان از نظر قانونی و جامعه‌شناسی محدودیت ندارد»

Ali Faridi | 2015 February 05

«شارلی ابدو» و کشتار روزنامه‌نگاران در فرانسه توسط تروریست‌های اسلامی، فصل تازه‌ای در تدقیق بحث در باره آزادی بیان و اندیشه و نقد آشکار ادیان و پیامبران است. از نظر قانونی ما حق داریم به همه ایدئولوژی‌ها و سیاست‌ها و …

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش پنجم»

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش پنجم»

Ali Faridi | 2015 January 23

جامعه‌شناسی دین نه دین ستائی است و نه دین گریزی است. جامعه‌شناسی دین اثبات آسمانی بودن دین نیست، جامعه‌شناسی دین خدمت به دین و کرنش در برابر دین نیست. جامعه‌شناسی دین تحلیل تاریخی و اجتماعی و عملکرد دین در جامعه است.

«تروریسم اسلامی و کشتار هنرمندان در پاریس»

«تروریسم اسلامی و کشتار هنرمندان در پاریس»

Ali Faridi | 2015 January 08

تروریست‌های اسلامی، یاران آزادی اندیشه و همکاران دبیرخانه نشریه «شارلی ابدو» را در پاریس به قتل رسانند. شارلی یک نشریه انتقادی و طنز است که در فردای جنبش مه ۶٨ فرانسه با ابتکار روزنامه‌نگار معروف «کاوانا» متولد شد و منشور و …