Saturday, 18 July 2015
18 June 2021
براساس یک گزارش تحقیقاتی

«۱۵ پله، فاصله ایران با فاسدترین کشورجهان ازنظرمالی»

2009 November 18

براساس یک گزارش تحقیقاتی، فساد اداری و مالی در ایران در سال جاری در شرایط نامناسب‌تری قرار گرفته‌است.

«شفافیت بین‌الملل» یک سازمانی تحقیقاتی است که به تازگی گزارش خود در مورد فساد در یکصد و هشتاد کشور جهان را منتشر کرده‌است.

به گزارش رادیو فردا، گروه شفافیت بین‌المللى که در باره فساد مالى و سیاسى در کشورهاى جهان تحقیق مى‌کند در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۰۹ از نظر شاخص فساد با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۶۸ قرار گرفته‌است.

ایران درحالى به این رتبه سقوط کرده‌است که با فاسد ترین کشور جهان یعنى سومالى، تنها ۱۵ پله فاصله دارد.

20091118-soc-fesademali

این گروه، کشورهاى جهان را از نظر شاخص‌هاى مختلف بین رده‌هاى صفر تا ۱۰ دسته‌بندى کرده و هرچقدر امتیاز کشورى به صفر نزدیک‌تر باشد داراى بیشترین میزان فساد مالى و سیاسى است.

براساس گزارش سال ۲۰۰۹ گروه شفافیت بین المللى، ایران در این سال تنها ۱.۸ امتیاز کسب کرده و این درحالى است که امتیازهاى این کشور در دو سال گذشته، ۲.۳ و ۲.۵ بوده است که نشان مى دهد ظرف یکسال گذشته، میزان فساد در ایران افزایش یافته است.

ایران در سال گذشته با ده پله تنزل در رتبه ۱۴۱ قرار گرفت و مقایسه‌ها نشان مى‌دهد که این کشور در جدول سال جارى گروه شفافیت بین المللى، ۲۷ پله سقوط کرده است.

بهترین کشورهاى جهان از نظر کم‌ترین میزان فساد عبارتند از: نیوزیلند، دانمارک، سنگاپور، سوئد، سوئیس، فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند.

سالم ترین کشورهای جهان از جهت  میزان فساد عبارتند از: نیوزیلند، دانمارک، سنگاپور، سوئد، سوئیس، فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند

به گفته این سازمان غیردولتى که مقر آن در برلین است، بهترین کشورهاى جهان از نظر کم‌ترین میزان فساد عبارتند از: نیوزیلند، دانمارک، سنگاپور، سوئد، سوئیس، فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند.

در این گزارش از کشورهاى سومالى، افغانستان، میانمار، سودان، عراق، چاد، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، هائیتى، گینه و بروندى به عنوان فاسدترین کشورها نام برده شده‌است.

شفافیت بین‌المللى در ۱۸۰ کشور جهان دفتر دارد و گزارش‌هاى سالانه خود را بر پایه معیارهایى از جمله بررسى مدیریت دولتى در کشورها، شرایط دسترسى شهروندان به خدمات عمومى، ساختار حقوقى و قضایى حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصى تهیه مى‌کند.

در میان نهادهاى بررسى‌کننده فساد در جهان، گروه «شفافیت بین‌المللى» از اعتبار و اقتدار فراوان برخوردار است و ارزیابى‌هایش، به عنوان اسنادى معتبر، موردتوجه قرار مى‌گیرند.

فساد اقتصادى، از دیدگاه این گروه، سوء استفاده از موقعیت دولتى است براى دستیابى به منافع شخصى، برای مثال قبول رشوه از سوى مقام‌هاى رسمى به منظور انعقاد قراردادهاى دولتى

فساد اقتصادى، از دیدگاه این گروه، سوء استفاده از موقعیت دولتى است براى دستیابى به منافع شخصى، برای مثال قبول رشوه از سوى مقام‌هاى رسمى به منظور انعقاد قراردادهاى دولتى.

بررسى‌هاى بین‌المللى نشان مى‌دهد که هراندازه کشورى فاسدتر باشد، کسب و کار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادى با موانع بیشترى روبرو هستند.

در گزارشى که دهم سپتامبر سال گذشته از سوى بانک جهانى انتشار یافت، ایران از لحاظ فضاى کسب و کار در میان صد و هشتاد و یک کشور مورد بررسى، در ردیف صد و چهل و دوم قرار گرفت.

بر پایه گزارش گروه شفافیت بین‌المللى، ابزار قانونى بازرسى، درجه امکان اجراى قانون، وجود رسانه‌هاى مستقل و جامعه مدنى فعال از جمله پیش شرط هایى هستند که براى مبارزه با فساد و رشوه خوارى لازم هستند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: