Saturday, 18 July 2015
23 March 2023

«سه تن از اعضای جبهه مشارکت آزاد شدند»

2009 November 19

سعید شریعتی، اشکان مجللی و مهدیه مینوی از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی آزاد شدند. به گزارش پایگاه نوروز سعید شریعتی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت پس از تحمل بیش از 100 روز زندان آزاد شده و اشکان مجللی و مهدیه مینوی از جمله زندانیان مراسم دعای کمیل هستند که آزاد شده اند. هم‌چنین براساس اخبار منتشر شده ایمان میراب زاده نیز که از اسرای دعای کمیل بود آزاد شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|