Saturday, 18 July 2015
30 March 2023
آخرین تصمیم ایران در مبادله اتمی/ واکنش آمریکا

«مبادله سوخت تنها درداخل ایران»

2009 November 19

رادیو کوچه

وزیرامور خارجه ایران با اشاره به این که ایران قطعن سوخت سه و نیم درصدی را از این کشور خارج نخواهدکرد، گفته‌است: «مفهوم این حرف این است که مبادله هم زمان سوخت را قابل بررسی می‌دانیم، آن‌هم در داخل ایران.»

منوچهرمتکی روز چهارشنبه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) به خبرگزاری ایسنا، گفته‌است: «ما حتمن سوخت سه و نیم درصدی‌امان را از کشور خارج نمی‌کنیم.»

20091119-news-motaki-ghanisazy

وی درباره این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قدرت‌های جهانی گفته‌اند که ایران هنوز به پیشنهاد آقای برادعی جواب نداده‌است، گفته‌است: «به آژانس پاسخ خود را اعلام کردیم. این‌که در رسانه‌ها گفته می‌شود ایران هنوز پاسخ خود را نداده‌است و آن‌ها منتظر پاسخ هستند، جنگ روانی است. در واقع آن‌ها می‌خواهند بگویند پاسخی که ما می‌خواهیم را بگویید.»

متکی با بیان این‌که ایران برای تامین سوخت موردنیاز راکتور تحقیقاتی خود سه راه دارد، افزوده‌است: « یکی این که ایران سوخت ۲۰ درصد غنی شده را تولید کند. گزینه دوم این که ایران خودش راسن از یکی از کشورهای تولیدکننده این سوخت را بخرد، و گزینه سوم هم پیشنهاد آقای برادعی است که درحال بررسی است»

وی هم‌چنین افزوده‌است که: «آن‌ها چون روی گزینه سوم تاکیدداشتند ما خواستیم امکانی برای آن‌ها در بررسی این گزینه بازکنیم.»

از سوی دیگر سخن گوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به مخالفت ایران با ارسال اورانیوم به خارج گفته است که این اظهارات را پاسخ رسمی ایران تلقی نمی کند و منتظر واکنش آژانس بین المللى انرژى اتمى خواهد ماند.

به گزارش رادیو فردا، ایان کلى، گفته است: «آن‌چه که امروز گفته شد مورد نظر ما نیست …اطمینان داریم که آن‌ها (ایرانى‌ها) البته پاسخ مثبتى را ارسال خواهندکرد.»

به گفته وى، آمریکا مشورت‌هاى خود را با دیگر شرکا – روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان – همراه با آژانس بین‌المللى انرژى اتمى ادامه مى‌دهد تا راه‌کار دو گانه «ارائه مشوق و اعمال فشار» در خصوص برنامه هسته‌اى ایران دنبال شود.

بنا به این گزارش، کلى  این موضوع را که جامعه بین المللى سیاست خود از تعامل با ایران به سمت فشار بر این کشور تغییر داده‌است، رد کرد و گفت که در این زمینه «چرخشى» بوجود نیامده است اما زمان محدود است.

وى افزود: «ما بنا نداریم که هیچ درى را بر روى تعامل ببندیم، اما به طور مشخص، فکر مى‌کنم که به سایر راه ها باید توجه بیشتری نشان دهیم.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: