Saturday, 18 July 2015
16 May 2021
مهارت‌های زندگی

«چرا چاپلوسی؟»

2009 November 19

مریم انجیدنی/ رادیو کوچه

حتمن برای شما هم پیش‌آمده که از بله قربان‌گویی و خم و راست شدن غیرمنطقی دوست  و هم‌کاری در مقابل فردی با موقعیت بالاتر، احساس ناخوشایندی به شما دست داده … با خود می‌گویی که این همه دست‌بوسی و حقیرشدن برای به دست آوردن چه چیز گرانبهایی است .

20091119-soc-chaploosi

آری برخی که فقط در پی سود، مقام و قدرت و در یک کلام بدنبال خویش‌اند به تجربه درمی‌یابند که تملق و چاپلوسی نردبان بلندی برای پیشرفت است.

و از سویی گرایش مخاطبانی که این تعارف و تملق‌ها را دوست داشته و در تصمیم‌گیری شیفته تمجید می‌شوند، زمینه را برای تملق در جامعه‌ای که بسیاری از افراد آن از کمبود شخصیت در رنجند، فراهم می‌کند.

با کمال تاسف درحال حاضر وجود برخی از رفتارهای متناقص و ریاکارانه در عرصه های مختلف اجتماع از رواج پدیده‌ای به نام  چاپلوسی حکایت دارد.

چاپلوسی یعنی برای جلب نظر فردی بیهوده از او تعریف‌کردن و صفاتی را که ندارد به او نسبت دادن، برخی آن را از شانه رفیق بالا رفتن برای ترقی می‌دانند

چاپلوسی یعنی برای جلب نظر فردی بیهوده از او تعریف‌کردن و صفاتی را که ندارد به او نسبت دادن، برخی آن را از شانه رفیق بالا رفتن برای ترقی می‌دانند و معتقدند فرد چاپلوس برای این دست به تملق می‌زند که پیشرفت کند و آن را واکنشی برای قرارگرفتن در شرایط بهتر می‌داند.

این درحالی است که ترس، بزدلی،قدرت طلبی، نیاز به گرفتن پست و مقام، ضعف شخصیت و نداشتن  اعتماد به نفس از جمله دلایل گرایش افراد به چاپلوسی است .

اما نقطه مقابل تملق و چاپلوسی بزرگ منشی و صراحت بیان است و این مهارتی است که روح انسان‌ها را وسعت داده و اعتماد به نفس را افزایش می‌دهد.

سخن آخر این‌که  در جامعه‌ای که شایسته سالاری و ارزش‌گذاری براساس ضوابط ،قانون و انسانیت صورت نمی‌گیرد، این صفت ناپسند ریشه دوانیده و محلی برای رسیدن مقاصد سودجویان برای کسب منفعت بیشتر می‌شود.

بنابراین سازمان موفق برای از بین‌بردن این معضل باید مدیرانی را انتخاب کند که شجاعت، صراحت بیان و حقیقت‌طلبی در رفتار و عملکردشان مشهود است و قطعا در چنین فضایی فرد چاپلوسی فرصت خودنمایی نمی‌یابد تا بر اساس آن امتیاز بگیرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,