Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
اشاره به دعوت معمرقذافی رهبر لیبی از زنان ایتالیایی به اسلام

«رسالت مالیخولیایی»

2009 November 20

نویسنده وب‌لاگ «چشمهایی که فکر می‌کنند» در تازه‌ترین پست وب‌لاگ با اشاره به دعوت معمرقذافی رهبر لیبی از زنان ایتالیایی به اسلام آن را نقد کرده و  چنین می‌نویسد: «تمایل بیش از حد و اندازه مذهبیون مذکر به ارشاد و راهنمایی دینی افراد مونث، فارغ از خیر اخروی محتملی که در نظر دارند به انگیزه‌های کاملن زمینی و گرایشات جنسی طبیعی این مردان خدا ارتباط تام دارد.

20091120-weblog-koocheh

ولی از بد حادثه و آموزه‌های دشوار راه الوهیت نمی‌توانند آن را در مسیری طبیعی و عیان مانند مابقی موجودات و مخلوقات بروز دهند و تنها راه باقی مانده نشستن بر سر منابری است که ارتفاع آن تسلط بر بخش زنانه مجلس را هر چه بیشتر فراهم می‌آورد یا مانند همین قهرمان لیبیایی مادم العمر سرهنگ! که در کشور خویش بریگادی از زنان قد بلند،زیبا و کار آزموده در همه فنون امنیتی،دفاع و رزم و سایر موارد! را به حراست ویژه خویش گمارده است در سفر اخیرش به رم با چاپ آگهی در مطبوعات زنان زیبای رم و بلند قامتی که حداقل 170 سانتیمتر رعنا باشند! را بدون جواهرات و لباس‌های کوتاه و جلف! و بدون آشکار شدن نامش به یک میهمانی دعوت می‌کند و 200 زن جوان بین سنین 18 تا 35 سال به هوای آن‌که در مسابقه یا رقابت زیبایی یا مهمانی و خوشگذرانی دعوت شده‌اند به محل موعود می‌روند و در آدرس دعوت شده معمر قذافی را می‌بینند که با همان حالات مالیخولیایی همیشگی آن‌ها را به اسلام دعوت کرده و بدون هیچ نوع پذیرایی در انتها با کتاب قرآن ویک کتاب دست نوشته خودش حاوی ایده‌هایش در اقتصاد و مملکتداری! و 50 یورو وجه رایج اروپایی همراه می‌کند!!.دیکتاتوری و پول بادآورده نفت برای قذافی این فرصت را فراهم کرده تا در سفرهایش به اروپا و آمریکا با برپاکردن خیمه بدوی در مراکز شهرهای اروپایی دست به حرکات محیرالعقولی بزند و حداقل از این راه در تاریخ باقی بماند!.
قذافی با حرکاتی اینچنینی قدر و قیمت ملت و کشورش را بیش از پیش بر باد می دهد تا همگان بدانند که سیطره یک نیمه مجنون دیکتاتور تا کجا می‌تواند ملتٌی را در چنبره افلاس ملٌی محبوس کند.»

خبربرگزاری دومین شب میهمانی قذافی را از اینجا ببینید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: