Saturday, 18 July 2015
29 September 2023
صدای شعر ایران و جهان

«شعروفون»

2011 May 10

شعروفون، پای‌گاه صدای شعر ایران و جهان، با هم‌کاری دو شاعر و مترجم مهاجر ایرانی، «مانا آقایی» و «لیلا فرجامی» پایه‌گذاری شده است. شعروفون برای حدودن پانزده دقیقه به صورت پادکست هفتگی به با شما خواهد بود. هر هفته دو شاعر ایرانی و دو شاعر غیرایرانی معرفی شده و آثاری از آن‌ها خوانده خواهد شد. راه‌اندازی شعروفون به منظور ایجاد آشنایی بیش‌تر علاقه‌مندان با شعر ایران و جهان صورت گرفته است.

از این‌جا وارد سایت«شعروفون»شوید.

بخش هجدهم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش شانزدهم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش پانزدهم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش سیزدهم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش دهم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش هشتم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش هفتم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش ششم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش پنجم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید


بخش چهارم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید


بخش دوم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش نخست

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

 


«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,