Saturday, 18 July 2015
21 June 2021
با رای دادگاه تجدید‌نظر،

«تغییر حکم سبحانی فعال حقوق بشر از تعزیری به تعلیقی»

2011 May 17

خبر / رادیو کوچه

با رای دادگاه تجدید‌نظر استان تهران، یک‌سال حبس تعزیری درسا سبحانی دانش‌جوی بهایی محروم از تحصیل و فعال حقوق بشر به مدت پنج سال تعلیق شده است.

درسا سبحانی، در شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام تبلیغ علیه نظام، از طریق امضای کمپین‌های علیه نظام، ارسال ایمیل‌های ضد‌نظام و تبلیغ بهاییت، به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

خانم سبحانی، در اسفند 1388 در منزل پدری‌اش در ساری بازداشت و به مدت 45 روز در زندان اوین در بازداشت اطلاعات سپاه بود و 27 روز آن را در سلول انفرادی به‌سر برد. این دانش‌جوی محروم از تحصیل، در اول اردی‌بهشت ماه ۱۳۸۹، با قید وثیقه، از زندان آزاد شد.

بیشتر بخوانید:

«‌یک سال حبس محکومیت فعال حقوق بشر»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,