Saturday, 18 July 2015
25 March 2023

«درگیری بازدیدکنندگان ونیروهای امنیتی درنمایشگاه تله‌کام»

2009 November 22

نیروهای نظامی از صبح امروز با تجمع در مقابل درب جنوبی نمایشگاه بین‌المللی به بهانه تغییر مدیرعامل این نمایشگاه اجازه ورود به بازدیدکنندگان از نمایشگاه تله کام را نمی‌دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این درگیری که از ساعت 9.30 صبح امروز با حضور نیروهای مسلح در مقابل درب جنوبی نمایشگاه بین‌المللی آغاز شده است، بین بازدیدکنندگان از نمایشگاه تله‌کام و نیروهای نظامی ایجاد شد.
این نیروها اجازه ورود به هیچ یک از ماشین‌ها و حتا برخی از غرفه‌داران نمایشگاه تله‌کام نمی‌دهند و علت این امر را تغییر مدیرعامل این نمایشگاه عنوان کرده‌اند و رسمن یکی از نیروهای نظامی عنوان کرده است که تا زمان مشخص نشدن تکلیف مدیرعامل نمایشگاه به هیچ یک از بازدیدکنندگان اجازه ورود به نمایشگاه داده نمی‌شود.
هم اکنون ماشین‌های نمایشگاه در مقابل درب جنوبی منتظر اجازه نیروهای امنیتی برای ورود به نمایشگاه هستند. در حال حاضر درگیری بین بازدیدکنندگان و نیروهای امنیتی و مسلح ادامه دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|