Saturday, 18 July 2015
14 June 2021

«۴۸ماه زندان و شلاق برای دانشجویان دانشگاه مازندران»

2009 November 22

شعبه‌ی 101 دادگاه عمومی بابلسر 8 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران را به اتهام اخلال در نظم دانشگاه، در مجموع به 48 ماه حبس تعزیری و هرکدام از آن‌ها را به 15 ضربه شلاق محکوم کرد.
میلاد حسینی کشتان، علی نظری، سیاوش صفوی، علی دنیاری، مازیار یزدانی نیا، شوانه مریخی، علی عباسی، و رحمان یعقوبی دانشجویان دانشگاه مازندران که به اتهام اخلال در نظم دانشگاه بوسیله‌ی تجمع در دانشگاه در تاریخ 26 خرداد، در خرداد و تیر ماه گذشته در بازداشت بودند، هر کدام به شش ماه حبس تعزیری و 15 ضربه شلاق محکوم شدند.
این دادگاه به ریاست قاضی رضانیا رییس این شعبه برگزار شد. در دادنامه ی صادره برای این دانشجویان مصادیق اتهامات این دانشجویان را «اغتشاش در دانشگاه»، «پاره کردن بنر مصور به تصویر آقای احمدی نژاد»، «جلوگیری از برگزاری امتحانات»، و «ایجاد بی نظمی» در دانشگاه ذکر کردند و «با انطباق با ماده ی 618 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین به شش ماه حبس تعزیری و 15 ضربه شلاق» محکوم شدند.
این رای از سویی صادر می شود که دانشجویان با رد این اتهام و اعتراض به ضرب و شتمی که توسط اداره‌ی اطلاعات بابل شده‌اند، «اخلال در نظم» را جرم اراذل و اوباش، و نیروهای بسیجی و لباس شخصی دانستند.
تاکنون از این پرونده‌ علیرضا کیانی تبرئه شده است که پرونده‌ی دیگری در دادگاه بابل به اتهام «اقدام علیه نظام»، «ارتباط با بیگانگان» و «انتشار مقالات در سایت‌های ضد انقلاب» دارد.جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات اشکان ذهابیان برگزار نشده و رای دادگاه رضا عرب هنوز اعلام نشده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: