Saturday, 18 July 2015
23 June 2021

«ویدئو / ایران پس انقلاب»

2011 May 26

کیانوش عیاری / ویدئو

بی‌شک این می‌تواند یک سند تاریخی از ایران و نگاه به تحول‌های آن در ابتدا و مقایسه آن با ایران امروز باشد.

[vimeo width=”590″ height=”468″]http://vimeo.com/24247864[/vimeo]

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , ,