Saturday, 18 July 2015
24 June 2021

«کارتون / زن»

2011 May 27

وحید نیک‌گو

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , 

۱ Comment

 1. 1

  یکی می‌تواند بگوید؛ زن چادری به زمین میخ‌کوب نشده؛ نمونه‌اش زنان بسیج و پلیس می‌باشند که تمرینات نظامی انجام می‌دهند و با چادر سیاه و مسلسل و تجهیزات، با تناب از دیوار راست پائین می‌روند، و در موقع لزوم به مقابله با مردم گمارده می‌شوند.

  موضوع این است که رژیم حاکم بر ایران از زن، همچنین که از مرد برای سرکوب هموطنان‌نشان استفاده می‌کند و بخشی از جامعه به این ذلت تن در می‌دهند. وقتی ذهن از قید جهل، تعصب، سودجویی و مزدوری خالی شود، آنگاه مورد استفاده چادر در جامعه به‌مراتب کمتر خواهد شد.

  در دور اولی که پلیس راه‌نمایی و رانندگی دختر استخدام می‌کرد (دهه چهل) دختر یک خانواده سنتی در همسایگی ما در محله‌ای نسبتن مذهبی نشین در میان این مینی‌ژوپ پوشان بود که لباس فرم سفیدوآبی به‌تن می‌کردند و یک کلاه شبیه کلاه میهمانداران هم کجکی روی موهایشان سنحاق می‌زدند و رفت و آمدشان بویژه در آن محله‌های سنتی به چشم مردم می‌آمد. امروز همان دختر می‌‌نی‌ژوپ پوش آنروز، در خدمت نیروی‌انتظامی است و روی یک روسری بلند، چادر سیاه به‌سر می‌کند (البته چند سال است بازنشست شده.)

  روزی که ارتجاع سیاه از سرزمین ما رخت بندد، وسایل مربوط به آن نیز از جامعه دور می‌شوند و اگر زنانی از روی باور مذهبی هنوز چادر به‌سر کنند، برای کشور هیچ حادثه ناگواری پیش نخواهد آمد.

  اما کار از نظر سایه‌پردازی خوب‌ است