Saturday, 18 July 2015
20 June 2021

«روزنامه من با تاخیر»

2011 May 28

فرشید شریفی / رادیو کوچه

………………………………………..

«معجزه‌ای کن، نقاره‌ها در انتظارند»

هنوز چند ماهی از شروع توزیع یارانه نقدی که دولت برای حذف یارانه‌های کالا و خدمات خویش می‌پرداخت، ‌نگذشته بود که یک‌باره روز یک‌شنبه هفته جاری خبری در رسانه‌ها از سوی دولت و مجلس پخش شد….

………………………………………..

«تکرار روی‌دادهای جنبش مشروطه»

در ده روزی که گذشت حوادث و اتفاقاتی افتاد که بیش و کم همه را می‌دانید اما فکر می‌کنم با بازخوانی روزهای گذشته و دوباره‌خوانی از دریچه تاخیر، شاید نگاهی دیگر به روی‌د‌ادها را نیز با خود داشته باشید.

………………………………………..

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,