Saturday, 18 July 2015
21 June 2021
با رای دادگاه تجدید‌نظر،

«تایید حکم حبس نورانی دانش‌جوی بهایی»

2011 May 29

خبر / رادیو کوچه

در روزهای اخیر حکم یک‌سال حبس تعزیری سما نورانی، دانش‌جوی اخراجی و محروم از تحصیل بهایی در دادگاه تجدید‌نظر تایید شده است.

بر اساس گزارش رسیده به رادیو کوچه، حکم یک سال حبس تعزیری سما نورانی دانش‌جوی محروم از تحصیل بهایی و یکی از  اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی که در تاریخ ۱۲ اسفند ۸۸ در شیراز بازداشت و به بند ۲ الف سپاه در زندان اوین منتقل شده بود در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران تایید شد.

این فعال محروم تحصیل، در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ در شیراز بازداشت و به بند «۲ الف» سپاه در زندان اوین منتقل شده بود که در تاریخ ۶ اردی‌بهشت ۱۳۸۹ با تودیع وثیقه از بند «۲ الف» سپاه در زندان اوین آزاد شد.

سما نورانی، در مهرماه ۱۳۸۷ در رشته مهندسی پزشکی دانش‌گاه سهند تبریز پذیرفته شد اما پس از گذراندن سه ترم از این دانش‌گاه اخراج شد. اتهام این عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود. سما نورانی اتهامات مذکور را رد کرده و اعلام داشته تمامی فعالیت‌های وی در راستای احقاق حقوق خود و دیگر محرومین از تحصیل و از راه‌های کاملن قانونی انجام پذیرفته است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,