Saturday, 18 July 2015
16 June 2021
توسط انجمن پژوهش‌گران ایران در آلمان برگزار می‌شود

«کنفرانسی اضطراری درزمینه اعدام و خشونت»

2009 November 23

انجمن پژوهش‌گران ایران بدنبال روند گسترش اعدام‌ها در چند ماهه اخیر در جهت بررسی پدیده اعدام و رسیدن به یک سازماندهی و هم‌آهنگی در میان ایرانیان و مراجع بین‌المللی در جهت نفی و اعتراض به اعدام‌هادر ایران، کنفرانسی اضطراری را در روزهای 14 و 15 آذرماه برابر با 5 و 6 دسامبر 2009 در شهر «کلن» برگزار می‌کند.

بنا به گزارش این انجمن در این کنفرانس تلاش خواهد شد به موضوعات اساسی هم‌چون: پدیده اعدام از دیدگاه جامعه شناختی، نقض حقوق انسانی و اعمال خشونت در طیف‌های مختلف بپردازد.

این کنفرانس به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بودو مقالات ارایه شده مطابق برنامه انجمن در پایان هر گردهم ‌آیی بصورت کتاب مستقل و با قید نام صاحبان مقاله چاپ و منتشر خواهد شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: