Saturday, 18 July 2015
18 June 2021
به‌مناسبت اختتامیه،

«بیانیه‌ کنگره‌ پانزدهم حزب دمکرات کردستان»

2011 June 03

کنگره‌ پانزدهم با شعار «آمادگی برای فعالیت در شرایط نوین کردستان، ایران و منطقه‌» ساعت ۱۰ پیش از ظهر دوشنبه‌ ۲۳م ماه مه‌ برابر دوم خرداد طی مراسم ویژه‌ای با حضور اعضای رهبری، نمایندگان تشکیلات و مبارزان حزب کارهای خود را آغاز کرد.

مردم مبارز کردستان !

اعضا و هواداران مبارز حزب دمکرات کردستان!

دوستان حزب دمکرات در کردستان، ایران و سراسر جهان!

با مسرت اعلام می داریم که‌ پانزدهمین کنگره‌ حزب دمکرات کردستان بعد از ظهر روز هشتم خرداد ماه (29م ماه مه 2011) با موفقیت به‌ کارهای خود پایان داد.

کنگره‌ پانزدهم با شعار “آمادگی برای فعالیت در شرایط نوین کردستان، ایران و منطقه‌” ساعت 10 پیش از ظهر دوشنبه‌ 23م ماه مه‌ (2خرداد 1390) طی مراسم ویژه‌ای کارهای خود را آغاز کرد. در مراسم افتتاحیه‌ کنگره‌ علاوه‌ بر اعضای رهبری و کمیسیون حراست از اساسنامه، نمایندگان تشکیلات حزب در آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای مختلف اروپا، نمایندگان اعضای حزب در اقلیم کردستان و نمایندگان کادرها و پیش‌مرگان حزب، ده‌ها تن از مبارزان دیرین و دمکرات و شمار چشم‌گیری از اعضای خانواده‌ شهدای حزب حضور داشتند. مراسم مزبور با سرود ملی ای رقیب و یک‌دقیقه‌ سکوت در گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ شهدای راه آزادی آغاز شد. سپس سیمای سرشناس دمکرات و مبارز دیرین، آقای حسن رستگار‌ طی بیاناتی رسمن کنگره‌ را افتتاح نمود. ایشان در بیانات خویش با اشاره‌ به‌ شرایط منطقه‌ و لزوم بهره‌ گیری از تحولات به‌سود مسأله‌ کرد، اهمیت کنگره‌ پانزدهم در حیات حزب دمکرات کردستان و وظیفه‌ شرکت کنندگان کنگره‌ در این رابطه‌را مورد توجه‌ قرار داد.

سپس دبیرکل حزب، آقای خالد عزیزی چکیده‌ای از گزارش سیاسی کمیته‌ مرکزی به‌ کنگره‌ پانزدهم را تقدیم کرد. گزارش سیاسی کمیته‌ مرکزی سیاستهای جهانی و تحلیل حزب دمکرات کردستان در خصوص مجموعه‌ای از تحولات و مسائل مهم جهانی را مورد اشاره‌ قرار داده‌ بود. در رابطه‌ با خاورمیانه‌ نیز گزارش مزبور تحولات اخیر کشورهای عربی ‌را مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار داده‌ بود.

دبیرکل حزب در ادامه‌ بطور اجمالی دیدگاه و تحلیل کمیته‌ مرکزی در رابطه‌ با مهمترین رویدادهاو تحولات ایران و برخی مسایل و مشکلات مربوط به‌ این کشور را برای‌ اعضا و میهمانان کنگره‌ تشریح نمود. در این بخش شرایط سیاسی ایران، مساله‌ ملیت‌ها در ایران، جنبش سبز، مشکل اتمی و وضعیت حقوق بشر در سایه‌ حاکمیت جمهوری اسلامی، هم‌چنین شرایط سیاسی کشور مورد اشاره‌ قرار گرفت. گزارش سیاسی ارایه‌ شده‌ از سوی آقای خالد عزیزی، بخش مهمی از محتوای خود را به ‌مساله‌ کرد اختصاص داده‌ بود. در این بخش، گزارش به‌ مساله‌ کرد در عراق، ترکیه‌، ایران و سوریه‌ پرداخته‌ و با اشاره‌ به‌ برخی رویدادها و تحولات، به‌ این نتیجه‌ رسیده‌ بود که‌ در کلیه‌ این بخشها مساله‌ کرد در حال پیشرفت بوده‌ و بیش از گذشته‌ در معادلات گوناگون خاورمیانه‌ مطرح گشته‌ است.

محور دیگری از گزارش تقدیم شده‌ از سوی دبیرکل حزب دمکرات کردستان به‌ وضعیت کردستان ایران اختصاص داده‌ شده‌ بود. در این رابطه‌ سیاست‌های جمهوری اسلامی در کردستان که‌ بر ستم و تبعیض ملی و سرکوب پی‌ریزی شده‌ است، همچنین اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کردستان ایران مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ بود.

آخرین بخش گزارش سیاسی کمیته‌ مرکزی به‌ تجزیه‌ و تحلیل مجموعه‌ای از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های حزب دمکرات کردستان در پی کنگره‌ چهاردهم و به‌ویژه‌ در دو سطح کردستان و ایران اختصاص یافته‌ بود.

پس از ارایه‌ گزارش از سوی دبیرکل، کمیسیون پیام‌های کنگره‌ پانزدهم، گزارش خود را به‌ کنگره‌ تقدیم داشت. بر اساس گزارش مزبور حدود 70 پیام از سوی دوستان کرد، ایرانی و خارجی برای کنگره‌ پانزدهم ارسال شده‌ بود. در همین بخش پیامهای هردو دفتر سیاسی پارت دمکرات کردستان و اتحادیه‌ میهنی کردستان خطاب به‌ کنگره‌ پانزدهم قرائت شد.

بعد از ظهر روز دوشنبه‌ 23م ماه مه در دومین نشست کنگره‌ رفیق قادر وریا از سوی کمیته‌ آماده‌ سازی کنگره‌ گزارشی از نحوه‌ کار این کمیته‌ و چه‌گونگی برگزاری کنفرانس‌ها و برخی اطلاعات در مورد ترکیب شرکت کنندگان در کنگره‌ پانزدهم را ارایه‌ کرد و کمیسیون‌های کاری پیشنهاد شده‌ به‌ کنگره‌ را معرفی نمود که‌ بالطبع اعضای کنگره‌ پس از ارایه‌ ملاحظات و نقطه‌ نظرات خویش به‌ کمیسیون‌ها رای اعتماد دادند.

پس از تصویب کمیسیون‌ها، شرکت کنندگان در کنگره‌ نقطه‌ نظرات خود در خصوص گزارش سیاسی کمیته‌ مرکزی به‌ کنگره‌ پانزدهم را ابزار داشته‌ و گزارش مزبور را با انتقادات، پیشنهادات و ملاحظات خویش غنای بیش‌تری بخشیدند.

بخش دیگری از کار کنگره‌ پانزدهم به‌ بحث در مورد کارو فعالیت حزب در فاصله‌ دو کنگره‌ چهاردهم و پانزدهم اختصاص داشت. شرکت کنندگان در کنگره‌ طی چند نشست، عرصه‌های گوناگون کارو فعالیت حزب را مورد ارزیابی  قرار داده‌ و به‌صراحت کمبودهای هرکدام از عرصه‌هارا مورد توجه‌ قرار داده‌ و پیشرفت‌ها و نقاط قوت هر کدام از بخش‌ها را خاطرنشان ساختند. همزمان کمیسیون‌های گزارش و قطع‌نامه‌ مجموعه‌ بخش‌ها و مسایل مهمی که‌ از سوی اعضای کنگره‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ بودند را آماده‌ کرده‌ بود تا آن‌ها را در گزارش سیاسی و قطع‌نامه‌های کنگره‌ بگنجاند. پس از آنکه‌ کمیسیون گزارش متعهد گردید که‌ کلیه‌ پیشنهادات و ملاحظات جوهری را در گزارش سیاسی قید نماید، کنگره‌ گزارش سیاسی کمیته‌ مرکزی را تصویب کرد.

یکی دیگر از کارهای مهم کنگره‌ پانزدهم بازنگری برنامه‌ و اساس‌نامه‌ حزب بود. در این بخش از کار کنگره‌، پس از آنکه‌ هیات بازنگری برنامه‌ و اساس‌نامه‌ توضیحات خود در مورد تغییرات اعمال شده ‌را تقدیم کنگره‌ نمود، کنگره‌ طی چند نشست پی در پی تغییرات لازم در بخش‌هایی از برنامه‌ و اساسنامه ‌را که‌ عمدتن فرم و نحوه‌ تنظیم آن‌را دربر می گرفت به‌ تصویب رساند.

کنگره‌ پانزده‌ زمانی‌ را نیز به‌ ارایه‌ گزارش کمیسیون حراست از برنامه‌ و اساسنامه‌ اختصاص داد. در این بخش مسوول کمیسیون نامبرده‌ اقای جلیل گادانی به‌ فعالیت این کمیسیون در فاصله‌ زمانی میان کنگره‌ 14 و 15 اشاره‌ کرد.

در ادامه‌ کارهای کنگره‌، کمیسیون قطع‌نامه‌، پس از بحث و تبادل نظرات لازم از سوی اعضای کنگره‌، دو قطع‌نامه ‌‌را از تصویب کنگره‌ گذراند. قطع‌نامه‌ نخست که‌ به‌ کار و فعالیت حزبی و مسایل داخلی مربوط بود‌، کمیته‌ مرکزی منتخب کنگره‌ پانزدهم را متعهد ساخت که‌ در زمینه‌های دیپلوماسی، سازماندهی، تبلیغات و آموزش و نیز به‌منظور اهمیت دادن به‌ مناطق جنوبی و شمالی کردستان و اهمیت دادن به‌ فعالیت در میان کردهای ساکن در مناطق غیر کرد در ایران پروژه‌ و برنامه‌ لازم را تهیه‌ و اجرا نماید. یافتن مکانیزم مناسب جهت تحقق شعار کنگره‌ که‌ عبارت بود از آماده‌ سازی برای فعالیت در شرایط نوین یکی دیگر از وظایفی است که‌ بر عهده‌ رهبری حزب نهاده‌ شده‌ است.

در قطعنامه‌ سیاسی مصوبه‌ کنگره‌ پانزدهم نیز در هر دو عرصه‌ کردستان و ایران مجموعه‌ تصمیماتی به‌چشم می‌خورند که‌ می‌توان به‌ اهمیت دادن به‌ اتحاد و هم‌کاری میان احزاب و سازمانهای سیاسی کردستان و ایران و توجه‌ به‌ شیوه‌های گوناگون مبارزه‌ و به‌ویژه‌ مبارزه‌ مدنی و توده‌ای اشاره‌ کرد.

در سطح منطقه‌ و بین المللی نیز مجموعه‌ تصمیماتی به‌ تصویب کنگره‌ رسیدند که‌ موید دیدگاه و موضع حزب دمکرات کردستان در مقابل مسایل مهم منطقه‌ و جهان هستند.

شایان ذکر است که‌ در جریان کار کنگره‌ ده‌ها پیام که‌ از سوی احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های دوست حزب دمکرات کردستان ارسال شده‌ بودند قرائت گردیدند. هم‌چنین کنگره‌ چندین پیام نیز خطاب به‌ جهات گوناگون صادر کرد که‌ محتوای همه‌ آن‌ها تاکید بر مبارزه‌ تا کسب حقوق ملی خلق کرد در کردستان ایران و پایان بخشیدن به‌ حاکمیت رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران بود.

آخرین بخش کار کنگره‌ پانزدهم، انتخابات اعضای اصلی و علی البدل کمیته‌ مرکزی و اعضای کمیسیون حراست از اساس‌نامه‌ بود که‌ این بخش از کار کنگره‌ در جریان رقابت سالم و دمکراتیک و دوستانه‌ با‌ موفقیت به‌ پایان رسید. لازم به‌ ذکر است که‌ کنگره‌ پانزدهم در مقایسه‌ با کنگره‌ 14 شمار بیش‌تری از زنان و جوانان را برای عضویت در رهبری حزب برگزید که‌ این امر اگر از سویی نشانه‌ دید مثبت‌ حزب دمکرات کردستان به‌ قشر زنان و جوانان است، از سوی دیگر نتیجه‌ شرکت فعالانه‌ جوانان و زنان در کلیه‌ مباحث و کارهای این کنگره‌ می‌باشد.

شایان ذکر است که‌ در نخستین ساعات هشتم خرداد ماه کمیته‌ مرکزی منتخب کنگره‌، در نخستین جلسه‌ خود، رفیق گرامی خالد عزیزی را با‌ اکثریت قاطع آرا به‌ سمت دبیرکلی حزب انتخاب کرد. در همین جلسه‌ اعضای دفتر سیاسی نیز انتخاب شدند. نتیجه‌ این جلسه‌ در آخرین نشست کنگره‌ به‌ اطلاع شرکت کنندگان در کنگره رسید‌ که‌ با استقبال گرم و مسرت آن‌ها مواجه‌ شد.

دوستداران حزب دمکرات کردستان!

کنگره‌ پانزدهم اگر از سویی فرصتی بود جهت غنی ساختن و تاکید بر‌ پروژه‌ها و پرنسیپ‌های مصوبه‌ کنگره‌ پیشین، از سوی دیگر تلاشی جمعی با شرکت نمایندگان و منتخبین حزب دمکرات کردستان به‌منظور آماده‌ ساختن این حزب برای مرحله‌ نوین مبارزه‌ بود. اسناد این کنگره‌ که‌ گواهی هستند بر اهمیت مباحث، مواضع و تصمیمات کنگره‌ پانزدهم در آینده‌ای نزدیک به‌ دوستان و هواخواهان حزب دمکرات کردستان ارایه‌ خواهد شد.

کمیته‌ مرکزی منتخب کنگره‌ پانزدهم به‌مناسبت برگزاری موفقیت آمیز کنگره‌ پانزدهم به‌ کلیه‌ مبارزان، اعضای حزب و هواخواهان حزب دمکرات کردستان تبریک و تهنیت گفته‌ و کلیه‌ صفوف حزب و تمامی دوستان و دل‌سوزان این حزب و به‌طور کلی مردم کردستان را به‌ حمایت از رهبری حزب در به‌ انجام رساندن تصمیمات و توصیه‌های این کنگره‌ فرامی‌خواند.

 

کمیته‌ مرکزی

حزب دمکرات کردستان

9/3/1390

30/5/2011

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,