Saturday, 18 July 2015
19 June 2021

«ویدئو / برای ندا»

2011 June 08

مستندی درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال 1388

[vimeo]http://vimeo.com/24790774[/vimeo]

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , ,