Saturday, 18 July 2015
24 September 2021
پس از نزدیک به یک و نیم دهه فعالیت در شهر مشهد

«دُر دری در کابل آغاز به فعالیت کرد»

2009 November 25

موسسه فرهنگی «دردری»  پس از نزدیک به یک و نیم دهه فعالیت در شهر مشهد ایران به تازگی دفتر اصلی خود را به کابل منتقل کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی‌ این موسسه فرهنگی با نشر فصلنامه«خط سوم» که عمدتا به مسایل حوزه اندیشه، فرهنگ و هنر می‌پردازد، در میان فرهنگیان فارسی زبان نهادی شناخته شده است.
موسسه «دردری» تنها به نشر این فصل‌نامه اکتفا نکرده و با راه‌اندازی جلسه‌های آموزشی در عرصه‌های ادبیات و فیلم و برگزاری محافل نقد شعر و داستان در شهر مشهد ایران و نشر آثار شاعران و نویسندگان افغان، توانسته موج تازه‌ای از ادبیات را به ویژه در میان نسل جوان مهاجر افغان رایج کند.
محمد کاظم کاظمی، شاعر و از بنیان گذاران موسسه دُر دری نسبت به کار دوام‌دار فرهنگی در داخل افغانستان امیدوار است و می‌گوید که یکی از آرزوهای موسسان این نهاد تاسیس مرکز اصلی موسسه در شهر کابل بوده است.
آقای کاظمی می‌افزاید: «به دلیل مشکلات اقتصادی، موسسه دُر دری در افغانستان ناگزیر است به راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی برای متقاضیان بپردازد.»
این شاعر افغان وضعیت زبان‌های افغانستان را «نابسامان»  ارزیابی می‌کند و می‌گوید:«موسسه دُر دری تصمیم دارد که در زمینه آموزش زبان فارسی برنامه‌هایی را در افغانستان اجرا کند»
آقای کاظمی می‌گوید: «تاکنون هیچ موسسه و نهادی آمادگی خود را در عرصه کمک به این نهاد اعلام نکرده است.»
کاظم کاظمی دلیل این امر را کم توجهی به مسایل ادبی و فرهنگی در افغانستان توصیف می‌کند و می‌گوید: «آنانی که کمک می‌کنند علاقمندی‌های دارند که با علاقمندی‌های حوزه کاری موسسه دُر دری هم خوانی ندارد.»
آقای کاظمی می‌گوید که  پس از این فصل‌نامه خط سوم و سال نامه ادبی – فرهنگی دُردری در افغانستان منتشر خواهد شد.
سرپرستی موسسه دُر دری در افغانستان درحال حاضر به عهده موسسان آن است که عمدتا در ایران زندگی می‌کنند ولی می‌گویند که به شکل دوره‌ای از کارها مواظبت خواهند کرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: