Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
وزیر اطلاعات ایران:

«افسران ارشد اینترنتی تربیت می‌کنیم»

2009 November 25

در همایشی در تهران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفته است که برای مقابله با تهاجم دشمنان در عرصه مجازی افسران ارشد اینترنتی تربیت خواهند شد.
آقای مصلحی در همایش«پلیس، امنیت و چشم انداز 1404 » در باره جزییات توضیحی نداده و با اشاره به چالش های پیش روی نیروی انتظامی گفته است: «باید تحولات ناشی از پیوند با ضد انقلاب خارج و داخل کشور و پیوند با بیگانگان معادله امنیت ملی باز تعریف شود، مناسبت ها و تاکتیک متفاوت شده است و بازیگران با رویکرد جدید وارد عرصه شده است.»
به گزارش بی‌بی سی و به نقل از صحبت‌های وزیر اطلاعات، «در طول سی سال عمر انقلاب عده‌ای بازیگر مرکزی بودند و برای آن که انقلاب را به زانو در بیاورد برنامه ریزی می‌کردند و نمی‌خواستند این انقلاب به اهداف بلند خود دسترسی پیدا کند و آن مرکزیت افرادی را در درون کشور مدیریت می‌کرد که امروز باید این مرکز شناسایی شود»
آقای مصلحی تاکید کرده است که این مرکز توانسته افرادی را با خود همراه کند.
به نظر وزیر اطلاعات ایران چالش مهم دیگر نیروی انتظامی در ده سال آینده با آن رو به روست«ناتوی فرهنگی» است که برنامه‌های خود را افزایش خواهد داد و از جمله این برنامه‌ها، «تقدس زدایی از ارزش‌ها، تلاش برای تغییر گروه‌های مرجع فکری و تربیتی، تلاش برای ایجاد شکاف‌های مدیریتی و تغییر نگرش افراد جامعه، تغییر در باورها و ارزش‌ها و تلاش برای حمایت از سازمان‌دهی گروه‌ها است»
وزیر اطلاعات ایران با اشاره خصوصی سازی شرکت‌های دولتی می‌گوید که بعد واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی «قطعن (بخش خصوصی) فربه می‌شود و در معرض تهاجم رقیبان خارجی خواهد بود. جریاناتی به تخریب یکدیگر روی می‌آورند و از میان بخش خصوصی ممکن است علیه منافع ملی تهدیداتی انجام دهد.
به گفته آقای مصلحی، این تحولات می‌تواند زمینه ساز تغییرات فرهنگی و هویتی هشدار دهنده باشد که نیازمند مهندسی خاص خود است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: