Saturday, 18 July 2015
24 June 2021
به اتهام سرپیچی از دستور ماموران امنیتی،

«محکومیت یک درویش گنابادی به حبس و جریمه نقدی»

2011 June 14

خبر / رادیو کوچه

پرویز ملکشاهی یکی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی‌ در شهرستان الشتر با صدور حکمی از سوی دادگاه انقلاب به 3 ماه و یک روز حبس و یک‌صد هزارتومان جزای نقدی محکوم شده است.

به گزارش سایت مجذوبان‌نور، آقای پرویز ملکشاهی یکی از دراویش گنابادی که مجالس درویشی در منزل وی برگزار می‌شود، چندی پیش‌، ماموران امنیتی به دستور دادستان الشتر‌، وارد منزل وی شده و پس از توقیف برخی اموال وی، او را بازداشت کرده و پرونده‌ای برای وی تحت عنوان تمرد از دستور و توهین به  ماموران تشکیل شده که پس از دفاعیات وکیل وی در نهایت، شعبه‌ 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان الشتر ملکشاهی را از جهت اتهام تمرد از دستور ماموران به 3 ماه و یک روز و از بابت اتهام توهین به ماموران هم به 3 ماه و یک روز حبس محکوم کردند. پس از ابلاغ این حکم وکیل آقای پرویز ملکشاهی، آقای احسان‌اله حیدری به این حکم اعتراض کرد که از سوی شعبه 10 دادگاه تجدید‌نظر استان لرستان تایید و تنها در خصوص اتهام توهین، حبس وی را به جزای نقدی تبدیل کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که پرونده‌ای دیگر نیز برای آقای ملکشاهی و تعداد دیگری از دراویش الشتر در دادگاه انقلاب آن شهرستان هم اکنون تحت عنواین اتهامی تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در مجالس درویشی و توهین به رهبری در حال رسیدگی است.

بیشتر بخوانید:

«‌جلسه رسیدگی به اتهامات دراویش نعمت‌اللهی»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,