Saturday, 18 July 2015
24 June 2021
شام‌گاه چهارشنبه روی داد،

«ارسال یک ماهواره تصویر‌برداری ایرانی به فضا»

2011 June 16

خبر / رادیو کوچه

شام‌گاه چهارشنبه، ایران یک ماهواره تصویربرداری ساخت داخل را به فضا پرتاب کرده و در مدار زمین قرار داده است.

به گزارش ایرنا، نخستین ماهواره تصویربرداری ساخت ایران به نام «رصد» با ماموریت برقراری ارتباط با ایست‌گاه‌های زمینی، تصویربرداری از زمین و ارسال تصاویر به ایست‌گاه‌های گیرنده در مدار زمین قرار گرفت.

براساس این گزارش ها، ماهواره رصد هم مانند ماهواره ملی امید، به طور کامل در داخل کشور طراحی و ساخته شده است.

این ماهواره با موشک ماهواره بر سفیر به فضا پرتاب شده و بخشی از برنامه سازمان هوافضای جمهوری اسلامی برای پژوهش در مورد پدیده‌های طبیعی مانند زلزله و بهبود سیستم مخابراتی این کشور توصیف شده است.

به گزارش تلویزیون دولتی ایران، این ماهواره می تواند تصاویری را با شفافیت قابل توجه از سطح زمین تهیه و به ایست‌گاه‌های زمینی مخابره کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,