Saturday, 18 July 2015
29 March 2023

«برادر زهرا رهنورد آزاد شد»

2009 November 26

شاهپور کاظمی برادرهمسر میرحسین موسوی  ساعاتی پیش آزاد شد.
به گزارش وب‌سایت کلمه، شاهپور کاظمی که در روزهای نخست بعد از انتخابات بازداشت شده بود با قرار وثیقه صبح امروز از زندان اوین آزاد شد.او بیش از ۵ ماه در بازداشت به سر می برد . اقدام علیه امنیت ملی، ازجمله اتهامات کاظمی بود.
روزنامه دولتی ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، نیز برادر همسر میرحسین موسوی را به آن‌چه که «هدایت آشوب‌های اخیر» خوانده‌اند، متهم کرده بودند . این اتهامات درحالی به او وارد شده که او هیچ گونه فعالیت سیاسی و انتخاباتی نداشته و گفته می‌شود بازداشت او تنها به منظور تحت فشار قرار دادن مهندس میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد انجام شده است.
مهندس شاهپور کاظمی‌، ۶۲ ساله‌، یکی از متخصصین مخابراتی کشور، عضو هیات مدیره تولیدکنندگان «یو‌پی‌اس» و«اتاق بازرگانی مخابرات‌» و از شخصیت‌های برجسته علمی در عرصه مخابرات و الکترونیک ایران است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: