Saturday, 18 July 2015
20 March 2023

«بیانیه رهبرگروه طالبان به مناسبت عید قربان»

2009 November 26

ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان به مناسبت عید اضحی (قربان) بیانیه‌ای صادر کرد.
وی در این بیانیه  به موضوعات مختلف مربوط به افغانستان وخارجی‌ها پرداخته و خطاب به اقشار مختلف کشور مطالبی را بیان داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان در این بیانیه آمده است:
«نخست از همه، از ملت غیور ومومن خویش سپاس‌گزارم که به خواسته‌های امارت اسلامی لبیک گفته به نه اشتراک کردن‌شان در پروسه آمریکایی که بنام انتخابات آن را جلوه می‌دادند این درامه را خنثی، نامراد وشرمسار ساختند، من کاملن یقین دارم که اگر این چنین هم کاری‌های همه جانبه وبنا بر اخلاص وصداقت ملت مجاهد وغیور ادامه داشته باشد به هم کاری ونصرت الله جل جلاله، همه دسیسه‌های شوم دشمن دین وخاک ما یکی پی دیگر رسوا و خنثی خواهد شد. به برکت سربازی و قربانی‌های بی دریغ شما، الله جل مجده دشمن مغرور ومستکبر را با شکست سنگین و وارخطایی ورسوایی بزرگ مواجه ساخت، امید است هنوز هم بخاطر رسیدن به ارمان‌های اسلامی خویش به جهاد ومقاومت برحق خویش ادامه داده، مجاهدین سر به کف و دلیر راه حق وآزادی را هم کاری نمایید، به مال وجان صفوف آنها را تقویه نمایید، خصوصن اهل وخانواده های شهدای مبارک واسیران مظلوم را حوصله افزایی نموده با آنها غمراز شوید وهم چنان به اساس مسوولیت ایمانی، شرعی ووجدانی خویش با اداره مزدور واجیر کابل قطع رابطه نمایید.
بیانیه می‌افزاید:« آنانی‌که کشور عزیزمان را اشغال نموده وملت غیور مان را به یغما می برد, حالا می خواهند برای رسیدن به اهداف استعماری خویش مانند درامه انتخابات تا یک وخت دست به تبلیغات درامه مذاکرات زده آن را زمزمه نمایند, دشمن اشغالگر ومکار ،گاهی هم به مذاکراتی که در آن آزادی افغانستان بر آورده شده واشغال آنها خاتمه یابد آماده نیست، آنها می خواهند مذاکراتی را بکنند که ضامن استمرار ودوام استعمار واشغال شوم آن ها باشد، ولیکن ملت مجاهد وشهید پرور افغانستان گاهی هم به مذاکراتی که درکشور عزیز ما به موجودیت نظامی وعسکری آن ها ودایمی بودن آن صبغهء قانونی بدهد، آماده گی نخواهند از خود نشان داد.»
در بخش دیگر بیانیه آمده است که افغانستان خانه‌ی ماست، کسی هم پیرامون ملکیت، آشیانه وکاشانه‌ی خویش با کسی دیگر مذاکرات نمی‌کند، که در حاکمیت واداره کردن خانهء خویش دیگران را شریک ساخته خویشتن را بی‌خانه سازند، مسلوب الاختیار شده غلام گردد، خارجی‌ها خانه وکاشانه‌ی افغان‌ها را به زور ، ظلم وستم غصب نموده اند، اگر آن‌ها حقا خواسته باشند که حل معقول مشکل را بنمایند نخس از همه باید به اشغال افغانستان خاتمه بدهند.
امریکایی‌های اشغالگر اصلا به بهانهء مذاکرات تسلیمی مجاهدین را می خواهند، واین کاریست امکان ناپذیر ومستحیل، که گاهی هم صورت نخواهد گرفت.
ملت ما پیرامون حل مشکلات ذات البینی و تعامل نیک با جهانیان ، تجارب خوب واصول واضح دارد، لهذا موقف امارت اسلامی استوار بر منافع ومصالح اسلامی وملی بوده ومبنی بر دلایل قوی می‌باشد.»
رهبر گروه طالبان در قسمت دیگر بیانیه خطاب به مجاهدین افغانستان می گوید:
«غلبه وکامیابی شما برلشکریان وافواج اشغالگر کفر،محصول نصرت الهی میباشد، اگر شما در مقابل این نعمت بزرگ رضای الله جل جلاله وخدمت ملت را نصب العین خویش بگردانید، شکی نیست که این نعمتها فراوانتر وبیشتر خواهد شد،الله جل جلاله پاهای دشمن متجاوز را به لرزه آورده افتخار شکست فضیحت بار اژدهای این قرن را نصیب شما خواهند نمود، قسمیکه ازقراءن نمایان است، ان شاء الله تعالی.
اوامر الهی را کاملا بر خویش عملی نموده ،در صفوف خویش متفق ومتحدباشید، از هر نوع تفرق واختلاف اجتناب ورزید، در همه امور جهادی از مسؤلین خویش اطاعت نمایید، در وقت عملیات نظامی به حفاظت همه جانبهء مردم عامه ومنافع ملی جدا متوجه باشید، بالخصوص، در وقت عملیات استشهادی وفدایی، همه وهمه فکر خویش را بر اشغالگران، اجیران شان واهداف مهمشان متمرکز سازید، چون خود داری از کشتن عامهء مردم و اجتناب از اذیت رساندن به آنها، مسؤلیت شرعی وایمانی هر مومن بوده،قتل وکشتن عامهء مردم هیچ توجیه شرعی نداشته،ونه هم دردین مبارک ومقدس ماامکان گنجایش این چنین کردنیهاوجوددارد.دشمن مکار وحیله گر، بخاطربدنام کردن مجاهدین ، به مراکز تجمع عامهء مردم از قبیل مراکز دینی ومساجد وجایهای همانند آن، بنام عملیات استشهادی انفجارها ویرانگر وبربادکن را مرتکب می شوند، باید مجاهدین به این چنین کردنیها پست دشمن متوجه بوده و از این چنین کارها جدا خود داری نمایند.
شما باید از نخست ازهمه رضاى الهی ،آرامی وامن ملت خویش را در نظر داشته باشید، در بین ملت کلانها وبزرگان ورجال ملی را بسا توقیرنموده بر خوردسالان شفقت نمایید، در امور اجتماعی در رساندن حق به حقدارش عدالت راستین را مراعات نموده، وبرای پیشرفت در امور جهادی خویش لوایح واصول امارت اسلامی را بهتر عملی سازید.
در عملیاتهای نظامی ودیگر امور جهادی، به خاطر جلوگیری واجتناب از اختلافات احتمالی ،شکایتها وتلفات از تجارب ومشوره ها وتدابیر قوی استفاده نمایید.
همچنان در رابطه به امنیت وحفاظت خویش سعی ورزیده از احتیاط جدی کار بگیرید، اگر یکی از مخالفین به شما تسلیم میشود، قسمیکه این پروسه فعلا جریان دارد، باید احترام حقوق آنها را در نظر داشته باشید. چنانکه کمونستها در حال شکست خود، بنام ملیشه ها، جهت برانگیختن اختلافات ذات البینی وتعصب ها و توسط انها انتقام گیری از ملت مجاهد، قطعات قومی و گروپ های مسلح خود کامه را تشکیل نمودند.حالا امریکایهای شکست خورده و ایتلافیون انان میخواهند در استانه‌ی شکست خود، باز هم تجربه‌ی ناکام گذشته را تکرار نمایند. من باوردارم که تلاش واپسین دشمن نیز سبب شکست وبد نامی بیشتر آنان خواهد ګشت، ولی
شما مجاهدین عزیزنیز سعى جدى نموده تا به همکاری ملت مجاهد، این دسیسه‌ی شوم اخر دشمن را نیز ناکام نمائید. کسانیکه از این گونه فتنه ها،سر پرستی و وارسی می نمایند، جزایی دهید که عبرت برای دیگران باشد و در کشور عزیز، تاریخ سیاه گلم جمها ی وحشی تکرار نگردد.»
بیانیه با برحذر داشتن کارکنان دولت افغانستان از هم کاری با خارجی‌ها ادامه می‌دهد:
«متجاوزین بیگانه در هیچ صورت خواهان خیر ونفع ملت افغان نیستند، آن‌ها در حقیقت اراده از بین بردن عقیده مردم و مقدسات آن ها را کرده اند، قصد چور وچپاول همه هستی های ومنافع مادی ماا نموده اند، شعارهای آبادی وباز سازی افغانستان که آنها آنرا زمزمه می کنند، عاری از حقیقت ودور از واقعیت می باشد، آنها می خواهند از همین طریق خویشرا به اهداف نامرا دشان برسانند، به هزارها ملیون دالریرا که آنها بنام بازسازی افغانستان جمع کردند ومی کنند به جیبهای خویش دوباره می اندازند، میخواهند که ملت وکشور عزیز ما را به اساس یک پلان سنجیده و از روی توطیه سازی در دام ربا، سود وقرضه های کمر شکن گیر نمایند، آنها تصمیم برده سازی ملت غیور وعزیز ما را در نظر گرفته اند، من کما فی السابق به اساس مسوولیت خویش ، شمارا یکبار دیگر مخاطب میسازم که :
زندگی ذلت وحقارت را بگذارید، از دشمنی با ملت خویش دست بردارید، به جای این بی غیرتی ها با مجاهدین در سنگر فخر وشرف وایمان بایستید!
دشمن میخواهد که تفنگ را به شانهء شما مانده هموطنان شمارا هدف قرار داده بکشند، اما شما بکوشید که با استفاده از فرصت ، خویش را از سر نوشت ننگین شاه شجاع انگریز ، پیروان تره کی ،امین ،کارمل ونجیب روس، نجات دهید.
اگر شما به صدق واخلاص راه باطل را ترک نمایید، بی شک که کامیابی دنیا وآخرت را کمایی خواهید نمود، شما پس از این دیگر این حقیقت را درک نمایید که طلسم های نیروی استعماری غرب دیگر درکشور عزیز شکسته، وواقعیت های عینی نشان میدهد که اشغال گران دیگر،فرار رابرقرارترجیح میدهند، قافله حق به قدمهاى استوار ومستحکم به سر منزل منطقی ومعقول کامیابی درشرف رسیدن است، مجاهدین قهرمان به مرور زمان نیرومند تر شده در بخش های نظامی ، سیاسی، مطبوعاتی، واجتماعی تجربه های کاری را کمایی می نمایند وکوششهای بی ثمر دشمنان واجیرانشان در مقابل نهضت جهادی مانند بندهای ریگ در مقابل بحر مواج و طوفانی می باشد، موجهای ناشی از مقاومت ملت غیور حتما اشغالگران مغرور را با خود می بردارد . ان شاالله تعالی .
ملا محمد عمر در ادامه با استمداد از سازمان کنفرانس اسلامی اضافه می کند:
من از کنفرانس اسلامی واز همه سازمان های تحت عنوان حقوق بشر در جهان خواهانم که در رابطه به کشتار عام مردم ملکی در افغانستان از طرف امریکایی ها ونیروهای ایتلافی فورا تصمیم قاطع اتخاذ نموده از آن جلوگیری نمایند، آواز مجازات این مجرمین را بلند نمایند، بر علاوه بر این نیروهای اشغالگر به قیادت امریکا وادارهء اجیر کابل درمناطق مختلف کشور بر خلاف همه نورم های بین المللی تحت عنوان های مختلف وگوناگون زندان های وحشی را ایجاد نموده، در آن هم وطنان مظلوم وبی گناه ما را به شکل های گوناگون وحشی شکنجه می کنند، برای جلوگیری از این جرم نا بخشودنی باید که همه دعوه داران حقوق بشر از لحاظ مسوولیت خویش به اقدامات جدی بپردازند، بسیاری از زندانیان ما به اساس تعامل وحشیانه وشکنجه ها در زندان ها یا شهید شده اند ویاهم معیوب گردیده اند، اگر این سازمان ها حقوق بشر برای رضاوخوشنودی امریکا وغرب مسولیت خویش را ادا نمی نمایند، پس باید اخلاقا عنوان های حفاظت حقوق بشر را از خود بدور کنند .
بیانیه خطاب به دانشمندان، نویسندگان وادبا می آورد:
از دانشمندان مستقل وآزاد، استادان وسیاستمداران خواهشمندم که در هر نشست ومجلس خویش داعیه برحق ملت ستمدیدهء خویش را بلند نموده واز آن دفاع نمایند، پیرامون واقعیت های موجوده کشور در نوشته ها وبیانه های خویش ذهنیت های هموطنان و جهانیان را روشن ساخته، حق استعداد ومواهب که الله جل جلاله آن را به آن ها ارزانی فرموده به جهاد لسانی وقلمی ادا نمایند.
نویسنده گان وژورنالستان گرامی، در دور قاطع تاریخ ما «که بر ملت وخاک ما تجاوز صریح صورت گرفته است» نقش خویش را بازی نمایند، به پشتیبانی از آزادی کشور عزیز واسلامی و نظام حقیقی اسلامی مسلسلا کوشش های مطبوعاتی خویش را به کار برند، در همه رسانه های خبری از نگاه مسولیت خویش حقایق واقعی را به گوش مردم برسانند، به نیروی ایمانی ومردانه وار مبارزهء حق گفتن واظهار حق بکنند، هم چنان من از شاعران دلسوز وبااحساس امید دارم که در اشعار ونوشته های ادبی خویش در مقابل اشغالگران حماسه ها وکارنامه های جهادی مجاهدین را حفظ نموده ، و در ملت جذبهء نهضت اسلامی، وحدت ملی ، غیرت وآزادی را زنده نموده اضافتر به آن نیرو بخشند.
رهبرگروه طالبان خطاب به کشور های همسایه ادامه می دهد: اگر کشورهای منطقه در برابر مداخلات استعماری وموجودیت وسیع نظامی امریکا احساس مسوولیت ننمایند، برای ابد منطقه به طرف بی ثباتی کشانیده شده از تطور، تمدن وپیشرفت ها پسمانده سلب الاختیار میشود، ما به یقین گفته می توانیم که از برکت عزم قوی ومقاومت نیرومند مجاهدین ، نیرو وقوت دشمن از بین رفته، رعب شان ختم شده، پلان های شومشان خنثی شده است. وحالا شما باید قربانی های ملت مظلوم مان را قدر دانی نموده ، در رابطهء آزادی کشور مان از چنگ اشغالگران با ما هم کاری نمایید. امارت اسلامی می خواهد که در صورت احترام متقابل با همه کشورها پیرامون هم کاری دو جانبه، پیشرفت اقتصادی وآینده‌ی نیک وخوب گامهای مثبت وارزنده بر دارند، ما در مقابل استعمار، به همه کشورهای منطقه به نظر یک خانه می نگریم، ومی خواهیم که در آینده در صلح وثبات منطقه من حیث یک نیروی مسوول وقدرتمند نقش خویش را بازی نماییم.
وی ضمن برشمردن عوامل شکست آمریکا درافغانستان خطاب به سردمداران این کشور می افزاید:
شما باید خوب درک کنید که منطق زور وجبر دیگر حیثیت خویش را باخته، شما نمی توانید که ملت غیور افغان را به زر وزور نظامی ویاهم به چل وفریب وطلسم شیطانی خویش کنترول نمایید، باملتی که شما با آن پنچه نرم مینمائید ، آنها در جهان تجربه های تاریخی ومهارت بی مانند سرنگون کردن امپراطوری های مستکبر را دارا هستند، ملت باشهامت ما گاهی هم به استعمار غربی اجازه نخواهد داد که کشورعزیز ما را به مرکز سازش های متجاوزانه بر علیه آزادی و ارزش های حیاتی ما وبر علیه کشورهای همسایه مبدل نماید. آری این همان ملت است که پیش از شما امپراطوری های انگلیس وروس را از روی نقشه‌ی جهان حذف نموده بودند، وبا استفاده از همان تجربه هاو با مورال بلندتر وحوصله فراوان در مقابل لشکرهای مورال باخته وشکست خورده‌ی شما در سنگر عزت وجهاد قرار دارند، آنها به اساس ایمان وعقیدهء خویش در این کارزار برشکست شما وکامیابی وغلبه‌ی خویش باور داردند، برای شما مناسب است تا به عوض این که بی جا وبی فایده خود را بیآزمایید خوبتر این خواهد بود که راه تعامل منطقی ومعقول را اختیار نموده، مشکل اشغال افغانستان را خاتمه دهید، وخوب بفهمید که سیاست های جنگی وجارحانه‌ی شما به ملت شما در همه جهان دشمنان را تاحد زیاد خواهد کرد که بالأخره این جهان وسیع بر شما تنگ آمده وزنده گی تان تلخ خواهد شد،زیراپالیسی های زور وجبردیگربرای هیچکس قابل قبول نمی باشد.
ملا محمد عمر به کشورهای اروپایی هم توصیه هایی دارد و در بیانیه خود اضافه کرده است که:
«دولتمردان وحکمرانان استعمارگر شما، به خاطر سرمایه گذاری افراد چند سرمایه دار، به بهانه‌ی تروریزم بر کشور ما تجاوزنموده، جال استعماری جدید خویش را پخش نموده است، جوانان، پیرمردان وکلان سالان، زنان، اطفال وخوردسالان ما به بم ها وتوپ های شما روزانه شهید میشوند، اشغال گران از طرف شب بر خانه های ملت ما تعرض می نمایند، به بمباردمانهای کورکورانه باغهای سر سبز، سرمایه های ملی، مراکز تعلیمی وتجارتی مارا ویران نموده از بین می برند، مقابله ومقاومت با این ظلم ووحشت حق مسلم ومشروع ما می باشد، ما باتوان وقدرت خویش وبا همه امکانات وقربانی های حق خویش را بکار می بریم، باید که به سخن های دروغین حکومت داران خویش فریب نخورید که هجوم وتعرض خویش را جنگ مجبوریت می نامند، این یک جنگ استعماری بوده، بهانه‌ی مبارزه با تروریزم یک وسله ووسیلهء دروغین در دست حکومت داران شما میباشدکه توسط آن در چشم شما خاک میپاشند،بخاطرجلوگیری از این ظلم،بلندکردن صدا،خواست ضمیر ووجیبه‌ی اخلاقی شما میباشد.
ما در کشور خویش خواهان یک نظام اسلامی می باشیم که در پرتو آن حقوق همه افراد ملت اعم از مرد وزن محفوظ وبرآورده باشد، نظامی که خودمختار، بر خویشتن متکی واستوار بوده پالیسی های داخلی وخارجی آن بنا بر قاعده‌ی شرعی که نه به دیگران ضرر برساند ونه هم ضرر دیگران را تحمل نماید مبنی باشد.
جنگ با تروریزم یک مفهوم نا موجه ومصطلح ساخته شده‌ی بنتاگون و واشنگتن است، که می خواهند با استفاده از این مصطلح ،کشورهای آزاد ومستقل را مستعمره‌ی خویش گردانند، سرمایه های طبیعی ومنابع اقتصادی آنها را تحت تصرف خویش در آورند، اعتقادات وروایات دینی آنها را پامال نمایند.
رهبرگروه طالبان با اشاره به حدیثی از حضرت عمر فاروق(رض)از تمام امت مسلمه می خواهد که برای اعاده عظمت، شان وشوکت گذشته خویش به عملی کردنفرامین و احکام مقدس اسلام توجه کامل نموده در هر کنج و کنار جهانهمکار ومددکار برادران مسلمان خویش شوند.
وی در ادامه خطاب به مسلمانان نموده می‌افزاید: «در میدان مقاومت وجهادباستمگران ومتجاوزین از درایت، درک وحکمت کار بگیرید، زعمای تنظیم های جهادی باید در پیشرفت کارهای جهادی خویش از بسا دقت عمیق وژرف استفاده نموده صفوف خویش را از تفرق وخود خواهی ها نجات داده به همه توطیه های دشمن که با آن مسلمانان را بدنام وتشویه می سازد متوجه باشند.»
از کارهای که ضرر آن برای مسلمانان از نفعش بیشتر وبزرگ تر تمام میشود جدا خود داری نمایید، در میدان کارزار، همه کوشش های خویش را برای سرکوبی دشمن اشغالگر متمرکز ساخته، به کارهای بیهدف وبیهوده خویش را مصروف نسازید، همه توجه خویش را به اهم ترین اهداف صرف دارید.
همه مسلمانان جهان باید مدافعین اسلام وامت اسلامی ـ مجاهدین ـ را در افغانستان، عراق ، فلسطین ودیگر جایها در دعاهای خصوصی خویش یاد نمایند، از آنها دفاع اسلامی واخلاقی بکنند، از قضیه‌ی آنها من حیث یک قضیه بر حق اسلامی دفاع نمایند، چون امریکا وهم کارانش کوشش های برملا ومرموزی را برای بی ثباتی همه جهان اسلام براه انداخته، وبرای پوره کردن فرمایش های استعماری خویش در کشورهای اسلامی به آتش اختلاف دامن می زنند، پس هر مسلمان باید دشمن اصلی خویش را شناخته بای کشف دسایس شیطانی آن ها بیدار باشد.
در اخیر به همه برادران مسلمان خویش این قول الله تعالی را من حیث یک توصیه نیک ومیمون یاد اور میشوم که می فرماید :
« ( أَمْ حَسِبْتُـــمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّهَ وَلَمَّا یأْتِکُم مَّثَلُ الَّذِینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِکُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْـــزِلُواْ حَتَّــــى یقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ مَعَـــهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِیبٌ ( [1]»
ترجمه: آیا گمان بردید که به جنت داخل خواهید شد، وحال این‌که هنوز شما دچار مشکلات و رنجها نشده‌اید قسمی که امت‌های گذشته دچار آن شده بودند، به آن‌ها رنج‌ها ومصیبت‌ها و سختی‌های رسید، وقسم متزلزل شدند که آن پیامبر وکسانی‌که با آو ایمان آورده بودند گفتند که چه وقت نصرت الهی عاید حال ما می‌گردد؟ خبردار! که نصرت الهی نزدیکتر است
والسلام.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: