Saturday, 18 July 2015
22 June 2021
با نام نهادن امروز به عنوان «اراده انقلابی»،

«مخالفان در یمن خود را برای یک تظاهرات گسترده آماده می کنند»

2011 June 24

خبر/ رادیو کوچه

به گزارش العربیه مخالفان علی عبداله صالح امروز جمعه خود را برای تظاهراتی گسترده که به‌نام «جمعه اراده انقلابی» نام نهادند آماده می‌کنند.

هم‌زمان با فراخوان این تظاهرات برخی از جوانان یمن با تشکیل یک سازمان به‌نام«کمیته تشکیلات جوانان انقلابی» مردم یمن را به اعتراض‌های مستمر برای برکناری علی عبداله صالح ازقدرت دعوت کرده، خواستار تشکیل شورای ملی برای انتقال تدریجی قدرت در یمن شدند.

از سوی دیگرحزب حاکم دریمن که علی عبداله صالح رهبر آن است از مردم دعوت کرد که به مساجد رفته وبرای شفای علی عبداله صالح دعا کنند .

هواداران علی عبداله صالح بدون فراخوان برای تظاهرات در روز جمعه این روز را به روز «حامیان میهن» نام گذاری کردند.

درحالی که مخالفان علی عبداله صالح به اعتراضات خود هم‌چنان ادامه می دهند هواداران وی در حزب گنگره ملی در سر درگمی سیاسی بسر می برند .

در روزهای گذشته دید گاه‌های مختلفی در رابطه با بازگشت علی عبداله صالح به یمن در میان اعضای حزب حاکم مطرح شد.

در حالی که بعضی از اعضای حزب کنگره مردمی از بازگشت علی عبداله صالح سخن به میان می آورند، سلطان البرکانی معاون دبیر کل حزب گفته است علی عبداله صالح هنوز در حال معالجه است و وضعیت جسمی وی بهبود نیافته است.

این در حالی است که حکومت ومسوولین یمن مخالفان را متهم می کنند که برای شبکه تروریستی القاعده فرصت مناسب را در این اعتراضات بوجود آورده.

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,