Saturday, 18 July 2015
25 March 2023
دانشمندان ادعا کردند:

«سیاره مریخ، زمانی اقیانوس داشته است»

2009 November 27

دانشمند‌ان ادعا می‌کنند که سیاره سرخ فام مریخ زمانی اقیانوس داشته است.

به گزارش ایسنا، دانشمند‌ان آمریکایی پس از تجزیه و تحلیل سطح این سیاره با استفاده از یک نرم‌افزار جدید،‌ ادعا کرده‌اند که سیاره سرخ زمانی آبی رنگ بوده، چون یک سوم آن پوشیده از اقیانوس بوده است.

20091126-news-merikh

دانشمند‌ان دانشگاه ایلینیویز شمالی و انستیتو قمری و سیاره‌ای در هوستون خاطر نشان کردند که این تحقیقات را برای کشف شمار زیادی از دره‌های این سیاره با هدف ترسیم مفصل‌ترین نقشه از مریخ تا این تاریخ انجام داده‌اند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که شبکه‌های دره‌ای روی این سیاره دو برابر گسترده تر از محاسبات انجام شده روی تنها نقشه سیاره‌ای موجود از این دره‌ها هستند.

دانشمند‌ان می‌گویند: وجود دره‌های بیشتر نشان می‌دهد که مریخ باستان احتمالن آب و هوای بارانی تری داشته و این الگوی کلی از کمربند دره‌های مریخ توجیه می‌کند که احتمالن یک اقیانوس بزرگ شمالی روی این سیاره وجود داشته است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: