Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
داستان نسلی عاشق،پرشور و سودایی

«حالات مکتوب مرگ»

2009 November 27

رادیو کوچه

مجموعه داستان «حالات مکتوب مرگ» به قلم «سروش مظفر مقدم» شامل 24 داستان کوتاه است که حوادث سیاسی اجتماعی و التهابات دهه‌های 50 و 1360 ایران را واگویه می‌کند. حالات مکتوب مرگ، داستان نسلی عاشق، پرشور و سودایی است. نسلی که در نیمه راه بالش و بلوغ فکری و عملی، قلع و قمع شد! آرزوهای بزرگ خویش را به ناچار وانهاد و رفت…

20091127-cul-book-halatemaktoobemarg

شهامت، تردید، خیانت، ایثار، ایستادگی و مبارزه، همه به نوعی درون مایه‌های مجموعه داستان حالات مکتوب مرگ هستند. در این مجموعه سعی‌شده علاوه بر فضا دهه‌ی 60، سرنوشت هرکدام از شخصیت‌های داستان‌ها – در ترکیبی نامتجانس از واقعیت و وهم – به نشان درآید. خود داستان حالات مکتوب مرگ از این سنخ می‌باشد: سیری باژگونه از لحظه‌های اعدام تا رحم مادر، از خلال روایتی هذیان گونه و قطعه قطعه شده که اوبرای فرزند در بطن مرده‌اش می‌گوید! گفتن برای دیگری، بهانه‌ای است برای آن‌چه تلخ و ناباورپذیر است: آن چه ناگفتنی ست! داستان‌های دیگر این مجموعه نیز تقریبن از این سنخ‌اند. «کتاب آدم‌های شام گاهی 1 و 2 و 3 سه داستان پیوسته از دوران پیش از انقلاب اواخر دهه‌ی1350 تا رویدادهای میانه‌ی دهه‌ی 1360 می‌باشد. در این میان داستان‌های دیگری نیز هستند که به لحاظ فضا و زمان وقوع، قدری متفاوت‌اند.

«خلوت چوبی در عصر پاییزی» حکایت مرزها و ممنوعیت‌های عشق ورزیدن در جامعه‌ی امروز است، فرجام عشقی که به مرگی اسف‌بار ( از طریق سنگ باران) می‌انجامد.

البته در این میان تعدادی از داستان‌ها نیز به فضای دیگری تعلق دارند مانند «داستان‌های شبانی 1 و 2 و 3»، «سه‌گانه‌ی کابوس»، «از آن‌سویی که خورشید غروب می‌کند»، تلاش نویسنده، خلق جزء به جزء آن‌چه گذشته نیست! چراکه معنای خلق هنری، فارغ از آن چه گذشته، بازسازی رویدادها به وسیله‌ی تخیل هنری ست.

از سروش مظفر مقدم پیش از این سه مجموعه داستان «شهر فرنگ» – نشر ژرف 1380 تهران… «کاباره‌ی عدم» نشر ثالث 1383 تهران و گزیده‌ی داستان‌ها «سایه‌های بلند» نشر الکترونیکی عروض 1386 به چاپ رسیده‌است و این جزو داستان‌ها و مقالاتی‌ست که در نشریات ادبی و فرهنگی منتشر نموده‌است.

این کتاب توسط انتشارات «آلفابت ماکسیما» منتشر شده‌است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,