Saturday, 18 July 2015
25 June 2021
از یکم مهر اجرا می‌شود،

«آغاز تفکیک جنسیتی از دانش‌گاه صنعتی شریف»

2011 June 28

خبر / رادیو کوچه

رضا روستا‌آزاد، رییس دانش‌گاه صنعتی شریف روز سه‌شنبه اعلام کرده است از روز نخست مهر ماه اجرای طرح تفکیک جنسیتی در این دانش‌گاه آغاز می‌شود.

به گزارش مهر‌، آقای روستا آزاد گفته است این طرح برای دانش‌جویان سال اول آغاز خواهد شد.

به گفته رییس دانش‌گاه صنعتی شریف، زمانی که دانش‌جویان از محیط دبیرستان وارد دانش‌گاه می‌شوند به آن‌ها «شوک» وارد می‌شود که این امر باعث می‌شود بسیاری از خانواده‌ها برای حل این مشکل به مسوولان دانش‌گاه مراجعه کنند.

وی گفت بهترین سن ازدواج افراد زمان دانش‌جویی است و به همین دلیل برنامه‌هایی برای ازدواج دانش‌جویی در دانش‌گاه شریف پیش‌بینی شده است.

وزارت علوم ایران از سال گذشته اجرای طرح بحث برانگیز تفکیک جنسیتی در دانش‌گاه‌ها را آغاز کرده که از همان ابتدا برخی از استادان دانش‌گاه نیز به این مسئله اعتراض و انتقاد کرده‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,