Saturday, 18 July 2015
15 June 2021
مجله جاماندگان-سایه‌ای هراسان در شبستان عتیق-قسمت صد‌‌وسی‌و‌هفتم

«آذربایجان، نام تکه‌ای از سرزمین من ایران»

2011 June 30

شراره سعیدی/ رادیو کوچه

برنامه تهیه‌شده برای امشب درباره پان‌ایرانیسم بود، اما از آن‌جا که کامنت‌های محترمانه دوستان پان‌ترک بنده‌نوازی فرموده بود و مشخص شد که دوستان نژادپرست و قوم‌گرا بسیار فعال عمل می‌نمایند، اقتضا می‌کرد که اطلاعات بیش‌تری گردآوری شده و تقدیم خوانندگان بی‌غرض شود تا مبادا بی‌آن‌که آگاهی کافی در مورد قدرت و نفوذ این فرقه عوام‌فریب داده شود، قضاوتی صورت بگیرد.

در انتهای برنامه گذشته عرض کردم که آن نوشته بی‌غرض بود از آن‌جا که من خود نمونه‌ای از اختلاط قومی کشورم ایران‌ام، پدرپدرم عرب‌زبان، مادرپدرام فارس‌زبان تهرانی، پدرمادرام اهل «باکو» و مادرمادرام «تبریزی» است، یک اختلاط قومی واقعی، فارسی نوشتن و خواندن‌ام هم هرگز مانع از فهم زبان عربی و ترکی نشده، همان‌گونه که فرزندان‌ام زبان لری را به خوبی فارسی از پدر لرشان آموخته‌اند، بحث زبان، در کشوری با تنوع قومی ایران ماجرایی مغرضانه است از آن‌جا مغرضانه که آن‌چه اکنون در کشور ما در جریان است بسیار گسترده‌تر از نابودی حقوقی است که برای تمامی اقوام در جریان است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

زبان مادری که حتا بی‌نیاز از حمایت دولتی سینه‌به سینه همان‌گونه که به ما رسید به فرزندان‌مان هم خواهد رسید و در روزی که مطمئنن خواهد آمد، مجریان قانون اساسی با اجرای مفاد آن این مشکل را نیز مرتفع می‌نمایند، حدیث پیروان داخلی پان‌ترک‌های خارج از وطن نشسته بسیار متفاوت از رهبران‌شان است، آنان شاخه‌ای را می‌برند که خود بر سر آن نشسته‌اند، آن رهبران کذا و کذا که از این آشفته‌بازار فرصتی بافته‌اند که فرزندان‌شان را به «آکسفورد» فرستاده و خود در «اورنج‌کانتی» حمام توامان شیر و آقتاب بگیرند، آن‌هم به حساب کودکان کوچه باغ و پیچ ارمنی‌ها، ماجرای دیگری دارند.

البته یقینن این سخنان در اذهان هم‌‌وطنان ترک‌زبانی که با به بازی گرفتن غیرت‌شان هر لحظه بیش از پیش مسخ آن فرنگ‌نشینان مواجب‌بگیر گشته‌اند، اثری نخواهد کرد، اما روی سخن این نوشته به اذهانی است که هنوز گوشی برای شنیدن دارند و سعی می‌کنم در دو برنامه به‌صورت خلاصه سرنوشت واقعی این قوم را برخلاف ادعای پان‌ترک‌های مدعی «نوشته‌ها و اسنادی که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته» بازخوانی کنم، دکتر «خنجی» در مقاله‌ای با نام «‌کندوکاوی گذرا در تاریخ آذربایجان تا قرن چهارم هجری» می‌نویسد:

درسال‌های 24 و 25 هجری مقاومت‌های بزرگ مردم آذربایجان برضد سلطه‌ی عرب به‌راه افتاد، که هردو به تجدید پیمان باج‌گزاری سابق انجامید. عرب‌ها در جایی که اکنون مراغه است شهر پادگانی‌شان را بنیاد نهادند. «مراغه یک اسم عربی است به معنی گرده‌گاه، یعنی جای غلتیدن شتر و خر و اسب بر خاک»

«آذربایجان نامش را از قبیله‌ی کهن «آترپاتیگان» گرفته است. «آتر» که تلفظ اوستائی و دیرینه‌ی «آذر» است یکی از خدایان کهن ایرانی‌ها بوده و معنایش فروغ آتش است. و «پاتیگ» معنایش نگهبان و پرستنده است که به عربی می‌شود «متولی». تلفظ نوترش «پادیگ» است، و از همین‌جا اصطلاح ارتشی «پادیگان» آمده است که اکنون «پادگان» گوئیم (پادگان البته صفت جمع برای آدم است نه اسم مکان، ولی اکنون به اسم مکان تبدیل شده است).»

قبیله‌ی «آترپاتیگان» در تشکیل دولت «ماد» نقش داشته، و سرزمین‌اش از آغاز تشکیل سلطنت مادها بخش شمالی دولت ماد را تشکیل می‌داده است. مشهورترین فردی از این قبیله که ما در تاریخ می‌شناسیم ولی فقط صفتش را می‌دانیم و از نامش خبر نداریم، به آترپاتیگ معروف است که وقتی «اسکندر مقدونی» به ایران حمله کرد او خردمندانه تبعیت از اسکندر را پذیرفت و مردم سرزمینش را از تجاوز یونانی‌ها نجات داد، و فرمان‌روای خودمختار منطقه‌ی خودش شد و منطقه‌اش نام قبیله‌یی «آترپاتیگان» را حفظ کرد. آترپادیگان بعدها به‌شکل «آذرپادیگان» و سپس «آذرپایگان» درآمد، و عرب‌های مسلمان آن‌را «آذربایجان» گفتند.

قبیله‌ی آذرپایگان که می‌گفتند تبارشان به منوچهر می‌رسد، در زمان ساسانی طبقه‌ی «کاست» باتقدس «مغان» (مغ‌ها، روحانیون) را تشکیل دادند و ادعا کردند که زرتشت ازآن‌ها و نواده‌ی منوچهر بوده است. مغان در زمان ساسانی بر دست‌گاه دینی ایران تسلط یافته دین زرتشت را تحریف و تخریب کردند، و آیین‌های باستانی خودشان را در مناطق مختلف ایران ترویج کردند، و خودشان متولیان آذرگاه‌های «آتش‌کده‌های» سراسر ایران شدند.

بزرگ‌ترین و مقدس‌ترین آذرگاه ساسانی که یادگار دوران بسیار دیرینه بوده در منطقه‌ی این‌ها دایر بود، و بقایای ویرانه‌هایش گویا همان است که «تخت سلیمان» نامیده می‌شود. مشهورترین «مغ‌پت‌های» «موبدها، روحانیون» ساسانی از همین‌ها بوده‌اند، و موبد کرتیر «خشن‌ترین و متعصب‌ترین روحانی تاریخ ساسانی» نیز از همین‌ها بوده است، که سنگ‌نبشته‌اش سخن از «نصرت به رعب» می‌گوید و برخودش می‌بالد که آیین‌های مغان، ازقبیل ازدواج محارم و در معرض لاش‌خوران نهادن لاشه‌ی مردگان، را با زور و خشونت در ایران ترویج کرده است. جنبش «مزدک» پارسی نیز یکی از اهداف اعلان‌شده‌اش آزاد‌کردن دست‌گاه دینی از دست همین موبدهای واپس‌گرا، و پالایش دین زرتشت از آیین‌های خرافاتی مغان، و برچیدن دست‌گاه ستم‌گرانه‌ی اوقاف آذرگاه‌ها بود‌. سرزمین اصلی مغان آترپاتیگ را باید در همان جایی جست‌وجو کرد که بعدها موغان و موقان شده است.

مرزبانی آذربایجان و اران تا سال 22 هجری دردست اسپندیاد فرخزاد «برادر رستم فرخزاد» بود. این همان مردی است که رستم فرخزاد آن نامه‌ی معروف را برایش نوشت و موضوع بی‌تدبیری شاه «یزدگرد» در برخورد با خزش عرب‌ها به درون عراق و فرجام اندوه‌باری که برای ایران پیش‌بینی می‌کرد را با او درمیان نهاد «همان نامه‌یی که طبری در تاریخش و فردوسی در سروده‌هایش آورده است». او یک برادری داشت به‌نام «بهرام فرخزاد» که معاون‌اش در اداره‌ی‌ امور آذربایجان بود. اسپندیاد در یک نبرد بزرگی به‌سال 22 هجری درکنار یکی از افسران پهلوی به‌نام زین‌بدی درمنطقه‌ی‌ واجرود با عرب‌ها مقابله کرده بود ولی شکست یافته به‌آذربایجان برگشته بود.

عربان در آخرین سال زندگی عمر ابن خطاب به آذربایجان لشکر کشیدند. «اسپندیاد» با همه‌ی توانش از آذربایجان دفاع کرد ولی سرانجام شکست یافته اسیر شد. بعد ازآن برادرش بهرام فرخزاد از هستی آذربایجان دفاع کرد و او نیز شکست یافت. پس ازآن اسپندیاد که در اسارت عرب بود باج‌گزاری به‌عرب را پذیرفت و مرزبانی آذربایجان طبق قراردادی به او بازپس داده شد. نوشته‌اند که اسپندیاد و برادرش جنگ‌های بسیار سختی با عرب‌ها کردند و اسپندیاد سپس با حذیفه ابن یمان «فرمانده عرب» صلح کرد و پذیرفت که سالانه هشت‌صدهزار درهم باج بپردازد مشروط برآن‌که کسی از مردم آذربایجان به بردگی گرفته نشود، کسی کشته نشود، به دین مردم تعرض نشود، هیچ آتشکده‌یی خاموش نشود.

مقاومت‌های کوچک دیگری که توسط سپه‌دارانی چون «شهربراز» و «هرمز» و امثال آن‌ها در مناطقی از آذربایجان به‌عمل آمد نیز دیرپا نبود و همه‌ی آن‌ها به قراردادهای صلح و باج‌گزاری منجرگردید و تا پایان سال 23 هجری که عمر ترور شد سراسر آذربایجان و اران و بخشی از ارمنستان تا دریاچه‌ی «وان» به تصرف عربان درآمده بود. ترکان ناحیه‌ی قفقاز در صدد شدند که با استفاده از آشوب و نابسامانی‌های ناشی از رخ‌دادهای داخلی ایران، از دربند قفقاز گذشته وارد «آذربایجان» شوند ولی درست دراین زمان یک فرمان‌ده عرب با انبوهی از جنگ‌جویان قبایل عرب وارد منطقه شده بود و طی یک سلسله درگیری‌های خونین درکنار دربند «قفقاز» که هم ترکان مهاجم و هم عرب‌ها تلفات سنگینی دادند، ترکان ازهم پاشیده‌شده به درون کوهستان متواری شدند تا به دیار خودشان برگردند.

درسال‌های 24 و 25 هجری مقاومت‌های بزرگ مردم آذربایجان برضد سلطه‌ی عرب به‌راه افتاد، که هردو به تجدید پیمان باج‌گزاری سابق انجامید. عرب‌ها در جایی که اکنون مراغه است شهر پادگانی‌شان را بنیاد نهادند. «مراغه یک اسم عربی است به معنی گرده‌گاه، یعنی جای غلتیدن شتر و خر و اسب بر خاک».

وقتی امام علی به جانشینی عثمان انتخاب شد حاکمیت آذربایجان دردست اشعث ابن قیس «رییس قبیله‌ی کنده، شوهر خواهر «ابوبکر»، پدر زن امام «حسن» بود. در زمان عثمان و علی ده‌ها هزار خانوار عرب از قبایل یمنی «کنده»، «بنی‌همدان»، «بجیله»، و برخی طوایف دیگر از راه «عراق» و «همدان» به درون آذربایجان سرازیر شدند. بلاذری می‌نویسد که «اشعث ابن قیس» در خلافت امام «علی» جماعتی از عرب‌ها را در اردبیل اسکان داد و در اردبیل مسجد ساخت، عشایر عرب از کوفه و شام به سوی آذربایجان به راه افتاندند و هر گروهی هرچه در توانش بود زمین‌های مردم را متصرف شدند، و بعضی‌شان زمین‌هایی را از عجم‌ها (ایرانی‌ها) خریدند و اهالی روستاها کشاورزان کرایه‌کار عرب‌ها شدند.

این‌ها داستان مصادره‌ی گسترده‌ی زمین‌های کشاورزی ایرانی‌ها توسط عرب‌های مهاجم است که در زمان امام علی صورت گرفته است.

طبق ترتیباتی که «عمر ابن خطاب» برای تقسیم فتوحات در ایران ایجاد کرده بود، آذربایجان از توابع کوفه بود، حاکم‌اش را فرمان‌دار «کوفه» تعیین می‌کرد و باج و خراجش به بیت‌المال کوفه تحویل می‌شد. تجاوزها و فشارهای گوناگونی که بر مردم آذربایجان از طرف عرب‌ها وارد می‌شد سبب گردید که مردم اجبارن با گذشت زمان مسلمان شوند.

در دهه‌ی سوم قرن دوم هجری که خلافت «عباسی» تشکیل شد بخش بزرگی از مردم آذربایجان مسلمان شده بودند. در خلافت عباسی حاکم آذربایجان مستقیمن از «بغداد» کسیل می‌شد و باج و خراج آذربایجان نیز تحویل بغداد می‌شد. در آغاز قرن سوم هجری جنبش بزرگ آزادی‌خواهی مردم آذربایجان به رهبری «بابک خرم‌دین» و با هدف احیای تعالیم خرم‌دینی مزدک و آیین مزدایسنا به‌راه افتاد که سال‌های درازی ادامه داشت، و سرانجام به‌دست افسری به‌نام افشین اشروسنی و به‌کمک غلامان ترک ارتش خلیفه سرکوب شد، و جنبش آزادی‌خواهانه‌ی مردم آذربایجان ناکام ماند، تا دوباره سرنوشت مردم آذربایجان را عرب‌ها دردست گیرند.

ساکنین آذربایجان مانند تمامی مردمان ایران راهی طولانی دوش‌به‌دوش در تاریخ با سایر اقوام پیموده‌اند، در برنامه بعدی نیز در مورد این قسمت از سرزمین‌مان ایران سخن خواهیم گفت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , 

۶۸ Comments


 1. mohsen
  1

  etelaate dorost o khoobi bud man khodam torkam va lezat bordam az etelaate arzandatoon in pan turkism ham ke in rooza kheili bab shode daghighan be khatere sar khordegi e torkha va naomid shodane unhast


 2. Urmia
  2

  این جعلیات چی هست دارین تبلیغ میکنید؟ مثلا میخواهید عصبانیت خود را اینطوری نشان دهید؟ این کار بیشتر از هر چیزی به نفع استقلال طلبان آزربایجانی است… به علاوه چرا هیچ چیزی برای بیان در دوره حاضر ندارید و همه اش در دوران باستان و … سیر میکنید؟! از این باستان گرایی دست بردارید و بیش از پیش این دیوار های تفرقه و دشمنی را بین ملل ایرانی بالا نبرید.
  در ضمن احمدی نژادها و یزدی ها و… هر چه جایگاهی برای فارسها داشته باشند، شما و دیگر فارسیزه شدگان همان جایگاه را برای ترک های آزربایجان دارند. واقعا جای شرم دارد که فردی بتواند بی احترامی به هویت، اجداد، مردم و خودش را چنین با افتخار بیان کند… البته اینگونه افراد محصول سیاست شوونیستی دویست ساله حکومتهای پهلوی و آخوندی هستند. نژادپرستی آریایی بلایی بزرگ سر این قوم هندی زاده خواهد آورد… کسی که خواب باشد را میشود بیدار کرد، اما کسی که خودش را مانند این پان فارسیست ها به خواب زده باشد را امکان ندارد با روشهای عادی بیدار کرد


  1. reza
   3

   این حرفها و تاریخ منبع داره
   انقدر هم پان ترک جان حرص نخور
   ما همه می دونیم درد رهبرای پان ترک چیه
   استقلال دیگه چه کوفتیه؟ کور خوندید با ایجاد ترس از پاره پاره شدن ایران بتونید آخوندها را نگه دارید
   بوی گند خیانت پان ترک ها کشور رو برداشته
   برید گمشید از خاک ما- مزدورهای خائن
   دستتون خیلی وقته رو شده – حقوق بگیرهای خامنه ای


   1. Urmia
    4

    باز هم که طرز برخوردهای مدل جمهوری اسلامی با مخالفان! مزدور و رژیم صهیونیستی و شیطان بزرگ و این حرفها نه؟ :)) حرص نخور نازنین من

    ببینین کیا ادعای روشن فکری دارن… سریع برچسبها رو میزنند و متهم میکنند به مزدوری و… به روح اون اهوراهوندا قسم، محمود و سید علی آریایی بهترین حکومت برای شما هستند که لیاقتش رو دارید. البته خب سکوت جنبش سبز مایل به لجنیتون هم این رو ثابت کرد. شما نژادپرستان و سلطنت طلبها و… با ورود هدفدارتون باعث انحراف جنبش سبز شدید و مردم از ترس ورود شما به صحنه، ترجیح دادند خونه هاشون بشینند. مطمئنم از این تریپای یقه باز، سینه پشمالو با یه نماد فروهر آویزان به گردن هستی( البته با زنجیر آنچنانی!) :))
    این رژیم آخوندی هربلایی سر مملکت آورد، خدای نکرده اگر قدرت دست نژادپرستان عاریایی بیافته، روی این خونخواران حکومت رو هم سفید میکنند… ایرانی هنوز جنبه و درک و آمادگی آزادی رو نداره


   2. amissi
    5

    شما کسی نیستی که بخوای دستور رفتن به ما بدی
    اینقدر برچسب بزن تاجونت در بیاد


 3. hasan
  6

  آن‌هم به حساب کودکان کوچه باغ و پیچ ارمنی‌ها!!!
  میشود بپرسم کی سرزمین کی را اشغال کرده؟!! من اشتباه میکنم یا شما؟! این آذربایجان غاصب است و ارمنی آواره یا برعکس؟!!
  یک میلیون نفر هنوز هم در آنسوی آراز در چادری زندگی میکنند که ارمغان اشغال آقدام، خوجالی، کلبجر از سوی ارامنه است!! حالا کسانی که قتل عام شده اند خوش به حالشان که زیر خاک محسور اند!!


  1. شراره
   7

   لطفن مطلب را دوباره بخوانید- سخن از ارامنه نبود – حافظه من از محله های کودکیم در نبریز به عنوان مثال از این شهر بود
   در این پاراگراف مفهوم دیگری گفته شده
   متشکرم


  2. Urmia
   8

   دوست عزیز اینها خودشان هم میدانند چه خبر است، خود کوچک بینی باعث شده اینها هم به بیماری ترک ستیزی دچار شوند. نژادپرستی باعث کور شدن میشود، برای همین هست، حقائق امروز را نمیبینند و در جعلیات گذشته غرق میشوند


 4. شهروند آذری
  9

  پان از هر قومیتی باعث ننگ هر جامعه است! پانهای ترک که بنده بعنوان یک آذری ایرانی از آنان اعلام برائت میکنم اعتقاد دارند که ۴۰ میلیون آذری ایران زیر سلطه ۴ میلیون آذربایجانی به رهبری الهام علی اف قرار گیرند! واقعا جای بسی تاسف است که این عده بسیار اندک با رجز خوانی و تحریف تاریخ و بازی با احساسات جوانان غیور آذری می خواهند تمامیت ارضی ایران را به خطر بیاندازند. اینها بازماندگان پیشوری خائی هستند که به هیچ چیز جز نظام کمونیستی اعتقاد ندارند. بنده با شناخت کامل از این افراد این مطالب را بیان میکنم. اینان بی عرضه گی خود را تقصیر دیگران میدانند! و من با اعتماد و اعتقاد کامل بیان میکنم که ملت بزرگ آذربایجان ایران هیچوقت تحت تاثیر این وطن فروشان قرار نخواند گرفت.
  یاشاسین آذربایجان
  یاشاسین ایران


  1. Urmia
   10

   ۱- متولد آذربایجان بودن شما چیزی را عوض نمیکند
   ۲- ترکهای ایران ۴۰ ملیون نیستند و بلکه نزدیک به ۳۰ ملیون هستند
   ۳- آذربایجان مستقل (شمالی) جمعیتش ۴ ملیون نیست،بلکه بیش از ۹ ملیون نفر جمعیت دارد
   ۴- کسی ادعای رفتن زیر سلطه رئیس جمهوری آذربایجان را نکرده، حتی استقلال طلبان آذربایجان جنوبی همیشه خواستار استقلال آذربایجان جنوبی بوده اند و نه پیوستن آنها به شمالی
   ۵- الهام علیف هزار و سیصدو نود بار به تمامی رهبران ایران چه در گذشته و چه در حال می ارزد
   ۶- مرزهای سیاسی مقدس نیستند و همیشه در حال تغییر
   ۷- شما که به خاطر مرز سیاسی این کارها را میکنید،ج.ا. حق دارد جوانان را قتل عام کند! خب دین مقدس در خطر می افتد!!!
   ۸- زنده باد پیشه وری بزرگ که پهلوی های خائن با آن جنایت خود، فرصت بزرگی را از ایران و ایرانی گرفتند
   ۹- شما خیلی مطمئن نباشید
   ۱۰- شما یک مثال کامل از یک فرد آسیمیله شده هستید متاسفانه
   ۱۱- برای شما و کشوری که شما را پرورش داده متاسفم. متاسفانه شوونیسم فارسی در برخی موارد به پیروزی رسیده است. نمونه اش شما


   1. green urmia
    11

    ببینید دوستان من اهل ارومیه هستم و کلی با این پانترکا بحث کردم و به جایی نرسید جز اینکه بگم اینها یه مشت احمقن و بحث با اینا تلف کردن وقته بزارین به حال خودشون آدم با احمق بحث نمیکنه.هدف توهین نبود هدف بیان واقعیتی تلخ در وصف تعداد اتدکی از همزبانان بود…یاشاسین ایران”یاشاسین آذربایجان


    1. دنیز
     12

     دوست نازینین شما اگر با این ادبیات “سبزتون” با هر کسی حرف بزنید، جوابی مانند خودتان خواهید گرفت… برای همین جنبش سبز شکست خورد و به جنبشی اینترنتی تبدیل شد

  2. 13

   تو دیگه… نزن ،تو آذربایجانی نیستی .نام پاک آذربایجان را لگه دار نکن .زنده باد آذربایجان جنوبی


  3. hamed
   14

   آذربایجانی ها به این زودی به حقوقشون نمیرسن. می دونی چرا به خاطر آدمایی مثل تو


 5. قولی
  15

  عچب آدمی هصتی! خودت اقرار میکن که از طرف مادری ترک اصت ولی ترکی را تنها میفهمی یعنی نمیتوانی ترکی حرف بزنی. آن فهمش را هم لابد برای خر کردنمان بلغور میکنی. خودت ترکی را از مادرت یاد نگرفته ای ولی فرزندانت لری را از پدرشان یاد گرفته اند! یاد گرفتن زبان از پدر را هم از شما شنیدیم! خطرناکترین دشمنان آذربایجان هم همین نوع افراد مثل شما هصتند. خودتان میدانید که آسیمیله شده اید، از این آسیمیله شدن یک نوع فشار روحی حص میکنید و برای رهایی از این فشار در خط ایرانچلیق افراطی می افتید تا بلکه بقیه ترکها را هم آسیمیله بکنید و اندکی از فشار روحیشان کم گردد.
  “زبان مادری که حتا بی‌نیاز از حمایت دولتی سینه‌به سینه همان‌گونه که به ما رسید به فرزندان‌مان هم خواهد رسید و در روزی که مطمئنن خواهد آمد، مجریان قانون اساسی با اجرای مفاد آن این مشکل را نیز مرتفع می‌نمایند،”

  خودت میگوی که زبان مادری خودت را یاد نگرفته و فارسیده شدی بعد حرف از انتقال سینه به سینه میزنی!


 6. amisi
  16

  باز چرت و پرت باز مزخرفات محض باز حماقت
  معلوم نیست تاکی می خواین به ا ین مهملات ادامه بدین
  آزربایجان تورک هستش و این مزخرفات اصلا قابل قبول نیست
  تورک ها قبل از اینکه اولین اجداد وحشی شما ساکن ایران بشن ساکن اینجا بودن
  خوشبختانه آزربایجان بیدار است
  تا کنون هم این کشور ایران به دست ما حفاظت شده حال می خواهید چه چیزی را ثابت کنید
  خانم شراره سعیدی چقدر از مرکز ایرانیکا حقوق می گیزید که از این مزخرفات بنویسید
  بنده پیشنهاد می دهم هر وقت عصبانی هستید پادکست نسازید مثلا این پادکست چی رو می خواد بازگوکنه جز مهملاتتاریخ نویسان جاعل
  حقیقت فعلی آزربایجان مردم تورک و زبان تورکی آن است و هیچگونه جعلی نمی تواند مردم آزربایجان رااز هویت خودشان منصرف کند


 7. amisi
  17

  در برنامه بعدی هم به مهملات خود ادامه دهید
  متاسفانه امثال بی خردانی مثل شما که می خواهند ادای روشن فکر ها رو در بیارن در داخل خودتون کم نیستن
  معلومه که مزدور پان ایرانیست ها هستین
  این برنامه از جهت روشن شدن ذهن تورک ها برای اینکه بدانند دشمنان واقعی آنان کیستند بسیار خوب است


 8. پرویز
  18

  با تشکر از مطلب خوبتان لطفا جهت روشنگری در برابر تحریفات بی شرمانه نوادگان پیشه وری به نوشتن مطالب خوبتان در این زمینه ادامه دهید تا این وطن فروشان بیش از این آبروی فرزندان ستارخان و باقر خان وکسروی و ….. را نبرند


  1. Urmia
   19

   نوادگان خمینی و اعلاحضرت چه جوشی میزنن :))


   1. پرویز
    20

    اگر بگی چطور توانستی ارادت به ستارخان و باقر خان و کسروی را به نوادگان خمینی و اعلیحضرت ربط دهی استفاده خواهم کرد


 9. amissi
  21

  Urmia عزیز
  اینها هرچقدر هم برایشان صحبت کنیم دست آخر شعار های شاهنامه را سر می دهند
  کهنه پرستی و دشمنی با تورک ها تا کی؟
  ما صحبت از زبان مادری میکنیم این ها دم از نژاد می زنند
  تنها یک نژاد در زمین موجود است آن هم نژاد بشر هستش
  حال عرب و تورک و لر
  ما م یگویئم زبانمان در خطر انهدام است این ها م یگویند شما به زور تورک شدید حال ما اگر بخواهیم زبانمان نمیرد می شویم پان تورک
  کدام پانتورک ؟
  ایا اعتراض به جنایات ارامنه د ر قاراباغ پانتورکسیم است؟
  آیا درخواست نجات دریاچه اورمیه پانتورکیسم است؟
  آیا زنده نگه داشتن زبان اجدادی مان پانتورکیسم است؟
  اول باید مشخص کنند که از جان تورک ها چی می خوان؟
  تورک ها دیگر به فارس ها اعتماد ندارند چرا که فقط حکومت کمتر از یک قرن در دست فارس ها بود این همه تلاش برای نابودی تورک ها شد
  در صورتی که این ها ادعای مدرنیسم را دارند شروع مدرنیسم از حرکت مشروطه خواهی پدران ما به فرماندهی ستار خان و باقر خوان آغاز شد نه از رضا میر پنج که مشروطه را مصادره کرد!
  صحبت آن است که تا زمانتی که چشم از حقایق برگیرید چیزی عاید نمی شود
  حقیقت مردم ما د رمنطقه ای وسیع از آزربایجان گرفته و شمال خوراسان و استان فارس نهفته است

 10. 22

  انگ زدن به اشخاص به همین راحتی نیست که عده را پان ترک، نژادپرست، قوم گرا و … بنامیم، استفاده ابزاری از این معانی برای سرکوب تسوط دول توتالیتار و دیکتاتور و سیستمهای امنیتی و اطلاعاتی کاربرد دارد.
  در مطلب فرمود ه اید:
  بحث زبان، در کشوری با تنوع قومی ایران ماجرایی مغرضانه است از آن‌جا مغرضانه که آن‌چه اکنون در کشور ما در جریان است بسیار گسترده‌تر از نابودی حقوقی است که برای تمامی اقوام در جریان است.
  آیا همین بحث مغرضانه برای ائتینک فارس نیز کاربرد دارد؟ یا موضع حق کشی و راسیسم فارسی- ایرانی چه در قالب ناسیونالیسم ایرانی و چه در قالب راسیسم عریان فارس نسبت به حقوق ملی، انسانی، قضائی، دمکراتیک، بشری، شهروندی و .. ترک، عرب، لر، کرد، بلوچ و گیلک، مازنی … می باشد؟
  بنا به استدللای که در متن آورده اید:
  زبان مادری که حتا بی‌نیاز از حمایت دولتی سینه‌به سینه همان‌گونه که به ما رسید به فرزندان‌مان هم خواهد رسید
  پس چرا ۸۰ سالی هست در سیستم تدریس ایران زبانی بیگانه، استعماری، اجباری مثل فارس برای دیگر ملل غیر فارس از هر شیوه ای بهره برده می شود تا سلطه این زبان بیگان هبرای دیگر ملل حفظ شود؟ چرا ائتنیک فارس به جای زبان فارسی زبان بومیان جزایر قناری و یا زبان دیگر ملل غیر فارس من جمله ترکان، عربان و … را یاد نمی گیرد؟ چون بنا به منطق شما نیازی به یادیگری زبان مادری نیست و سینه به سینه منتقل می شود. پس چرا هزاران زبان و لهجه ملل دنیا طی چند سال گذشته با مرگ و میر عمده ای مواجه شدند و سینه به سینه منتقل نشده اند؟ اقوامی که به آن زبانهای تکلم می کرده اند بسیاری هنور در قید حیات اند ولی سیستمهای حاکم بر آنها به خوبی نقش نسل کشی زبانی – فرهنگی را ایفا کرده است.
  طبیعتاً برای ملل غیر فارس در ایران آینده ای اگر وجود خارجی داشته باشد زبانی بیگانه، اجباری، استعماری مثل فارسی برتری نخواهد داشت فقط و فقط زبان ائتنیک فارس خواهد بود.
  طی ۸۰ ساله گذشته در جغرافیایی کنونی که ایران نامیده می شود به غیر از راسیسم فارس چه در قالب دل سوز وطن، ایران دوستی، ایرن پرست، کوروش پرستی، و چه در قالب عریانتر مثل پان ایرانیسم و … صحبت کردن از راسیسم ترک، عرب و … پاشیدن خاک به روی چشم می باشد. شهروندان ترک، عرب، بلوچ، گیلک، مازنی و … از کوچکترین حقوق ملی، زبانِ فرهنگی، شهروندی، انسانی، دمکراتیک، حقق بشری، قضائی و … محروم اند در این وانفسا راسیسم را چگونه ترویج داده اند انسانهای آگاه و ازاده بهتر می توانند جواب دهند.
  در مورد نام آزربایجان:
  تحقیق و مقاله بی طرف یعنی آوردن دلیل هر دو طرف نه اینکه تکرار طوطی وار مطالبی کسروی و کسروی رو ها
  نام آذربایجان: درباره منشاء نام آزربایجان نظرات متفاوتى از طرف مولّفین ارائه شده است که در زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت
  ١ــ بعضى از مورخین معتقدند که نام آزربایجان در ارتباط با وجود آتشکده‌ها در این سرزمین بوجود آمده است. به نظر این عده، آذر ( آتور، آتر) در زبان پهلوى به معناى آتش است، پات (پاد، باد) به معناى پاسدار و نگهبان و”کان” و یا “گان” (که تلفّظ عربى آن “جان” است) پسوند مکان است، بدین معنى آذربایجان محلى است که در آنجا از آتشکده‌ها پاسدارى مى‌شود. بعداز آمدن اعراب به این سرزمین، “‌گ” به “ج” تبدیل شده و آنرا آذربایجان گفته‌اند. مورخ بزرگ اسلام، طبرى(٣١٠-٢٢۶، هجرى) و یاقوت حموى از این نظریه دفاع کرده اند.
  ٢ــ بیشتر مورخین قدیمى نام آزربایجان را به آتروپات و یا آتورپاتا نسبت مى‌دهند. بنابه نوشته استرابون جغرافى دان مشهور یونانى
  (١٩ م ۶٣ ق، م )، نام آزربایجان در رابطه با نام والى ماد کوچک بنام آتروپات که در زمان داریوش سوم و به هنگام حمله اسکندر به ایران که منجر به سرنگونى هخامنشیان گردید والى (ساتراپ) آزربایجان بوده، بوجود آمده است. وى با اسکندر از در صلح در آمد و ایالت خود را از خطر رهانیده و در آنجا سلطنتى به بوجود آورد که بعدها نام قلمرو وى (ماد کوچک) آثروپات نامیده شد.
  ٣ــ بعضى دیگر از مولفّین نام آزربایجان را از منشا ترکى دانسته اند، از‌جمله:
  محمد حسین بن خلف تبریزى، مولّف برهان قاطع، که آنرا در هندوستان بچاپ رسانده است ( ١٠۶٢ هجرى ) مى نویسد:” گویند وقتى آغوز ( اوغوز) آن ولایت گرفت صحرا و مرغزار اوجان که یکى از محال ولایت آذربایجان است او را خوش آمد و فرمود که هر یک از مردم او یک دامن خاک بیاورند و آنجا بریزند و خود به نفس خود یک دامن خاک آورد و بریخت. تمامت لشگر و مردم هر یک دامنى خاک بیاوردند و بریختند. پشته عظیمى برهم رسید، نام آن پشته را آذربایگان کرد. “سپس معناى آذربایگان را چنین توضیح مى دهد: ” چه آذر به لغت ترکى به معنى بلند است و بایگان به معنى بزرگان و محتشمان است” ( برهان قاطع جلد١ ص ٢۴)
  دانشمند آزربایجانى میر على سیدّوف کلمه آزربایجان را از ترکیب کلمات آز، ار، باى، و گان، مى‌داند و آنرا چنین معنى مى کند: ” آز، نام یکى از طوایف ترک است که در سنگ قبر “گول تکین” هم بدان اشاره شده است. (٢) در عین حال آز به معناى نیت خوش و شانس و اقبال نیز مى‌باشد. ار، در ترکى به معناى انسان، مرد و قهرمان است. اگر ار را به آخر کلمات اضافه نماییم نام طایفه و ایل را مى‌سازد. مثلاً خزر(خز، ار) قاجار( قاج، ار) ، ماجار (ماج، ار)، آوار (آو، ار). باى، بیگ، بى، به معناى رئیس قبیله، حاکم و ثروتمند است. گان و قان علامت صفت و اسم فاعل است. مثل آلیشقان (معتاد، خو گرفته)، یاپیشقان (چسبنده) بعلاوه آذر به معناى مبارک هم بکار رفته است. به نظر میرعلى سیّدوف معناى آذربایگان پدر توانگر انسان و یا پدرتوانگر مبارک است. (رحیم رئیس نیا، آزربایجان درسیر تاریخ ایران جلد اول).

 11. 23

  شهروند آذری و امسال تو …که این خبر رو گذاشته هبچ جایی در خاک پاک آذربایجان ندارید نام آذربایجان را لگه دار نکنید یک روز جواب ابن گستاخی هایتان را خواهید داد.،مرگ بر فاشیست و نوکرانش ،زنده باد آذربایجان جنوبی


  1. irani
   24

   jesaratan shomalish kodome!!! hamon arran ra migi dige!!!


 12. امید
  25

  من به عنوان یه آذری زبان نه چیزی از این حرفا می فهمم و نه درست دارم بفهمم و تنها چیزی که دوست دارم و بدان عشق می ورزم سرزمینم ایران است و به ایرانی بودن خودم افتخار می کنم و این لکه ننگ که برم زیر پرچم باکو را نمی پذیرم بلکه انها باید به سرزمین مادری شون برگردند.


  1. Urmia
   26

   خب دلیل؟ چون از بچگی دولت و مدرسه و … شستشوی مغزی دادنت تا یک مرز قراردادی برات مهمترین چیز باشه، این مقدس سازی های بی ارزش باعث همین وضع شده که ایران بودن شرم آورترین در دنیاست


  2. ترک تهرانی
   27

   این خزعبلات که برویم زیر پرچم باکو، از وارونه جلوه دادن مسائل توسط پان ایرانیست هاست، جمعیت آذربایجان شمالی حدود یک سوم بخش جنوبی آن است و در صورت اتحاد این تبریز کهنساله که پایتخت آذربایجان واحد هست. یاشاسین آذربایجان، شمالی و جنوبی هم نداره


 13. علی
  28

  آذربایجان چشم و دل ایران است زنده باد ایران زنده باد آذربایجان


  1. hamed
   29

   بله چشمی که حق نداره ببینه دلی که حق نداره بخواد و به قول بعضی ها سری که زبون براش لازم نیست. فقط جون من با دل خودت اینجوری رفتار نکن که داغون میشی


  2. Urmia
   30

   ای جان ای جان ، اصلا همه مشکلات حل شد… دو بیت شعر هم کپی میکردی!


 14. حامد
  31

  من یک تبریزی ساکن تهران هستم و از پان تورک ها متنفرم، وطن من ایران و شهرم تبریز می باشد، زبان ملی ام فارسی و زبان مادری آذری است


  1. hamed
   32

   دوست عزیز شما هر طور که می خواهی فکر کن اما من می خواهم به زبان مادریم درس بخوانم به زبان مادریم زندگی کنم و سرنوشتم را آنطور که می خوام تعیین کنم
   اگر اسم این پانترکیسم هستش پس من یک پانترکم


   1. محمد
    33

    عزیز دل، گیریم به زبان مادری “گفتی” و “خواندی” ، با زبان مادری چگونه قصد تعیین سرنوشت داری؟ به نظر شما چند درصد ساکنین آران یا همان کشور آذربایجان، حق تعیین سرنوشت خود را دارند؟ اخبار اون طرف رو هم “بخوان” د
    خدا به همه ما کمک کند


    1. hamed
     34

     عزیزم خواسته های من چه ربطی به باکو دارن؟ سعی کن حرف من رو اونجور که میگم بفهمی: من می خواهم به زبان مادریم درس بخونم و حق تعیین سرنوشت داشته باشم اخه باهوش این چه ربطی به باکو داره. باکو هرچی هست برا خودش به من مربوط نیست. من می خوام مدیران تبریز و ارومیه و اردبیل و زنجان و قزوین مردم خود این شهرها تعیین کنند. تا کی می خوایین خودتونو بزنین به نشنیدن؟


     1. محمد
      35

      خوب، این شد حرف حساب. قطعاً در بسیاری از پست های دولتی(دور از اغراض ایلیاتی و فامیلی و …) دلسوزترین ها نیروهای بومی هستند. سالها پیش در شهر نیشابور، چند ماهی مشغول بکار بودم، با احترام به همه نیشابوری های عزیز، رانندگی اغلب این عزیزان جداً جالب بود!؟ تا اینکه یکی از همکاران گفت که بعلت اغلب بومی بودن پلیس راهنمایی شهر، توجه چندانی به مقررات راهنمایی نمیشود و جریمه ای در کار نیست. شنیدم که بعدها بیشتر این نیروها با سبزواریها و مشهدیها جابجا شدند و مردم شهر نفس راحتی از بابت متخلفین رانندگی کشیدند.
      مطمئن باشید با تربیت شهروند، و کنار گذاردن برخی عادات ، بسیاری از مشکلات مردم این کشور حل خواهد شد. بهر حال پیگیر مسالمت آمیز خواسته هایتان باشید…


 15. hamed
  36

  این مقاله هستش یا نمایش نامه یک نمایش کودکان؟ مملکتی که روشن فکرش این خانم احساسی باشه حقش همین حکومت و وضعیت فعلی هستش. خوب خانم شما اول تعصب کور درون خودت رو اصلاح کن بعد توبت به اصلاح جامعه هم می رسد


 16. hamed
  37

  ببین خانم شراره: من طبق منشور جهانی حقوق بشر حق دارم به زبون مادریم درس بخونم. حق دارم سرنوشتم رو خودم تعیین کنم. تاریخ هر چی می خواد باشه هیچ تاثیری بر روی حقوق امروزی من نداره. سعی کن منطقی فکر کنی !!! دیگه با اسطوره سازی نمیتونین من و امسال من رو دنبال خودتون بکشین.


  1. irani
   38

   عزیز جان حق تعیین سرنوشت با تجزیه طلبی فرق داره از شهدای دشت چالدران خجالت بکشید۳۰۰۰۰ایرانی اعم از پارسی .آذزی. ترک.کردو…در برابر۲۰۰۰۰۰ ترک عثمانی تا اخرین نفر به خاک افتادندتا ایران سربلند بماندوجاودان ایا میدانی از لشکر ایران ۱ اسیر هم نگرفتند!!همه با مبارزه شهید شدند(چالدران همین ۱ قدمی شماست).هیچ فکر کردین اگه این افسانه های عجیب که در باره آذربایجان میگوئید صحیح بود چرا آذربایجان به عثمانی نپیوست؟؟ بهانه ندارید که پارسها نگذاشتند!!! چون ۷۰۰سال ایران تحت تسلط دولتهای ترک زبان و ترک نژاد بود.چرا این دولتها هیچ گاه به به فکرشان هم خطور نکردنام پرشیا که به مدت ۲۴۵۰ سال نام این مملکت بود را عوض کنند!!!(نام ایران۸۰ سال به طور رسمی استفاده می شود).میدانید چرا؟چون این دولتها هر چه بودند به اعتبار این نام واقف بودند.کوتاه سخن آذربایجان پاره تن ایران است برای جدا کردنش باید از نعش ۷۵۰۰۰۰۰۰ ایرانی اعم از پارس واذری وکرد و…بگذرند.به امید بازگشت اران و دیار بکر به مام ایران


   1. hamed
    39

    آقای عزیز: من درمورد تاریخ آذربایجان و نقاط تاریک و روشن آن خیلی بیشتر از شما اطلاع دارم. اما صرف تکیه شما بر تاریخ در برابر خواسته های قانونی و حقوقی من بیانگر نژادپرستی شماست متاسفانه. هر اتفاقی در تاریخ باشد، مثبت یا منفی، دلیل نمی شود من امروز از حقوق خودم محروم شوم. نمی دانم افرادی که ادعای روشنفکریشان گوش فلک را کر کرده چرا این موضوع ساده را نمی فهمند؟


    1. دنیز
     40

     میفهمند، خود را به آن راه زده اند


    2. irani
     41

     jaye shokresh baghiye hadeaghal monsef hastid mosalamate tarikhiyo ghabol darin.afsane sarae nemikonid.dar morde hagho hoghoghe shoma bayad begam man va shoma va hameye mardome iran beshedat hagho hoghogheshan pay mal shode farghi nemikone dar shiraz bashi ya tabriz .monsefane begam dolat kheily bishtar dar azarbayjan pol kharj mikone ta ostane fars!!dar bare zabane azari va hame zabanhaye ghomiyatha bande movafeghe 100 dar 100 hastam ke in zabanha taghviat va tadris shavand.chon eftekhare 1 keshvare motemaden be 1 zabani va tak farhangi nist mesle india 72 mellat vali hame motahed. va man nemifahmam in che nezhad parastiye farsi hast ke rahbare mamlekat azari reesjomhoresh azari rahbare mokhalefanash ham azari!!! age kordha in harfaro bezanan ya ahle sonat kheily bishtar hagh darand valla!


     1. hamed
      42

      اولا من نگفتم تاریخ را آنگونه که شما نقل میکنید قبول دارم، که ندارم. حرف من این بود که حتی اگر نقل شما از تاریخ درست باشد که معلوم نیست باشد، حقوق انسانی من را نقض نمی کند
      ۲- آذربایجان در چند سال گذشته بشدت از نظر اقتصادی تحت نژادپرستی حاکمان بوده است کافی است شاخص های اقتصادی تبریز را مثلا با شهر کوچک کاشان مقایسه کنید. اگر به این مقایسه استعداد های ژئو اقتصاد را هم علاوه کنید متوجه فاجعه خواهید شد چرا که اصولا آذربایجان از نظر اقتصادی و غنای منابع قابل مقایسه با مناطق کویری مرکزی نیست. البته ظلم مشابهی در حق مردم عرب ایران که صاحب ذخایر نفت می باشند نیز روا داشته می شود
      ۳ -زبان ما آذری نیست ، ترکی آذربایجانی است آنگونه که در سازمان یونسکو ثبت شده است
      در ضمن صرفا تدریس زبان مادریمان در مدارس کافی نیست ، زبان ترکی باید رسمی شده و فرزندان ما از مهد کودک تا پاین دانشگاه با این زبان درس بخوانند. البته مانند هموطنان فارس که زبان ترکی را یاد میگیرند آذربایجانی ها هم زبان فارسی را یاد خواهند گرفت


 17. شهروند آذری
  43

  در پاسخ به افرادی چون ارومیا یا ارومیه که اگر درست حدس زده باشم ساکن ارومیه می باشند باید بگویم که سن شما کفاف نمیدهد که واقعیات را هضم کنید . شاید بپرسی از کجا سن شما را تشخیص دادم. در جواب میگویم از احساسات و هیجانات پوچ و غیر واقعی شما! باری اینرا بدانید که بنده متولد تبریز و یک آذری اصیل بوده و صد البته نه از اونهائی که شما به شمال و جنوب تقسیم میکنید. در همین تبریز ما انسانهای وطن پرست آزاده ای چون ستارخان و باقرخان ها بوده اند که برای نجات نه فقط آذربایجان بلکه ایران قیام کردند. پسر جان اینرا بدان که نظام های کمونیستی محکوم به شکست هستند . بزرگان آنها نتوانستند در مقابل سیل آزادیخواهی و دموکراسی مقاومت کنند چه برسه به امثال پیشه وری خائن و وابسته به شوروی و نواده های آنان.
  شما بدانید تا ما ایرانیهای وطن پرست از هر قوم و نژادی چه ترک چه فارس چه عرب و چه بلوچ و کرد …هستیم اجازه هیچگونه گستاخی به طرفداران پیشه وری سابق و الهام علی اف فعلی و امثال آنان نخواهیم داد.
  در آخر اینرا بدان که خود من در تبریز تا بحال نزدیک به ۲۰ نفر از جوانان پان متعصب را با دلیل و منطق به راه ایرانی بودن هدایت کرده ام.
  اینرا بدانید که سران پان از هر قومیتی جیره بگیران حکومت هستند تا با تبلیغات خود باعث عدم اتحاد قومیتها شوند!
  یاشیاسین آذربایجان
  یاشاسین ایران

  1. 44

   دستمال یزدی گرفتی دستت ؟ بی هویت


 18. شهروند آذری
  45

  در رابطه با عشق عده ای به باکو و علی اف ها باید بگویم که می توانند برای همیشه از ایران کوچ کنند و در آنجا زندگی خود را ادامه دهند. بنده در سفر اخیر خود به باکو شاهد پیشرفت هایی از نظر ساختار شهری بودم ولی فرهنگ همان فرهنگ دندان طلای باکویی بوده و فساد و رشوه بیداد میکرد. سینه چاکان علی افی بدانند که دوستان باکوئیشان هیچ احترام و رحمی به آذری های ایران نداشته و از کوچکترین فرصت برای چاپیدن آنها استفاده میکردند. در ضمن اینرا بدانید که پیشرفت ظاهری آنان در اثر ارتباط با غرب بوده و ربطی به افکار امثال پیشه وری نداشته است.
  یاشاسین آذربایجان
  یاشاسین ایران

  1. 46

   اولین کسی که از آذربایجان میره بیرون ،تو و امسال تو دستمال کش است


 19. شهروند آذری
  47

  هموطنان عزیزم در هر نقطه ایران بزرگ بدانید که افکار پان ها با هر قومیتی بجز تجزیه و بدبختی ایرانیان نتیجه دیگری نخواهد داشت. آنان در رویاهای حبابی خود سرابی می بینند که چون به آن نزدیک شوند جز نکبت و بدبختی و شرمساری ثمره ای نخواهد داشت. از همینجا به تمامی هموطنان آزاده و وطن پرستم درود می فرستم. اینرا بدانید که ما با هم و در کنار هم میتوانیم در مقابل زورگویان و جنایتکاران که درحال غارت ثروت و فرهنگ این سرزمین می باشند – بایستیم و ایران فردا را چنان بسازیم که در آن تمامی هموطنانمان از هر قومیتی با عشق و رفاه وآزادی زندگی کنند.
  دجالان و ظالمان موفقیت خود را در نفاق بین قومیتها و نژادپرستی می بینند. در این زمانه وابستگی سران پان ها به حکومتهای مرکزی برای هیچ روشنفکر آزاده وطن پرستی پنهان نیست.
  یاشاسین آذربایجان
  یاشاسین ایران

  1. 48

   لازم نیست تو پاس کنی


  2. hamed
   49

   ببین رفیق من با بقیه کاری ندارم، من وقتی احساسا آزادی میکنم که به زبون مادریم درس بخونم و زندگی کنم و سرنوشتم رو خودم تعیین کنم یعنی مدیران و نحوه اداره تبریز و ارومیه و اردبیل و زنجان و قزوین به دست مردم خودشون تعیین بشه. این حقه منه طبق کنوانسیون جهانی حقوق بشر


   1. irani
    50

    masalan alan shirazo esfahan khode mardom daran tasmim migirand ke to tabriz va ghazvin nemitonand begirand111 aziz jan in darde hame ast rabti be nezhad nadare


    1. hamed
     51

     نه داداش نگرفتی من چی گفتم.من نگفتم از وضع فعلی راضی هستمبلکه گفتم: اگر واقعا خواهان یکپارچگی ایران هستید باید به نوعی حکومت فدرال در ایران تن دهید
     ایالت آذربایجان قوانین داخلی خود را خواهد داشت و همینطور مدیران انتخابی خود را. زبات ترکی هم در کنار فارسی به عنوان زبان رسمی کشور ثبت می شود
     فرزندان ما هم از مهد کودک تا پایان دانشگاه به زبان مادریشان درس خواهند خواند.


     1. irani
      52

      aziz jan in shegerdetan hast aval migin federalim badesh esteghlal!!!in hogheha javab nemide


 20. محمد
  53

  با درود، متن بسیار خلاصه و جالبی بود. در شرایطی که ما قرار داریم، متاسفانه بسیاری از مسایل با هم اشتباه گرفته میشوند؛ مسایل تاریخی، سیاسی, اجتماعی و … این یک نوشتار با موضوع تاریخی بود، اما کامنت ها بیشتر غیر مرتبط هستند!؟ مراقب باشیم در برخورد با “ملت تراش ها” خونسرد باشیم. بخش عمده ای از ایشان صرفاً به جهت ارتباط کلامی در موضع پان ترکی قرار گرفته اند و نه یک ارتباط ریشه ای، که نباید به آنها پرخاش کرد. به امید روزی که میلیون ها شهروند ایرانی در یک کشور مرفه، مقتدر و آزاد داشته باشیم و نه هزاران انسان ضعیف در بند تفکرات انحصار طلبانه


 21. کوروش پارسی
  54

  برای نژادپرستان پان ایرانیست بهترین ترفند برای توجیح پایمال حقوق دیگر اقوام ایرانی همان بحثهای سردرگم کننده و پر از دروغ و جعلیات تاریخی می باشد

  از اینکه با یان نحوه تاریخ گویتان برای افزایش مشکلات در ایران کمک می رسانید باید به عنوان یک میهن پرست !!! از شما تشکر کرد .


 22. as
  55

  harchy mikeshym az torkha mikeshym, khoda koneh joda shan az iran gomshan beran, kheili adamhaye pul dust va havasbazy hastand albateh na hamashun vali ziad tushun avazy hast


 23. انوشیروان آریا منش
  56

  اینکه در این روزگار و جامعه جهانی کسانی در جستجوی تبار و ریشه تاریخی مردمی که صده ها در یک سرزمینی زندگی کرده اند باشند خودش بزرگترین نماد و نشانه برای نژادپرستی اشخاص مذکور می باشد .

  اینکه مردم آذربایجان هزاران سال پیش به چه زبانی صحبت می کردند و چه زبانی داشتند دوست عزیز مهم نیست و نمی باشد . چون امروز همه بهتر از هر داستان و روایتی می توانیم مشاهده کنیم که مردم آذربایجان به زبان ترکی صحبت می کنند و روحیات و فرهنگ مردمان ترک را دارند .

  چرا متوجه این نکته نمی شوید که اصرار شما بر چنین مباحثی خودش نشانه آشکاری هست بر بیماری نژادپرستی که در ایران متأسفانه وجود دارد و کسی به درمان آن کوششی نمی کند .


 24. Ehsan
  57

  نظر‌ها را که نگاه می‌کنم ، نظر دهندگان یا تورک هستند یا کسایی هستند که ادعا میکنند تورک هستند (یعنی‌ اسیممیله شده). یعنی‌ هیچ فارسی نظر‌ی نداره؟؟ یا اینکه بعضی‌‌ها ، خودشون را تورک جا میزند ؟؟ آخه دلیلش چی‌؟؟ مثلا میخواین چیو ثابت کنید ؟


 25. مهران امامی
  58

  خانم گرامی
  آذربایجان تکه نیست،کشور است،ترک،قوم نیست ،ملت است،ترکی لهجه نیست،زبان است و بلاخره صرف نظر از هر نوع تاریخ سازی ،ملت ترک همچون ملت فارس و ملت ترکمن و ملت کرد و ملت عرب دارای هویت و فرهنگ ویژه خویش هستند.هر چه این تار پان ایرانیسم را بیشتر به دور خود پیچیده سازید، بهمان سرعت بیشتر به سوی تجزیه ایران می روید.حقیقت به این دلیل حقیقت است که اراده بنده و شما در مورد وجودیاعدم وجود آن دخیل نیست.حال انتخاب با شماست:یا قبول همزیستی با شرائط مساوی و به رسمیت شناختن متقابل همدیگر و یا هر که به راه خویش.چرا فکر می کنید کشت وکشتار و سرکوب می تواند خواست و اراده یک ملت را برای آزاد زیستن از بین ببرد


 26. ardeshir
  59

  مرگ بر پان ترکهای خائن
  یاشاسین آذربایجان
  زنده باد ایران


 27. قولی
  60

  من تنها یک حرف دارم! تنها یک دلیل منطقی بیاورید که آزربایجان نباید از ایران جدا بشود آنموقع من هم دربست میشوم فاصچی


  1. irani
   61

   be hamon dalili ke china nemizare shinkiang joda beshe india nemizare keshmir joda beshe russian nemizare chechen joda beshe turkey nemizare kordha joda beshan espain nemizare katalan va bask joda beshe england nemizare velz irland va eskatland joda beshan bazam dalil biyaram!!!!mage shhre herte har kasi be tahrike dolathaye khareji khast ghesmati az 1 keshvar ra zoda kone.khob adame khob dige sang ro sang band nemishe!!!


   1. amisi
    62

    پس طبق اظهار نظر شما یه عده ازمردم نمی توننتصمیم بگیرن چون بهم میریزه اتفاقا اسلاو های یوگوسلاوی هم همین فکرو می کردن ولی فقط در حد فکر موند الان هم دارن بانیان جنایت هاشون محاکمه می شن و بوسنی و چند جای دیگه هم جدا شدن
    نیازی نیست یادآوری کنم که ما اصلا دنبال جدائی نیستیم ولی اگه هم بخوایم جدا بشیم با شما هیچ تعارفی نداریم
    مسلما تورک ها رو می شناسین و احتمالا در آینده هم خواهید دید چطور تورک ها به اعتقاد خودشون عمل می کنن
    مطمئنم این شرارع سغیدی وابسته به جریان پان ایرانیستی هستش
    این رو بدون که هیچکسی قیم ما نیست ما ۳۰ میلیون نفریم کافیه اطلاع رسانی بشه تا ببینید عرق ملی تورک ها چطوره
    همین کشور هم از سر تورک هاست که هم مدرنیسم توش رشد کرد و هم یکپارچه موند الان هم نیازی نیست که فارس زبان هخا برای ما تصمیم بگیرن و امثال خنجی بیاد برای ما تاریخ تعیین کنه مراجع و مستندات ما به اندازه ای هست که برای ما ثابت بشه تورک هستیم
    تورک هم نژاد بشره
    گذشته هر چه بوده تمام شده و ما نمی خوایم آینده ملت ما در پس شاهنامه خوانی و دود تریاک و تخت جمشید تقلبی و دشمنی با عرب ها تیره بشه
    تورک های آزربایجان و تورک های جنوبی و تورک های خوراسان و تورکمن ها همه در این مورد اتفاق نظر دارن شما می تونید مراجعه حضوری کنید و نبض جامعه تورک رو بسنجین
    تیم تراکتور سازی و طرفدارانش ثابت کردن که راه تورک ها از دیگران جداست
    ما مثل پژاک و جندالله بلد نیستیم و راضی نیستیم خون کسی بریزه
    با جنبش سبز هم همکاری نمی کنیم اصلا میر حسین تورک باشه یا نباشه
    میر حسین یه مانقورده و مانقورد ها اصلا تو ملت تورک جائی ندارن
    زبان من تورکی هستش و این به حد کافی واضح و مبرهنه که من نمی تونم خزعبلات کسروی وخنجی رو قبول کنم
    نشان گرگ رو هم که در پست اولتون برای تمسخر تورک ها گذاشتین در واقع بوزقورده که در دین گوگ تورک ها فرشته ای هستش که برای راهنمائی انسان روی زمین به صورت گرگ خودشو در می آره اینکه شما الگوی تورک ها رو به حیوانات وحشی بدل کنید مشخصا غرض ورزی شما رو نشون می ده
    فرهنگ تورک ها پر از سنبل های زیادی هستش که کاربرد خاصی در باستان داشته نه اینکه شما که نسلتون به پشتونهای افغانستان می رسه بیاین سنبل ما رو مسخره کنید
    بهرته در مورد میتولوژی تورک ها مطالعه کنید و قبل از اینکه حرف اضافه بزنید منابع تورک ها رو به دقت مطالعه کنید
    اینکه یه تاریخ شناس روس برای ما حرف بزنه مهم نیست چون روس ها دشمنان دیرینه تورک ها هستن
    نژادی به نام آریا هم وجود نداره چون هیچ وجه تشابهی بین ملا محمد عمر طالبان با بتهون نیست
    همچنین شما که شباهت های فراوانی با پشتون ها دارید ولی هیچ تشابهی با اوروپائی ها ندارید نه از لحاظ فرهنگی و هنری و نه از لحاظ علمی
    خواستگکاه اکثر دانشمندان هم ار منطقه تورک نشین خوارزم و مناطق اصیل تورک هستش که هیچ ارتباطی به فارس ها ندارن
    من بعد از کنکاش فهمیدم شما هرچه قدر بیشتر ازتورک ها بنویسید مسلما برای بیداری مردم ما خوبه
    حتما این پست رو ادامه بدین
    تورک ها با ید بدونن که فارشیسم ها چه طور فکر میکنن تا در آینده بتونن راحت تر متحد بشن
    یاشاسین تورک میلتی


    1. irani
     63

     dolat zadehaye estemar mesle yogoslavi ro ba keshvare iran ke haghighatan keshar bode az 2700 sale pish ta konon.hamin dolat fakhime osmani 1100 sal joze az emperatoriye persia bode.in 1 haghighate tarikhiye dar bare hagho hoghogh ma ham bishtar az shoma nadarim khiyalet rahat.


 28. شهروند آذری
  64

  واقعا باعث تاسف است که یک عده معدود پان ترکیسم خودشان را مالک بی چون و چرای آذربایجان عزیز میدانند. در حالی که بنده به تکرار و بارها شاهد اوت شدنشان در شهر عزیزم تبریز توسط ملت آزاده آن بوده ام. برای مثال زمانی که آقای موسوی در استادیوم تختی مملو از بچه های تبریزی مشغول سخنرانی بودند عده قلیلی که شاید تعدادشان از ۲۰ نفر تجاوز نمیکرد شروع به شعارهای تجزیه طلبانه و نهایتا شعارهای بر ضد آقای موسوی دادند که نتیجه اش این شد که مردم حاضر با پس گردنی آن عده بیگانه پسند تجزیه طلب را به بیرون انداختند. دوستان و هموطنان ایرانیم اینرا بدانید که بنده بعنوان یک آذری وطن پرست از این عده منحرف و بیسواد که حتی بلد نیستند زبان ملی کشور را بدرستی صحبت کنند اعلام انزجار و برائت میکنم. بدانید که در شهر من تبریز این بدبختان ذره ای جایگاه مردمی ندارند.
  یاشاسین آذربایجان
  یاشاسین ایران!


 29. شهروند آذری
  65

  خدا شاهد است که اکثر پان ترک ها بیسواد و بی استعداد هستند. تنها استعدادشان در حفظ کردن مقداری از تاریخ تحریف شده و غیر واقع و شعارهای هیجان انگیز و …می باشد. بنده بارها با آنان و بخصوص چند نفری از سرانشان صحبت کرده و متوجه شدم چنان تحت تاثیر تلویزیونهای ماهواره ای چون گوناز تی وی ( که ما در زبان آذری به آن گوداز تی وی میگوییم) قرار گرفته اند که فقط در خواب و خیال سیر میکنند. کوچکترین بهره ای از علم و دانش نبرده اند. افتخاراتشان در ترویج بیخدایی و تعریف و تمجید رهبران شوروی سابق و عوامل آنان چون پیشه وری ترسو و خائن بوده و دلیل عقب ماندگیشان را در عدم خواندن و نوشتن ترکی میدانند!!! اینرا بدانید آنانی که در این سایت شعار میدهند ذره ای از علم و دانش در خود نداشته و اگر بیشتر بهشان میدان بدهید حتی ادعا میکنند که زبان انگلیسی هم باید با تلفظ باکوئی خواند شده و انگلیسی زبانان باید تابع آنان باشند!!! اف بر این وطن فروشانی که ذره ای از فرهنگ و انسانیت از خود نشان نمیدهند! با فحش و ناسزا میخواهند به اصطلاح حق کذائی خودشان را بدست آورند. خیال میکنند در صورت جدایی از ایران بزرگ و اتحاد با باکو به مدینه فاضله ساخته ذهن بیمارشان خواهند رسید! و چون تلویزیونهای باکو از صبح تا شب نغاره و آکاردئون زده و کیف خواهند کرد و روزیشان هم از رشوه و….. خواهد رسید!
  یاشاسین آذربایجان
  یاشاسین ایران


 30. شهروند آذری
  66

  دوستان و هموطنان و بخصوص همشهریان عزیزم…روزی خواهد رسید که ملت بزرگ ایران تمامی یاوه گویان چه پان و چه بیگانه پسند و هویت طلب را با پس گردنی به زباله دانی تاریخ خواهند انداخت. امروزه که ایران عزیزمان تحت ظلم عده ای متحجر قرار گرفته همراهی تجزیه طلبان و سکوتشان در مقابل اینهمه ظلم باعث گستاخی آنان گردیده است.
  یاشاسین آذربایجان
  یاشاسین ایران


 31. علی
  67

  در طول بیش از ۸۰ سال، نقش دولت مرکزی در ایران انکار و رد وجود تنوع قومی‌ در کشور بوده است. درست همانطور که حکومت پهلوی تمرکز خود را بر روی نابودی تفاوت های فرهنگی‌، زبانی‌، و قومی‌ در کشور قرار داد، جمهوری اسلامی‌ نیز با سیاست های آسیمیلاسیون، طرد گرایی‌ و نژادپرستی‌ همان سیاست هارا ادامه داده است. بعلاوه، تحت رژیم کنونی‌، فشارهای مرتبط با جنسیت و مذهب به مجموعه اعمال به ارث رسیده از حکومت قبلی‌ نیز اضافه شده است. سیاست نژاد پرستانه ارگان های دولتی‌ همیشه با حمایت ایدئولوژیک و گفتمانی اکثریتی‌ از نویسندگان، روشنفکران و مغز متفکر های فارس همراهی‌ میشده است، آنهائی که به دلیل تعلق به گروه مسلط، از امتیاز تک زبانی‌، تک فرهنگی‌ و نژادی در کشور بهره میبردند. به این گروه بایستی‌ بخش آسیمیله شده نویسندگان و روشنفکران غیر فارس را نیز علاوه کرد که حمایت پرشور آنان از نژادپرستی‌ فارس حتی‌ خود فارس هارا نیز شگفت زده کرده است. در واقع، افرادی نظیر محمود افشار، ایرج افشار، احمد کسروی و سایرین که خودشان اصلیت ترک داشتند، در میان بنیان گذاران اصلی‌ این سیستم زشت نژاد پرستی‌ قرار داشته اند.


 32. بیر تانیش
  68

  انتشار چنین نوشته ای سطح پایینی از طرف یک رادیو جالب و عجیب است