Saturday, 18 July 2015
19 June 2021

«نمد خواجه نصیر»

2011 June 22

الف-ماهان

باد می‌آید

پشت دروازه‌های شهر

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

تو نمی‌آید

طاعون یا وبا؟

باد می‌ترسد

خلیفه

قلاده میکروب‌ها بازکرده

شب روی بام دعا‌کردند

طلسم بسته‌تر شد

میکرب سومی هست

بزرگ‌تر خدایان

دنبال شتر می‌گردند روی بام

قرن ششم بود یا هفتم؟

کسی یادش‌ نیست

خلیفه

هواپیمایش‌ آماده

میکرب سوم اما

کاری است

کشته‌ها را جمع‌می‌کنند

لای سطرها دفن

دیه‌هم می‌دهند

چند نفر شتر؟ تعارف

 

تا پشت دروازه باد می‌آید

میزان آلودگی: هشدار

قهر بوزینه دیگر چرا؟

کم است نانِ‌خامه‌ای

قرن چندم است؟

وصیعت‌نامه هارون

یاد کسی نیست

خامه ترشیده

خلیفه چرا لج‌کرده؟

رولت روسی

می‌زنی یا بزنم؟ فقیهان درمانده

یک وجب تا ظهور

یکی از علایم لیز‌بوده

دکتر مسئله می‌گوید

چاه‌های خامه سررفته

کفی میکربی

برداشته عالمی

یک اشک دیگر بدهکار است خلیفه

 

نقص نظام میکربی

عمر چند‌ساعته اجزا

آخری بر زمان بی‌کران

عاقبت قیچی‌شد خلیفه

لای عقربه‌ها

نمد خواجه‌نصیر

یادش‌ رفته‌بوده

جایت خالی سعدی

آخرالزمانی بود تماشایی

 

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,