Saturday, 18 July 2015
21 June 2021

«قرائتی: خنده‌دار است که دختر و پسرها را در دانش‌گاه جدا نمی‌کنند»

2011 July 02

آن‌چه در این بخش می‌آید انتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است.

منبع: خبرآنلاین

حجت‌الاسلام قرائتی در جلسه این هفته از سلسله مباحث درس‌هایی از قرآن درباره اختلاط دختر و پسر در دانش‌گاه ها و اثرات آن گفت:

«من گاهی خنده‌ام می‌گیرد، می‌گویم: مدرسه دختر و پسر از هم جداست. راهنمایی‌ها که هنوز شهوت ندارند، از هم جداست. دبیرستانی‌ها که شهوتشان شکوفا می‌شود، آن‌ها هم از هم جداست، دانش‌جو که شهوتش گر می‌کشد، مختلط است. آن‌وقت خنده‌دار  این است که یک مشت دکتر در یک اتاق نشستند، من از این دکترها خنده‌ام می‌گیرد. اسمش را اسلامی کردن دانش‌گاه می‌گذارند. دختر و پسر را قاطی هم کردند، در اتاق نشستند موز می‌خورند.»

می‌خواهند دانش‌گاه را اسلامی کنند. راست می‌گویید یا دروغ؟ آخر زشت است که آدم خودش را سرکار بگذارد. آدم مردم را سرکار بگذارد بد نیست. این آقایان خودشان، خودشان را سر کار گذاشتند. صبح دخترها بیایند و عصر پسرها بیایند. چه می‌شود؟ مگر یک جاهایی که واقعن استادش نایاب است، اضطرار است. چه اشکالی دارد. آن‌وقت دخترها اگر خودشان باشند، می‌توانند چادرشان را هم بردارند، روسری‌شان را هم بردارند. لباس مشکی هم لازم نیست بپوشند. لباس سفید بپوشند راحت راحت هم باشند. همه خانم هستند دیگر. چه اشکالی دارد؟»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,