Saturday, 18 July 2015
24 October 2021
کافه قصه- داستانی از «هوشنگ گلشیری»- بخش های اول و دوم

«نقشبندان»

2011 July 08

مهرداد/ رادیو کوچه

امروز و در نهمین برنامه‌ی کافه قصه، داستان «نقشبندان» از «هوشنگ گلشیری» را می‌شنوید. این داستان در دو بخش منتشر می‌شود، بخش اول امروز و بخش دوم، روز جمعه 17 تیر ماه.

بخش اول:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش دوم:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

وقتی رسیدیم، در خم روبه‌رو زنی سوار بر دوچرخه می‌گذشت. هنوز هم می‌گذرد، با بالا تنه‌ای به خط مایل، پوشیده با بلوز آستین کوتاه سفید، رکاب می‌زند و می‌رود و موهایش بر شانه‌ای که رو به دریاست باد می‌خورد و به جایی نگاه می‌کند که بعد دیدیم، وقتی که زن دیگر نبود. خیابانی که به محاذات اسکله می‌رفت و بعد به چپ می‌پیچید تا به جایی برسد که هنوز هست اما نشد که ببینیم، زن رفته بود. تقصیر هیچ‌کدام‌مان نبود که دیگر ندیدیمش، گر چه وقتی دیدم که نیست فکر کردم که شیرین به عمد نگذاشت. با این همه هنوز می‌بینمش که گوشه‌ی بلوزش باد می‌خورد. شلوارش کتان مشکی بود، صندل این پایش را هم می‌بینم که بند پشت پایش را نبسته است. پا می‌زند و صورتش را راست رو به باد گرفته است و می‌رود …..

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,