Saturday, 18 July 2015
24 October 2021
هشت کوچه- قسمت ششم

«ماهواره، شاطر مراد، علما، نانسی»

2011 July 06

مهرداد/  رادیو کوچه

موضوع امروز برنامه‌ی «هشت کوچه» «ماهواره» ا‌ست. همان ماهواره‌ی پر‌‌حرف و حدیثی که این‌روزها در هر کوچه و خانه‌ای جا باز کرده. سری می‌زنیم به کوچه‌های مختلف تا ببینیم اهالی هر کوچه در مورد این شی متبرک چه فکری دارند و چه استفاده‌ای از آن می‌کنند و طرف‌داران و مخالفان ماهواره در هر یک از این کوچه‌ها چه کسانی هستند؟

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

کوچه‌های هشت کوچه‌ی امروز و این برنامه:

کوچه بن‌بست، کوچه پایین، کوچه بالا، کوچه مسجد، کوچه بازار، کوچه سنگکی، کوچه رویا و کوچه‌ی حافظ.

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,