Saturday, 18 July 2015
16 June 2021
همه‌پرسی، شیوه‌ای برای واردن کردن نظر مردم در حاکمیت،

«جمهوریت و اصل همه‌پرسی در قانون اساسی»

2011 July 12

ائتلاف سبز ملی ایرانیان «اسما»

رجوع به آرای عمومی مردم و کسب نظر آن‌ها با دخالت دادن درباره لزوم یا عدم لزوم و هم‌چنین شکل و محتوای قاعده‌ای از قوانین و قوای عادی یا اساسی مسئله‌ای از مسایل مهم جامعه است‌.

همه‌پرسی در واقع شیوه‌ای برای اعمال نظر مستقیم و حق حاکمیت و سرنوشت آحاد مردم توسط خود آن‌ها در نظام‌های سیاسی مردم سالار است. با توجه به موضوع و نتیجه حاصل از مراجعه مستقیم به آرای عمومی مردم، همه‌پرسی اشکال مختلفی به خود می‌گیرد.

حال اگر هدف از انجام همه‌پرسی فقط کسب نظر مردم درخصوص انجام آن امر برای بسترسازی و تبدیل آن به قانون بدون الزام و اعمال نظر مردم و محتوای درونی نتیجه آرا‌ عمومی باشد، آن را «همه‌پرسی مشورتی» می‌گویند‌، و غالبن منتج به آن می‌شود که امروز زمام‌داران از این شیوه تاکنون  توانسته‌اند برای تحکیم و تجمیع قوا با قدرت تحت حکومتشان‌ از آن بهره جویند که در چنین شرایطی با هدف اساسی همه‌پرسی که بسط و گسترش مردم سالاری است، صراحتن در تضاد  است‌. و نهایتن  موجب آن می‌شود که حکومت با ‌این شیوه از قانون‌گذاری به سمت کودتا و خودکامگی پیش بروند.

حال با این شناخت و تجربه تاریخی بیش از یک قرن مبارزه که به ویران‌گری‌ها و منازعات مرزهای جغرافیایی‌، مادی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی‌مان و نهایتن به فقر و بی‌سوادی و استبدادسلطنتی و دینی ایران دیروز و امروز متاثر از دخالت عوامل خارجی و خیانت زمام‌داران داخلی معطوف گردیده، بر ماست تا با تحریم انتخابات پیش‌رو در وظیفه میهنی و اعتقادیمان و فارغ از تعلقات دینی‌، قومی‌، سیاسی با اعتقاد به حق حاکمیت بر سرنوشت خود و نسل آینده با اراده و تلاش برای تغییر شیوه حاکمیت و قانون اساسی در لوای استقلال و آزادی ایران حرکت و با اهتمام همه میهن‌دوستان که از اقوام یک سرزمین و یک نژاد می‌باشیم قدم برداشته و در راه آرمان و الای تمامی شهیدان و سبزقامتان راه آزادی که همانا با غیرت، میهنی خون خود را در راه اعتلا و آبادانی و سربلندی ایران عزیز درمقاطع تاریخی اهدا نموده‌اند بپیماییم. یقینن این حاصل نخواهد شد ‌مگر با شناخت و آگاهی از اصل و حقوق اساسی خود و جای‌گاه فرهنگی، اقتصادی‌، سیاسی و بین‌المللی دیروز و امروز کشور‌مان.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,