Saturday, 18 July 2015
24 June 2021

«آزادی چند دانش‌جو در گرو عدم شکایت از بسیج دانش‌جویی»

2011 July 13

این خبر در بخش شایعه رادیو کوچه قرار دارد و رادیو کوچه صحت و سقم آن را تایید نمی‌کند.

 به‌دنبال خبر پلمب شدن خواب‌گاه دخترانه دانش‌گاه غیر‌انتفاعی اصفهان 5 نفر از دخترانی که علیه بسیج ضد مردمی دانش‌جویی شکایت کرده بودند به ستاد خبری اداره اطلاعات احضار و از ساعت ده صبح روز پنج‌شنبه که وارد ستاد خبری شده‌اند هنوز مراجعه نکرده‌اند. در تماس خانوادهای این دختران دانش‌جو با اداره اطلاعات این جواب به آن‌ها داده شده که فرزندان شما سعی دارند از هیچ هیاهو بسازند و خوراک تبلیغاتی رسانه‌های دشمن باشند.

این دانش‌جویان تا روز شنبه 18 تیر در بازداشت اداره اطلاعات بوده و بعد از آن اگر قاضی دادگاه صلاح بداند شاید با دادن تعهد مبنی بر این‌که از این موضوع دیگر صحبتی نشود آزاد شوند.

به یکی از والدین گفته شده اگر صلاح فرزند خود را می‌خواهید روز شنبه قبل از ورود به دادگاه او را قانع کنید که شکایت خود را پس بگیرد‌.

یاد‌آور می‌شویم دو روز پیش چند جوان بسیجی با ورود غیر‌قانونی به خواب‌گاه دانش‌گاه غیر‌انتفاعی اصفهان و حمله به یک دختر و قیچی کردن مو‌های او در این خواب‌گاه تشنج‌آفرینی کردند. ریاست دانش‌گاه اصفهان هم برای سرپوش نهادن بر این کار دستور پلمب کردن خواب‌گاه را می‌دهد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,