Saturday, 18 July 2015
19 June 2021
نامزدی «اوا ژولی» در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

«کاندیدای اکولوژیست‌ها‌ی فرانسه برای ریاست جمهوری»

2011 July 20

جلال ایجادی / استاد دانش‌گاه و عضو حزب «اروپای اکولوژی- سبزهای فرانسه»

 جهان ما بیش از پیش به اکولوژی نیازمند است و اکولوژیست‌ها پروژه‌های بزرگی برای فرانسه و جهان دارند. امروز در پارلمان اروپا مبارزات اکولوژیست‌ها اجازه داده تا تلاش توان‌مندی برعلیه تخریب جنگل‌ها و آلودگی‌های صنعتی و جلوگیری از ورود محصولات «او.ژ.ام» در بازار در جریان باشد و به‌علاوه با توجه به افزایش گرمای زمین با حمایت و پشت‌کار اکولوژیست‌ها فعالیت گسترده‌ای در‌گیر است تا گازهای گل‌خانه برای سال 2020 به‌میزان 20 درصد کاهش داشته باشد. اکولوژیست‌ها در آلمان رشد بسیار زیادی کرده و امروز دومین نیروی سیاسی گشته‌اند. در فرانسه نیز در سال‌های اخیر حضور آنان در میدان مبارزات سیاسی بسیار چشم‌گیر گشته است. در فرانسه از سی‌سال پیش اکولوژیست‌ها در کارزار انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند، زیرا بهترین موقع جهت ارایه برنامه و سیاست به جامعه است و به‌علاوه قصد طرف‌داران محیط زیست مداخله در قدرت سیاسی و به‌دست گرفتن مسوولیت‌ها برای زمام‌داری است. بحران جهانی زیست محیطی و بحران افزایش گرمایش زمین و تخریب و آلودگی ناشی از فعالیت انسانی و صنعتی و اقتصادی، تلاش سنگین و بی‌سابقه و همه‌جانبه‌ای را می‌طلبد و به‌این جهت اکولوژیست آگاهند که نیروهای سیاسی دیگر حساسیت لازم را نداشته و ندارند و اغلب، چه راست و چه چپ، با بینش مولد‌گرا می‌باشند. برنامه اکولوژیست‌ها برنامه سیاسی برای تغییر است. این برنامه از طریق آگاه‌سازی و آموزش شهروندان و از طریق یک مبارزه مداوم سیاسی میسر است. سی‌سال پیش نیروهای راست و چپ سنتی، مبارزه و پروژه اکولوژیست‌های فرانسه را به تمسخر می‌گرفتند، ولی امروز همه ادعا دارند که به اکولوژی توجه جدی دارند و به‌محض تصمیم‌گیری و سیاست‌های عملی و قاطع متاسفانه ادعا‌ها فراموش می‌گردند. تلاش اکولوژیست‌ها نشان داد که در نقد جامعه پیش‌رو بوده و به مسایل اساسی جهان ما توجه می‌کنند. آنان سی سال پیش کوچک بودند ولی امروز یک نیروی برجسته سیاسی در فرانسه بشمار میایند. در انتخابات منطقه‌ای اخیر طرف‌داران محیط زیست، حزب «اروپای اکولوژی- سبزها»، با کسب 16 درصد آرا‌ به دومین نیروی چپ فرانسه تبدیل شدند. کمونیست‌ها به‌دنبال سقوط شوروی کم‌کم نفوذ و اعتبار خود را از دست داده‌اند، سوسیال دمکراسی ‌اگرچه هنوز نیروی کمی اصلی ‌جناح چپ به‌شمار میاید، ولی در آغاز یک روند نزولی بوده و حزب سوسیالیست به‌مثابه یک نیروی سیاسی با توجه به‌ مسایل حاد جهانی امروز فاقد یک درک پیش‌رو می‌باشد.

درسال 2012 در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری است و جامعه بیلان کار نیکلا سارکوزی را به قضاوت می‌کشد. همه احزاب خود را برای این کارزار آماده می‌کنند. برخی احزاب به‌ انتخابات درونی دست می‌زنند تا کاندیدای خود را برای این انتخابات مشخص کنند. نزد اکولوژیست‌ها، به‌ دنبال یک‌سال مبارزات انتخاباتی درون حزبی، خانم «اوا  ژولی» با 58 درصد پیروز شد. تعیین این کاندیدا، ما سبز‌های اکولوژیست را برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مهیا ساخت. «اوا ژولی» که فرانسوی نروژی تبار است وقاضی  برجسته دادگستری فرانسه می‌باشد، دارای مبارزات چشم‌گیری علیه فساد مالی سیاسی در فرانسه و در سطح بین‌المللی بوده و به‌عنوان یک قاضی با تهور، افراد سیاسی مهمی را به پای میز محاکمه کشاند. پیکار او علیه فساد مالی جهانی و مبارزه‌اش برای اکولوژی سیاسی ویک اقتصاد پایدار و اخلاق سیاسی، انگیزه اصلی او در فعالیت انتخاباتی ریاست جمهوری می‌باشد. او فردی پرتلاش و با صداقت بوده و از حمایت نه تنها طرف‌داران محیط زیست، بلکه هم‌چنین از توجه بخشی از جامعه زنان و نیز جناح چپ و میانه جامعه فرانسه نیز برخوردار است. به‌طور مسلم در روند مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، برای دور دوم انتخابات، ائتلاف سیاسی حزب ما با دیگر احزاب مانند سوسیالیست‌ها و سایر نیروهای چپ مطرح خواهد شد. این استراتژی ائتلافی نیازمند تحلیل از تناسب قوای سیاسی احزاب  خواهد داشت، ولی امروز آن‌چه اصل است مبارزه مستقل کنونی برای اکولوژی سیاسی و برنامه‌های ما برای جامعه فرانسه است. بدون یک مبارزه پی‌گیر برای اکولوژی و بدون آموزش و بسیج شهروندان هیچ‌گونه ائتلاف درست و متمایل به شعارهای اکولوژیست‌ها، ساخته نخواهد شد. تناسب قوای واقعی را بر پایه برنامه و پروژه و بر پایه قدرت سیاسی و وزنه و حضور اجتماعی اکولوژیست‌ها و حامیان آنان می‌توان به‌وجود آورد، و در چنین حالتی است که زمینه برای اجرای سیاست اکولوژیکی هموار می‌شود. عدم حضور اکولوژیست‌ها در دور اول با توجه به تمایلات هژ‌مونی‌گرایی نیروهای چپ، راه را بروی مذاکرات جدی می‌بندد و ما را از مسوو‌لیت‌ها دور خواهد کرد.

برنامه اکولوژیست‌های فرانسه را می‌توان به ترتیب زیرمعرفی کرد:

اقتصاد پایدار: اقتصاد کنونی جهانی بحران‌زا و مخرب محیط زیست است. تغییر و تبدیل اکولوژیکی اقتصاد  و جهت دادن آن به‌سوی اقتصاد پای‌دار یک اصل برجسته است. پیش بردن برنامه در زمینه انرژی‌های پاک، تحول در سیستم حمل ونقل، کاهش استفاده سوخت مواد فسیلی و خروج از کشاورزی مولدگرا که پیوسته از مواد شیمیایی برای تولید انبوه استفاده می‌کند.

خروج از اتم: خروج از سیاست اتمی و پایان دادن به نیروگاه‌های اتمی در طی بیست سال آینده. این سیاست مستلزم سرمایه‌گذاری وسیع و سریع در تولید انرژی پاک وتوسعه یارانه‌های مالی و آموزش حرفه‌ای برای ایجاد شغل‌های جدید دراین اقتصاد است. این سیاست نیازمند یک تصمیم‌گیری اساسی در برابر کارتل‌های نفتی و هسته‌ای می‌باشد.

جامعه وسلامتی: مقابله با بحران مسکن باتوسعه مسکن‌سازی با کیفیت و متکی بر معیار‌های زیست محیطی و اقتصاد پایدار،  توجه مرکزی به امر سلامتی در جامعه و مبارزه علیه همه برنامه‌ها وفعالیت‌هایی که محیط زیست را آلوده کرده و سود صنایع را بر سلامتی همگانی برتر می‌داند.

فساد مالی وحمایت از صنایع: مبارزه علیه مکانیسم فساد مالی در جهان، برقراری یک سیستم تنظیم وکنترل در اروپا، کاهش بی‌عدالتی در سیستم مالیاتی، برنامه جهت تحکیم صنایع در اقصاد کشوری و مقابله کردن با رفتن صنایع به کشور‌های دیگر  و محدود کردن میزان درآمد‌های بالا در جامعه.

دنیای کار: گسترش کار‌آموزی حرفه‌ای در طول زندگی، بهبود اساسی در شرایط کاری و حقوق کارکنان، تحکیم دمکراسی در بنگاههای تولیدی و تقویت مذاکرات سه جانبه بازیگران اجتماعی.

دمکراسی بیش‌تر: تقویت مکانیسم‌های دمکراتیک با تقویت نقش پارلمان، حق رای برای خارجی‌های مقیم، عدم تمرکز مسئولیت در نزد منتخبین مردم و تقسیم مسوولیت‌ها، تقویت زبان‌های منطقه‌ای و رعایت گوناگونی فرهنگی.

سیاست بین‌المللی: تلاش جهانی برای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و صلح جهانی، ‌پشتیبانی از حقوق بشر و مبارزه برای دوره جدیدی از مذاکرات جهت خلع سلاح اتمی در سطح بین‌المللی.

به‌امید روزی که در ایران درک از ویران‌گری‌های زیست‌محیطی به‌طرز بی‌سابقه افزایش یابد، وجدان‌ها بیدار گردند و قدرت اکولوژیست‌ها برای تغییر اکولوژیکی ایران تعیین کننده گردد. ما اکولوژیست‌ها به‌سختی کار آگاهیم.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,