Saturday, 18 July 2015
23 June 2021
پژوهش‌گران در دانش‌گاه آکسفورد:

«بلندی قد زنان با احتمال ابتلای به سرطان ارتباط دارد»

2011 July 21

خبر / رادیو کوچه

گروهی از پژوهش‌گران در دانش‌گاه آکسفورد بریتانیا گفته‌اند که مطالعه بیش از یک میلیون زن نشان می‌دهد که ابتلای به برخی از انواع سرطان‌ها در زنان با بلندی قد آنان ارتباط دارد.

براساس این تحقیقات، به ازای هر ده سانتی‌متر بلندی قد نسبت به اندازه متوسط قد در زنان، خطر ابتلای به این نوع سرطان‌ها شانزده در صد افزایش می‌یابد و این خطر متناسب با بلندتر بودن قد، بیش‌تر می‌شود.

پژوهش‌گران احتمال می‌دهند که این ارتباط ناشی از فعالیت هورمون‌های مرتبط با بلندی قد باشد.

در عین حال، سازمان‌های مبارزه با سرطان در بریتانیا تاکید دارند که شیوه زندگی و بی‌توجهی به مسایل بهداشتی از جمله نوع تغذیه و مصرف دخانیات در افزایش خطر ابتلای به سرطان نقش بیش‌تری دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,