Saturday, 18 July 2015
24 June 2021
شام‌گاه چهارشنبه روی داد،

«‌درگذشت لوسین فروید نقاش بریتانیایی‌»

2011 July 22

خبر / رادیو کوچه

شام‌گاه چهارشنبه، 20 ژوئیه، لوسین فروید، نقاش مشهور بریتانیایی در سن ۸۸ سالگی در خانه خود در لندن درگذشته است.

نقاش بزرگ که نوه زیگموند فروید، پدر روان‌کاوی بود، تا آخرین روزهای زندگی فعال بود و هم‌چنان نقاشی می‌کرد.

او تنها در هفته‌های آخر اندکی بیمار بود.

لوسین فروید حدود پنجاه سال در هنر تجسمی غرب حضوری نمایان داشت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,