Saturday, 18 July 2015
25 October 2021

«دو سوم کارجهان را زنان انجام می‌دهند»

2009 December 02

دوسوم ساعات فعالیت انجام شده جهان توسط زنان در داخل و خارج از منزل صورت می‌گیرد و این در حالی است که میزان درآمد و دارایی آنان بسیار کمتر از مردان است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛  براساس پژوهشی که توسط علی‌اکبر صادقی کارشناس ارشد پژوهش گری علوم اجتماعی دانشگاه تربیت معلم تهران در مورد آسیب‌های اقتصادی صورت گرفته است، فقر مطلق در میان خانواده‌های زن سرپرست بیشتر از خانواده‌های مرد سرپرست است.
مفهوم فقر مطلق در جامعه، برای افرادی به کار می‌رود که درآمدشان از حداقل درآمد معیشتی معین کم‌تر باشد و زیر خط فقر زندگی کنند. بر اساس این پژوهش، در سال 70 میزان فقر مطلق در زنان سرپرست خانوار 5/17 درصد بوده و درآمد آنها اجازه دستیابی اعضای خانوار به حداقل‌های نیازهایشان را نمی‌داده است. آمار فقر مطلق در سال 75 با 35درصد رشد به 52 درصد رسیده و در سال 80 این آمار نسبت به 5 سال گذشته با کاهش 8/6 درصدی به 2/45 رسید.
اما خانواده‌های مرد سرپرستی که زیر خط فقر زندگی می‌کردند در سال‌های مشابه از آمار کم تری برخوردار بودند. در سال 70 تعداد خانواده‌های مرد سرپرستی که زیر خط فقر زندگی می‌کردند در مقایسه با خانواده‌های زن‌سرپرست 7/2 درصد کمتر بوده است و در سال 75 این آمار با کاهش قابل توجه 5/35 درصدی روبه‌رو بوده ‌است. در سال 80 این آمار در ادامه روند نزولی خود 20 درصد کاهش داشته‌ است.
مهم ترین مسئله‌ای که زنان سرپرست خانوار با آن روبه‌رو هستند مسئله اقتصادی است و با بالا رفتن تعداد افراد تحت تکفل زن، این مسئله حادتر می‌شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده از کار و درآمد زنان در جهان، با این که نیمی از کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند، یک سوم ساعات کار ثبت شده و دوسوم کار انجام شده را زنان انجام می‌دهند اما میزان درآمد و دارایی آن‌ها بسیار کم تر از مردان است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,