Saturday, 18 July 2015
27 March 2023

«دزدها به کفش معاون مطبوعاتی هم رحم نکردند»

2009 December 02

ظاهرن برای کفش‌دزدهای معروف مراسم ختم سلسله مراتب معنایی ندارد.

به گزارش سایت پرچم، پس از آن‌که «محمد‌علی رامین» در مراسم مرحوم کردان شرکت کرد در اتفاقی نادر کفش‌های معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به سرقت رفت و  او مجبور شد با به پا بستن کیسه پلاستیکی طی طریق کند.

عکس از پرچم

عکس از پرچم

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,