Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
در دانشگاه هنر روی داد

«لغو ناگهانی سخنرانی محسن آرمین و شکوری راد »

2009 December 04

معاونت دانشجویی دانشگاه هنر پس از آن‌که هفته پیش طی جلساتی که با کانون‌های دانشگاه داشته و متعاقب آن مجوز برگزاری برنامه‌های مختلف را برای‌ مراسم روز 16 آذر در دانشگاه صادر نموده‌بود، این هفته و پس از مشخص‌شدن حضور مهمانانی نظیر دکتر محسن آرمین و علی شکوری راد به منظور بحث و گفت و گو پیرامون مسایل فرهنگی در دولت آقای احمدی‌نژاد، مجوز برنامه‌ها و نیز جلسه سخنرانی دکتر آرمین و شکوری راد را لغو نمود.

لازم به ذکر است پیش از این مجوز حضور افراد فوق‌الذکر از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه صادر و پیرو همین مجوز هماهنگی‌های لازم از سوی دانشجویان با دکتر آرمین و آقای شکوری راد انجام گرفته‌بود. در ضمن هیچ دلیل قانع کننده‌ای از سوی مسوولین دانشگاه جهت لغو ناگهانی برنامه‌های تعیین شده به دانشجویان ارایه نشده و در پاسخ به سوالات دانشجویان تنها ‌به گفتن این جمله که«  دستور از بالا صادر شده است» اکتفا نمودند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,