Saturday, 18 July 2015
01 April 2023
سیزدهم آذرماه برابر با چهارم دسامبر

«تقویم تاریخ»

2009 December 04
  • 1940- انتقال دکتر مصدق از زندان بیرجند به احمد آباد
  • 1795 –  زادروز«توماس کارلایل» مورخ، نویسنده و اندیشمند بزرگ اسکاتلندی
  • 1110 – صلیبیون بندر صیدا را پس از یک محاصره طولانی تصرف کردند. این بندر که 25 قرن پیش به دست نیروهای مهاجم بابل ویران گردیده بود به دستور کوروش بزرگ با هزینه ایران بازسازی شده‌بود. صیدا اینک در قلمرو لبنان است.
  • 1534 – سلطان سلیمان امپراتور عثمانی بغداد را تصرف کرد که دولت صفویه ایران بعدا آن را پس گرفت. ده‌ها سال پس از آن، سلطان مراد چهارم سلطان وقت عثمانی که بغداد را مورد حمله نظامی قرار داده و با مقاومت قهرمانانه وتاریخی پادگان ایرانی شهر رو به رو شده بود با شاه وقت صفوی ( دربار اصفهان ) بر سر آن به مصالحه رسید.
  • 1829 – رسم قدیمی «سوتی» در هند که سوزاندن همسر پس از مرگ شوهر بود ممنوع شد گرچه بعدا هم کم و بیش به صورت داوطلبانه ادامه یافت . طبق این رسم، زن با جسد شوهر متوفایش در یک زمان و یک محل آتش زده می شدند.
  • 1918 – وودرو ویلسون رئیس جمهوری آمریکا با کشتی رهسپار فرانسه شد تا در مراسم امضای معاهدات ورسای شرکت داشته باشد . وی نخستین رئیس جمهوری آمریکا بود که در طول زمامداری از این کشور خارج می شد.
  • 1292 –  نخستین شماره روزنامه اختر در استانبول و به مدیریت آقا محمد طاهر تبریزی منتشرشد. اختر تنها روزنامه ایرانی بود که درآن زمان به سبک نو درخارج ازکشور چاپ  و منتشر می شد.
  • 1899 – برای نخستین بار و بطور رسمی واکسن حصبه برای پیشگیری این بیماری درانسان مورد استفاده قرار گرفت.
  • 1369 – دکترمحمدحسین مشایخ فریدنی محقق و نویسنده توانای ایران و عضو هیئت علمی مطالعات بین‌المللی یونسکو درباره جاده ابریشم بدرود حیات گفت. ازآثاردکترفریدنی می‌توان «نوای شاعرفردا ، روایتی تازه ازاسرار خودی و رموز بی‌خودی علامه اقبال لاهور» را نام برد.  دکتر فریدنی سرانجام درکشتی تحقیقاتی جاده آبی ابریشم درنزدیکی بمبئی درگذشت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,