Saturday, 18 July 2015
16 September 2021
درارتباط با دانش آموزان بهایی صورت گرفت

«موج جدید تبعیض‌های تحصیلی»

2009 December 04

در ابتدای سال تحصیلی جدید، موارد بسیاری از ثبت‌نام مشروط به دادن تعهد کتبی یا عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان بهایی در مدارس مشاهده شد. این درحالی است که در سال تحصیلی گذشته، طی گزارش سرویس خبری جامعه بهایی در فاصله 6 ماهه‌ی سپتامبر 2008 تا فوریه 2009 قریب 80 مورد آزار دانش‌آموزان بهایی گزارش شده است.

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این موارد شامل تهدید، اخراج، تحقیر و توهین به عقاید دانش‌آموز در برابر دوستان و غیره می‌شود. باید توجه داشت که این موارد تنها شامل گزارش‌های دریافتی است و باید در نظر داشت که بسیاری از موارد توسط والدین و دانش‌آموزان گزارش نمی‌شود.

بر اساس گزارش‌های رسیده از اصفهان در ماه‌های گذشته در مدارس اصفهان موج جدید آزار و اذیت دانش آموزان بهایی از طرف مسوولین مدارس آغاز گردیده که شدت آن‌ها حتی باعث تشویش خاطر و ناراحتی دانش‌آموزان غیربهایی و مسلمان این مدارس نیز گردیده‌است و به نظر می‌رسد این تحریکات با موج جدید سخنرانی ضد آیین بهایی در شش ماه گذشته در سطح شهر اصفهان بی ارتباط نباشد.

بنا به این گزارش، ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک به صراحت ابراز می‌دارد:‌ «کودکان متعلق به اقلیت‌های مذهبی، قومی و یا زبانی در کشورهایی که این اقلیت‌ها وجود دارند دارای این حق هستند که همراه دیگر آشنایان به‌طور جمعی یا فردی از زبان، فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آن‌ها استفاده کنند.»

لازم به ذکر است کنوانسیون حقوق کودک توسط نماینده‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 5 سپتامبر 1991 به امضا رسید و مفاد آن در ماه مارچ 1994 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گشت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,