Saturday, 18 July 2015
18 January 2021
علارغم وضعیت وخیم جسمانی،

«انتقال ذهابیان، فعال دانش‌جویی به سلول انفرادی»

2011 September 02

خبر / رادیو کوچه

به گزارش رسانه‌های مخالف دولت جمهوری اسلامی، اشکان ذهابیان دانش‌جوی محروم از تحصیل دانش‌گاه فردوسی مشهد در دومین روز از اعتصاب غذای خود و در حالی‌که در شرایط جسمی نامناسبی به‌سر می‌برد، به سلول انفرادی منتقل شده است.

به گزارش جرس، این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی، وضعیت وخیم زندان و شرایط غیر‌انسانی نگه‌داری‌اش در زندان متی کلای بابل، از سحرگاه سه‌شنبه اعتصاب غذا کرده است، ساعت یک و نیم ظهر روز چهارشنبه در دومین روز اعتصاب غذایش وضعیتش وخیم گزارش شده و بدون رسیدگی پزشکی به سلول انفرادی زندان متی کلا منتقل شده است.

از سویی دیگر خانواده ذهابیان با مراجعه و تماس با مقامات محلی خواستار رسیدگی فوری پزشکی به فرزندشان شده‌اند.

اشکان ذهابیان گفته است که به علت «غیرقانونی بودن ادامه بازداشتش و در اعتراض به بلاتکلیفی در پرونده جدیدش در دادگاه انقلاب بابل»، تنها در صورت «آزادی» اعتصابش را خواهد شکست.

گفتنی است اشکان ذهابیان دانش‌جوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و وضعیت نامناسب در زندان بابل، اعتصاب غذای نامحدود کرده است.

بیشتر بخوانید:

«اعتصاب غذای نامحدود ذهابیان، فعال دانش‌جویی»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,