Saturday, 18 July 2015
23 June 2021

«محاصره اطراف دانشگاه تهران توسط نیروهاى امنیتى»

2009 December 07

خبرگزارى‌هاى فرانسه و رویترز، از محاصره دانشگاه تهران توسط نیروهاى امنیتى جمهورى اسلامى و پلیس ضد شورش که خود را براى مقابله با تجمعات اعتراضى شانزدهم آذر – روز دانشجو – آماده کرده بودند، خبرداده اند.

پیش از این اعلام شده‌بود که با هرگونه هرگونه تجمع «غیرقانونى» مقابله خواهد شد. هم‌چنین فعالیت رسانه‌های خارجی در مدت 3 روز در تهران ممنوع شده‌است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,