Saturday, 18 July 2015
20 September 2021
درنشست روز همبستگی جهانی با دانشجویان ایرانی در هلند مطرح شد

«حمایت اتحادیه دانشجویان اروپا ازدانشجویان ایران»

2009 December 07

«برت ون دن کندلاره»؛ نماینده  اتحادیه دانشجویان اروپا، در نشست روز 14 آذرماه در دانشگاه «دلفت» هلند، به مناسبت روز 16 آذرماه سخنرانی کرد و به نمایندگی از این اتحادیه که دارای 11 میلیون دانشجوی عضو در سراسر کشورهای اروپایی است، حمایت قاطع این اتحادیه را از دوستان دانشجوی ایرانی اعلام کرد.

او هم‌چنین از همه دانشجویان در اروپا، از مسوولین در یونسکو و کمیسیون‌های اروپایی خواست که به پایمال شدن حق دانشجویان در ایران اعتراض کنند، و در پایان اعلام کرد که این اتحادیه در حمایت از حق وق دانشجویان در ایران فریاد خواهد زد و تا پیروزی ساکت نخواهد شد.

اتحادیه دانشجویان اروپا، یک سازمان مادر است که از 48 اتحادیه دانشجویی از 39 کشور اروپایی و 11 میلیون دانشجو عضو تشکیل شده‌است. اتحادیه دانشجویان اروپا صدای 11میلیون دانشجو را در گروه پی‌گیری روند «بلوگنا» که گروه سیاست‌گذاری وزرای آموزش عالی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و هم‌چنین در یونسکو و در سازمان هم‌کاری اقتصادی و توسعه (OECD) نمایندگی می‌کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,