Saturday, 18 July 2015
03 December 2021
گزارش روز کابل- واکنش افغانستان،

«زندانیان در بازداشت‌گاه‌های افغانستان شکنجه نمی‌شوند»

2011 September 08

آرین/ دفتر کابل/ رادیو کوچه

najib@koochehmail.com

وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان شکنجه و بد‌رفتاری با زندانیان را در زندان‌های این کشور رد کردند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

به تاز‌گی بی بی سی گزارش را نشر کرده که بر اساس یک تحقیق سازمان ملل متحد، در زندان‌های افغانستان زندانیان شکنجه می‌شوند.

هرچند این گزارش سازمان ملل متحد تا هنوز نشر نشده است، اما آیساف روند انتقال زندانیان به زندان‌های افغانستان را متوقف کرده است.

«ژنرال کرستین جاکوبسن» سخن‌گوی آیساف گفت: «از دو ماه به این سو روند سپردن زندانیان به زندان‌های افغانستان متوقف شده است و آنان منتظر‌اند تا گزارش سازمان ملل متحد نشر شود.»

بی بی سی به نقل از گزارش سازمان ملل متحد نوشته است که در زندان‌های افغانستان بر علاوه شکنجه و لت و کوب زندانیان، حتا به آنان شوک برقی داده می‌شود.

اما «ژنرال بسم‌اله محمدی» وزیر داخله کشور امروز در یک نشست خبری مشترک با سرپرست ریاست امنیت ملی این گزارش را بی‌اساس خواندند.

آقای محمدی گفت: «نهادهای امنیتی همواره زمینه بازدید نهادهای بین‌المللی را از زندان‌های کشور مساعد کرده و این بازدیدکنندگان پس از بازدید از وضعیت خوب زندان‌ها گزارش داده‌اند.»

وی افزود: «این گزارش تازه هرچند در اختیار دولت افغانستان نیز قرار داده نشده است، اما بر‌خلاف گزارش‌های است نهادهای بین‌المللی پس از بازدید‌شان مطرح کرده‌اند.»

وزیر داخله کشور پذیرفت که در گذشته تخطی‌های در زندان‌های کشور صورت گرفته است، اما ریاست امنیت ملی و وزارت داخله به آن رسیدگی کرده است.

به گفته آقای محمدی، این موضوع را «استفن دی مستورا» نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان تایید و امضا کرده است.

هم‌چنان «رحمت‌اله نبیل» سرپرست ریاست امنیت ملی گفت: «هرباری که نمایندگان نهادهای بین‌المللی از زندان‌ها نظارت کرده‌اند، کتابی در زندان‌ها وجود دارد و آنان چشم دید‌شان را در آن می‌نویسند.»

وی افزود: «این نهادها هرباری که از زندان بازدید کرده‌اند در این کتاب‌ها از وضعیت زندانیان ابراز رضایت کرده‌اند.»

این در حالی‌ست که قرار بود تا پایان امسال مسوولیت زندان «بگرام» در شمال کابل که تحت اثر قوای آمریکایی می‌باشد به نیروهای افغان سپرده شود، اما آیساف این روند را نیز متوقف کرده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,