Saturday, 18 July 2015
23 June 2021
پس از شانزده روز صورت گرفت

«اولین تماس ساسان آقایی با خانواده اش»

2009 December 08

ساسان آقایی بعد  از 16 روز از بازداشتش برای اولین بار  با خانواده خویش تماس گرفت.

بنا برگزارش‌های رسیده، خانواده وی اطلاع داده‌اند که ساسان آقایی در این تماس ضمن ابراز رضایت از وضعیت خود وبازجویی‌هایش گفته است که حالش خوب است و بازجویی‌هایش تا 14 روز آینده ادامه خواهد داشت. وی هم چنین از رفتار بازجویانش نیز ابراز رضایت کرده‌است.

بنا بر این گزارش وی هم اکنون در سلول‌های انفرادی که دارای حمام ودست‌شویی است، در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد.

گفتنی است که ساسان آقایی روزنامه‌نگار وفعال حقوق بشر، روز اول آذرماه تو سط نیروهای امنیتی در منزل خود پس از بازرسی وتفتیش منزلش  دستگیر شد. در طول این مدت خانواده  و وکیلش موفق به دیدار با وی نشدند. این اولین تماس تلفنی وی پس از 16 روز بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,