Saturday, 18 July 2015
27 January 2020
به دلیل باز شدن پرونده‌ای تازه،

«انتقال عجمی، زندانی سیاسی به سلول‌های انفرادی»

2011 September 11

خبر / رادیو کوچه

به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، روز شنبه، 10 سپتامبر، علی عجمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، به سلول‌های انفرادی بند ۵ این زندان کرج منتقل شده است.

علی عجمی، از فعالان دانش‌جویی چپ دانش‌گاه تهران، روز شنبه ۱۹ شهریور ماه از سالن ۱۲ بند ۴ (بند امنیتی) به سلول‌های انفرادی بند ۵ زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، علت انتقال این زندانی سیاسی به سلول انفرادی، پرونده تازه‌ای است که برای وی باز شده است.

علی عجمی، دانش‌جوی ترم آخر رشته حقوق دانش‌گاه تهران، بیست و یکم بهمن ماه سال ۸۸ در سبزوار بازداشت، توسط قاضی صلواتی محکوم شناخته شد و از آن زمان تاکنون بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,