Saturday, 18 July 2015
23 June 2021
یک روز پس از روزدانشجو

«خبرهایی از ادامه درگیری‌های روز دانشجو»

2009 December 08

در پی آخرین اخبار تاییدنشده از تهران که برخی از آن‌ها به درگیری در دانشکده فنی اشاره دارد، گفته می‌شود موج جدیدی از نگرانی‌ها در پی بروز خشونت‌‌های اخیر که به نظر می‌رسد ادمه خواهدیافت ایجاد شده‌است.

گفته می‌شود در دانشگاه تهران درگیری‌ها ادامه دارد. امروز قرار بود تجمعی در ساعت 17 در ارتباط با خشونت‌های روز گذشته برگزار شود.

بنا به گفته شاهدان عینی اوج این درگیری‌ها در مقابل دانشکده حقوق دانشگاه تهران درجریان است.

در این درگیری‌ها دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,