Saturday, 18 July 2015
21 January 2021
گزارش روز تاجیکستان،

«شکنجه در تاجیکستان امری معمولی است؟»

2011 September 16

کیومرث/ دفتر تاجیکستان/ رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دادگاهی در پایتخت تاجیکستان، شهر «دوشنبه»، سه مامور بازداشت‌گاه موققت «وزارت ادلیه این کشور را که در شکنجه و قتل یک محبوس متهم می‌شوند، برای ۸ سال روانه زندان کرد. این سه مامور بازداشت‌گاه برای خارج شدن از حد وکالت خدمتی و هم شکنجه «اسماعیل بچه جان اف» که با مرگ او انجام شده است، گنه‌کار دانسته می‌شوند.

 این دومین مورد شکنجه زندانیان از سی ماموران انتظامی ‌تاجیکستان است که رسانه ای می‌شود. قبل از این دو مامور پلیس ناهیه «سنا» شهر دوشنبه برای بدرفتاری و شکنجه «سفر علی سنگ اف» یک ساکن پایتخت تاجیکستان نیز به دادگاه احضار شدند. خانواده سفر علی که پس از بازداشت از سوی ماموران پلیس درگذشته است، باور دارند که فرزند آن‌ها را ماموران پلیس شکنجه و از قبت دوم بنای اداره پلیس به زیر افکنده‌اند.

 اما وزارت امور داخله تاجیکستان می‌گوید، ماموران پلیس در مرگ «سفر علی سنگ اف» مقصر نیستند و او با عیب خود از قبت دوم بنا سرازیر شده و جان داده است. با وجود آن که بحث دادگاهی خانواده سفر علی و دو مامور پلیس حدود پنج ماه باز ادامه دارد، ولی‌ دادگاه قرار خود را هنوز صادر نکرده است. با توجه به این دو حادثه شش ماه آخر حامیان حقوق بشر می‌گویند، که شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌های تاجیکستان به یک امر معمولی تبدیل شده است. به قول آن‌ها ماموران انتظامی ‌این کشور برای واداشتن مظنونان به اقرار بردروغ از شکنجه و زور به طور گسترده استفاده می‌کنند.

 اداره حقوق بشر تاجیکستان نیز در گزارش سالانه خود گفته است، گرسنه نگاه داشتن، در سقف آویزان کردن لت و کوب و تجاوز به ناموس از رایج‌ترین انواع شکنجه در بازداشت‌گاه‌های تاجیکستان است. دادستان کل تاجیکستان «شیرخان سلیم زاده» در صحبت با خبرنگاران گفت، در سال گذشته ۲۰۱۰ میلادی از ۴۸ شکایت‌نامه ساکنان در باره موارد شکنجه ۱۳ مورد آن اثبات خودرا یافته است. دادستان کل تاجیکستان می‌گوید با نیت جلوگری از شکنجه در حجره‌های کار و بازپرسی ماموران پلیس دوربین‌های نظارتی نصب خواهند کرد.

 مقامات رسمی ‌تاجیکستان که پیوسته وجود شکنجه در زندان‌های تاجیکستان را رد می‌کردند، اخرن به نمایندگان سازمان «هلال احمر» نیز اجازه دادند، که از زندان و بازداشتگاه‌های این کشور بازدید انجام بدهند. تا هنوز این اقدام مورد اجرا قرار نگرفته است، ولی‌ پس از ده سال تلاش‌ها این برای نخستین بار بود که دولت تاجیکستان برای بازدید نمایندگان این سازمان از زندان‌هایش اجازه داد. اما همان طوری سخن‌گوی وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت، نمیاندگان «صلیب سرخ» باید از قبل زمان و آن بازداشت‌گاه و زندانی که باید از آن بازدید انجام بدهند، به مقامات بگویند.

 با اشاره به این، کارشناسان تاجیک باور دارند که مقامات از قبل زندان و بازداشت‌گاه‌هارا برای نمایندگان سازمان «صلیب سرخ» آماده خواهند کرد تا نشانی‌ از بدرفتاری آن‌ها باقی نماند. آن‌ها می‌گویند، شاید صلیب سرخ بتواند راجع به شرایط زندگی‌ زندانیان آگاهی پیدا بکند و در این زمینه یاری خودرا برساند، ولی‌ آن‌ها نیز نخواهند توانست که به ادامه شکنجه زندانیان تاجیک نقته بگذارند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,